fShare
0
Pin It

Denně nám tisk i další media přibližují Evropskou Unii, jako tu nejlepší a zároveňneodkladnou verzi naší budoucnosti.

Unie s relativně otevřenou náručí přijímá další členy a vytváří tak, za pomoci téměř 30,000 pracovníků, Evropské Spojené Státy. Ty by měly být schopny konkurovat zbytku světa a zajišťovat prosperitu a mír na tomto kontinentě, nemluvě o vylepšování ekonomické situace a obchodu.

Ačkoli myšlenka sjednocené Evropy je již velmi stará, hlavním podnětem pro integraci se v tomto století stala druhá světová válka, která Evropu značně zdevastovala po všech stránkách.

Evropa, přesněji řečeno šest zakládajících států, si v tu chvíli uvědomilo, že jediným východiskem k světlejší budoucnosti je sjednocení a vytvoření silnějšího celku. Udržování malých států, které si zuby-nehty brání svou identitu, měnu, hranice ...atd. by nemělo dlouhého trvání, jelikož taková roztříštěnost by Evropu značně oslabila a ta by pak nebyla schopna se vyrovnat nebo alespoňpřiblížit se světovým mocnostem.

Historie Evropské Unie sahá do padesátých let, přesněji do roku 1951, kdy šest zakládajících členů - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Německo-podepsalo Pařížskou smlouvu a založilo Evropské společenství uhlí a oceli (European coal and steel community).

O šest let později tyto státy podepsaly tzv. Římské smlouvy a vytvořily společenství pro atomovou energii - Euratom - a Evropské hospodářské společenství EHS. Právě tato tři společenství jsou jádrem dnešní Evropské Unie. EU "stojí" na třech hlavních pilířích (konceptech).

První koncept obsahuje doménu společenství a spadají pod něj již zmíněné smlouvy: ES z Říma roku 1957, smlouva Euratom a smlouva ESUO z Paříže podepsaná roku 1951. Druhým konceptem je společná zahraniční a bezpečnostní politika, jejíž cílem je upevnění severoatlantické aliance a posledním konceptem je spolupráce v justici a vnitřních věcech.

Evropská unie zaměstnává téměř třicet tisíc lidí, překládá dokumenty do jedenácti oficiálních jazyků a je rozdělena do několika institucí, které tvoří kostru celého Společenství. Jsou to: Evropský parlament, Rada, Evropská komise, Soudní dvůr a Účetní dvůr.

Evropská rada (The Council of Ministers) je složena z 15 ministrů členských zemí. Zasedá minimálně jednou za šest měsíců a "poskytuje Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směrování."

Evropská komise (The Commission) se skládá z 20 evropských komisařů jmenovaných na dobu 5 let. (Větší státy Společenstvi- Francie, Německo, Španělsko, Itálie a Velká Británie - mají ve Evropské komisi dva zástupce).

Komise má tři funkce: iniciovat činnost Společenství, zajišťovat řádné provádění smluv a vytvářet komunitární pravidla a programy. Evropský parlament (The European Parliament) má 626 členů volených každých pět let a je představitelem 373 mili­onů občanů Unie.

Jeho hlavní funkce odpovídají funkcím kteréhokoli jiného parlamentu tvořit legislativu, sledovat a kontrolovat, jak se užívá výkonné moci. Nejdůležitější pravomocí Evropského parlamentu lze rozdělit do tří kategorií: zákonodárná pravomoc, rozpočtová pravomoc a kontrola exekutivy.

Soudní dvůr (European Union Law and the Courts) je odpovědný za veškerou legislativu Společenství. Je složen z 15 soudců a 9 generálních advokátů, kteří jsou zvoleni do funkce na 6 let s možností opětného jmenování.

Sídlí v Lucemburku. Poslední důležitou institucí je Účetní dvůr (The Court of Auditors) složen z 15 členů, po jednom z každého členského státu, má za úkol přezkoumávat účetnictví všech příjmů a výdajů Společenství.

Kontroluje také, zda všechny příjmy došly, zda všechny výdaje byly ve shodě s právem a zda rozpočtové hospodaření bylo řádné. Všechny zmíněné instituce spolu vzájemně vytvářejí Společenství, které se stane budoucností Evropy.

Již patnáct zemí se pyšní hvězdičkou na vlajce EU a přesto se mnozí obyvatelé brání vydat svou původní národnost a stát se Evropanem.

"Transformace" z Belgičana, Francouze, Itala... atd na Evropana bude trvat přinejmenším několik generací. Tento proces je jeden z hlavních důvodů, proč někteří obyvatelé zavrhují myšlenku sjednocení.

Evropa svou členitostí a osobitostí každé země přitahovala návštěvníky z celého světa. Vytvořením "druhých" Spojených států amerických na tomto kontinentě se zdá jako skorozničení toho, co na tomto území historie po staletí vybudovala.

V počátcích vzniku EU to byla převážně snaha vlád všech zemí, které si byly vědomy nutnosti sjednocení. Občané jednotlivých států většinou nemohli nijak ovlivnit, zda jejich země má či nemá usilovat o vstup do Unie.

V dnešní době pouze Dánsko a Irsko pořádají referenda v případě důležitého rozhodnutí, jakým bylo např. akceptování jednotné měny Euro. Ostatní členské státy činí svá rozhodnutí na vládní úrovni a občanům jednotlivých zemí nezbývá nic jiného než přijmout myšlenku spojené Evropy a stát se Evropanem.

Poválečná Evropa koneckonců neměla jinou šancikromě vytvoření Unie-pokud měla přežít v konkurenci se zbytkem světa.

Důležitá data v kostce

1951: Pařížská smlouva (Belgie, Franci, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Spolková republika Německo založily Evropské společenství uhlí a oceli)

1957: Římské smlouvy - stejných šest zemí vytvořilo Euratom (Evropské společenství pro atomovou energii) a Evropské hospodářské společenství

1968: Dokončení celní unie a nastavení společných tarifů. Zrušení cel mezi zeměmi Evropského společenství.

1973: První rozšíření Evropského společenství - Irsko, Dánsko a Velká Británie

1979: První přímé volby do Evropského parlamentu. Zavedení Evropského měnového systémuspolečná měnová jednotka ECU.

1981: Řecko vstupuje do Evropského společenství.

1986: Podepsán Jednotný evropský pakt, který zavádí principy jednotného vnitřního trhu zboží, kapitálu, osob a služeb. ...panělsko a Portugalsko se připojily ke Společenství.

1992: Podpis Maastrichtské smlouvy.

1993: od 1.1. začíná fungovat jednotný vnitřní trh.

1995: K EU se připojilo Rakousko, Finska, Švédsko.

1997: Podpis Amsterodamské smlouvy. Návrh agendy 2000.

1999: Zavedení společné evropské měny euro. Amsterodamská smlouva vstupuje v platnost.


- Zdroj-Informační centrum evropské unie: www.ec.europa.eu/czech-republic/home_cs/
Sounds like... Issue 17
Keith Kirchner, Jay King & others

Music reviews from the pages of Think Magazine...

You know you've been in the Czech Republic too lon...
Think Magazine St Wenceslas

Seems like forever since the fall of the Iron Curtain and the early post-velvet Revolution days, and [ ... ]

Do hrad! Up Nerudova we go!
Luke Salkeld Nerudova is most romantic in the early evening

Hills are fascinating things. Not only are they the result of noisy goings-on beneath the Earth's cr [ ... ]

Poetry: The Great Smoke Off
Shel Silverstein The Great Smoke Off

In the laid-back California town of sunny San Rafael, lived a girl named Pearley Sweetcake, you prob [ ... ]

A Day of Czech Snowboardin'
Rick Pryll A Day of Czech Snowboardin'

(Or, twelve hours; four on the road, four on the slopes, four to get organized...)

Americans in Prague, a clinical study by Chris Esk...
Chris Eska Prague in the 90s by Colleen E. Feehan

In the summer of 1997, Chris Eska, a sociology major at Rice University, backpacked through Europe  [ ... ]

Americanism
Jean-Paul Sartre Americanism by Jean-Paul Sartre

The American system is a great external apparatus, an inexplicable machine which one might  [ ... ]

Uncle Sam - A Poem by Doug H.
Doug H. Uncle Sam on steroids

This poem was written by our friend Doug, convicted of marijuana possession, and then set-up by the [ ... ]

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Petra Today : Helena Tomorrow : Ludvík After tomorrow : Bernard

Co čekáte nás nečeká?
Blanka Hucatova Co čekáte nás nečeká?

Tento rok se pomalinku chýlí ke konci, již mťůžeme krásně odpočítávat dny do konce tohoto [ ... ]

Co je na umění tak zábavného?
Hakim Bey Co je na umění tak zábavného?

Umřelo Umění s dadaisty smíchy? Nebo snad k této sardonocidě došlo mnohem d&# [ ... ]

ANTHRAX - The threat is real
Keith Kirchner ANTHRAX - The threat is real

Ta hrozba je reálná, bu bu bu!

A dostala nepocítanych
Josef Moník

Květa Šerá, korektorka významného nakladatelství, si domluvila schůzku s jedním překladatel [ ... ]

Kam se jen poděly ty kavárny?
Tomáš Lachman Lenka Reinerová: Kavárna nad Prahou. Labyrint 2001

Lenka Reinerová: Kavárna nad Prahou. Labyrint 2001

Loutka beze strun
Martina Zahradníčková Loutka a Jarda, před anebo po?

DJ Loutka začal hrát v roce 1991 v klubu Miš Maš a zúčastnil se i prvních parties ve Slováč [ ... ]

S krásou do boje! Aneb jak nalíčit past (či obliče...
Augustýn Krátký Modelka: Žaneta Hucikova, Fotky: Michal Pavlásek

I když je nové tisíciletí teprve batolátko, jasně nám sdělil [ ... ]

Co jsou to „Vánoce“?
Jan Tyltyl Co jsou to „Vánoce“?

(průzkum z pražských ulic) Víte, kdy se slaví advent? Víte, co je to "barbor [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.