Fiakr na Staroměstském náměstí
fShare
0
Pin It

Praha vždy byla vzhledem ke své poloze důležitou křižovatkou komunikací.

Od 13. století se vytvářele síť cest, vedoucích z Prahy do velkých obchodních center tuzemských (např. Brno, Olomouc) nebo zahraničních (Norimberk, Řezno).

Cestování za hranice vlastní země bylo a je prostředkem kontaktu a poznávání. Na cestách se lidé setkávali s odlišnými národy, jazyky, kulturami, rasami, s jinými zvyky, náboženstvími, společenskými vztahy. V dobách minulých bylo cestování jediným prostředkem šíření informací, nápadů i myšlenek.

Cestování v dnešní době, je v porovnání s tím dřívějším, procházka růžovým sadem, uvážímeli, že přepadení piráty či lupiči bylo téměř na denním pořádku, stejně jako nebezpečné choroby, nehody a nejrůznější nástrahy přírody.

Zámožnější vrstvy cestovaly vlastními kočáry, prostí lidé obvykle cestovali pěšky. Pro jedince se slabší strukturou kostí, muselo být cestování na koňském hřbetu, či v málo vypérovaných kočárech opravdovým utrpením.

Ve 14. století se vytrácí označení zemská stezka a užívá se názvu veřejná silnice, spojující významnější města. Ani přes časté úpravy a vylepšování, neposkytovaly tehdejší silnice pohodlnou dopravu a cestování. Za deštivého počasí byly často zaplaveny vodou a povozy zapadaly do bláta.

Pro přepravu osob se používalo koní, ale i mezků a oslů. Za užívání silnic se platil poplatek, tzv. celní, jehož částka závysela na druhu a zatížení vozu a na počtu koní.

Povozy musely jezdit pouze po silnicích, aby se nevyhýbaly povinnému placení.

Z 15. století se dochovala i "pravidla silničního provozu". Protože bylo snadnější jezdit v hluboko vyježděných kolejích prostředkem silnice, bylo třeba určit, kdo je povinen se vyhnout.

"Královy cesty mají být tak široké, aby se jeden vůz mohl tomu druhému vyhnout. Prázdný vůz se má naloženému vyhnout a ten méně naložený pak tomu vozu, který veze větší náklad".

Jezdec na koni byl povinen dát přednost vozu, stejně tak i chodci.

Je zajímavé, že až do rozvoje automobilismu počátkem 20. století nebyly na silnicích, po nichž se pohybovaly dopravní prostředky využívající tažné síly zvířat, určeny strany ve směru pohybu (pravá, levá).

Není to až tak překvapivé, uvědomímeli si dopravní rychlost na tehdejších silnicích, která ještě v první polovině 19. století byla 5 až 10 km za hodinu. Značnou překážkou při tehdejší úrovni dopravy byly dřevěné mosty, které často podléhaly vlivům počasí a pro těžké náklady ne dost bezpečné.

Teprve po polovině 18. století nařídila Marie Terezie, že všechny mosty v zemi nesmějí být dřevěné, ale kamenné. Na počátku 18. století existovala speciální služba přeprava psob v nosítkách.

V Praze bylo celkem 5 stanovišť, kde byly připraveni nosiči (Staroměstské náměstí, Karlův most). Tento způsob přepravy fungoval v letech 1712-1748. Již ke konci 18. století se v Praze začaly objevovat podle vídeňského vzoru fiakry (dvouspřežní kočáry pro 4 osoby) stanoviště měly před Staroměstskou radnicí a na Koňském trhu (dnešním Václavském nám.).

Fiakry představovaly výnosný typ individuální dopravy (např. v roce 1872 je zaznamenáno 220 provozovatelů této dopravy v Praze).

Are you wicked in bed?
Jennifer Styles Are you wicked in bed?

OK stud! You may feel you can really sweet, but do you really really know how to keep a woman happy [ ... ]

The Bobo Dread
Barry Chevannes The Stickman

As a spiritual philosophy, Rastafarianism is linked to societies of runaway slaves, or maroons, and  [ ... ]

Messing up your own mind
Health Desk Messing up your own mind with psychopharmacology

PROZAC, the American anti-depressant, is often targeted at children now that its coverage of the adu [ ... ]

Drinking beer is cool!
Milkmoney Jones

I never drank beer before moving to Czechia. I thought it tasted like piss; probably because it is p [ ... ]

Globalization Bites The Wax Tadpole
phyla.exe Globalization Bites The Wax Tadpole

Most of us have heard about how Coca-Cola pulled a massive boo-boo when it launched a campaign in [ ... ]

Gypsies and the Czech Holocaust
Karel Kosman

On May 13, in Lety u Písku we remember the sacrifices of the Gypsy holocaust during the Nazi occupa [ ... ]

Why the Gypsies went to Dover
Rod Morgan Why the Gypsies went to Dover

When I was a teacher of English in Prague I came into contact with adult Czechs everyday. Many of m [ ... ]

The Honzo Files - The Imperial Salad Incident
Christopher Lord

'Jesus!' spluttered Lisa involuntarily, as she spat a half-chewed mouthful of salad out onto the pla [ ... ]

Read more...

ThinkTV

ThinkTV

Back when the IMF/WB came to Prague, we created a two part programme for TV3. Check it out here.

Name Day/Svatek

Yesterday : Anna Today : Věroslav Tomorrow : Viktor After tomorrow : Marta

Něco málo o... DJ Marx
Eva Kolářová DJ Marx

Think ptá: Kam bys svůj styl zařadil?

PORTISHEAD - Portishead
Keith Kirchner PORTISHEAD - Portishead

Stát se legendou hned po první sebou nese i problémy, přehrávače odmítají hrát každé d [ ... ]

Pode Bal: Umění?
Jarka Fricová Pode Bal: Umění?

V galerii ve Špálově ulici v Praze probíhala v lednu 2000 za podpory společnosti Budvar výstav [ ... ]

Kam zmizely dobré mravy?
Jeffree Benet Mono tramvaje

Elitáři bezpochyby nastolili v historii etiky tvrdou linii. Nicméně, její základní principy n [ ... ]

Tribal Drift Pražský Adventure
Pavla Machálková

Australskou kapelu Tribal Drift snad není třeba představovat. Do Prahy přijeli v rámci [ ... ]

Nejlepší modelingové agentury v New Yorku
Jeffree Benet Nejlepší modelingové agentury v New Yorku

Jak jsme slíbili, poskytneme vám seznam nejlepších modelingových agentur  [ ... ]

Aftermath DB
Jarka Fricová Aftermath DB

Pro mne jako klasického muzikanta pojem drum'n'bass nic neznamenal.

Taneční kosmický punk z Letů a Mimoně
Petr Holeček Lety Mimo

Skupina se zdánlivě neobvyklým a divným jménem vznikla v roce 1992 v Turnově. A jak to tak  [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.