První pomoc při předávkování drogami
fShare
0
Pin It

Napětí a panika...

Může k nim dojít při předávkování halucinogenními drogami jako je acid (LSD) nebo magické houbičky. Stává se to i při užití drog, které vás naplní energií, jako Piko (amfetamin) nebo Extáze (E). Méně často pak při vykouření většího množství konopí. Jestliže někdo ztratí kontrolu, propadne strachu, napětí či panice, postupujte následovně:

 1. Uklidněte je a ujistěte, že všechno bude v pořádku.
 2. Držte je stranou od hluku a ostrého světla, mohli by se cítit ještě hůř.
 3. Ďchají-li příliš rychle (hyperventilace) nebo lapají-li po dechu, může jim to způsobit závratě a nevolnost a jejich paniku ještě zvětšit. Zkuste je přimět, aby ďchali podle vás a předvádějte jim to: ďchejte pomalu a pravidelně.
 4. Přesně jim vysvětlete, kde jsou, co se děje a slibte, že jim pomůžete.

Přehřátí a dehydratace

Dochází k tomu u drog jako Piko (amfetamin) a Extáze. Tato sama o sobě po užití zvyšuje tělesnou teplotu, která se pobytem v horkých prostorách (kluby) ještě umocňuje. Díky tomu, že drogy jako Extáze a speed způsobují pocit přívalu energie, lidé často po dlouhou dobu bez přestávky tančí, což je rozehřeje ještě více.

Jejich tělo pozvolna ztrácí množství tekutin, někdy dokonce i půl litru za hodinu. Výsledkem může být vážné přehřátí a dehydratace. To je stav mimořádně nebezpečný, který již prokazatelně způsobil smrt několika lidem, kteří vzali Extázi.

Postupujte následovně:

 1. Přesuňte je na chladné místo.
 2. Postříkejte je studenou vodou, aby se zchladili.
 3. Donuťte je pít. Ale množství vody by nemělo překročit půl litru za hodinu.
 4. Zavolejte lékařskou pomoc.

Netečnost, ale při vědomí Stav, ke kterému dochází po užití drog zpomalujících funkce organizmu, jako alkohol, sedativa a herion, ale někdy může nastat i po užití rozpouštědel. Postupujte následovně:

 1. Zkuste je ze všech sil udržet vzhůru a bdělé, aby nepozbyli vědomí. Neukládejte je do postele, mohli by ztratit vědomí tam.
 2. Jestliže chtějí pít, nechte je usrkávat vlažnou vodu.
 3. Po těchto krocích volejte lékařskou pomoc.
 4. Nenechávejte je o samotě.

Blížící se mdloby nebo ztráta vědomí Může... nastat při předávkování heroinem, užití přílišného množství alkoholu, sedativ nebo výparů z lepidla či rozpouštědla. Ale může nastat i při špatné reakci na Extázi, speed nebo při přehřátí. Postupujte následovně:

 1. Vytočte 155 a zavolejte ambulanci. Jasně a klidně vysvětlete, co se stalo, víte-li, co požili, sdělte to, a informujte o krocích, které jste do toho okamžiku podnikli.
 2. Položte je na zem tváří nahoru a zkontrolujte: a) Přísun vzduchu - zakloňte jim hlavu dozadu a skloňte jim bradu. b) Ďchání - všemi způsoby, zrakem, sluchem, pátrejte po známkách ďchání. c) Krevní oběh - konečky prstů prozkoumejte jejich tep.
 3. Jestliže neďchají, použijte ďchání z úst do úst. Zakloňte jim hlavu dozadu a skloňte bradu. Palcem a ukazováčkem jim ucpěte nos. Zhluboka se naďchněte, otevřete ústa a vydechněte do jejich úst. Foukejte, dokud se jejich hrudník nevzedme. Ujistěte se, že vám kolem úst žádný vzduch neuniká.
 4. Ještě jednou zopakujte.
 5. Zkontrolujte puls. Jestliže žádný nezachytíte, stlačujte hrudník asi čtyři centimetry nad koncem hrudní kosti. Položte na hrudní kost obě ruce a pevně, rovnoměrně a plynule patnáctkrát stlačujte ve frekvenci necelé jedné sekundy.
 6. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nezačnou ďchat a neucítíte jejich puls.
 7. Pokud začnou ďchat, uložte je do stabilizované polohy a uvolněte veškeré těsné oblečení, které by mohlo bránit při ďchání.
 8. Udržujte je v teple, přikryjte je kabátem nebo dekou, ale pozor, aby se nepřehřáli.

POZOR! Jestliže máte jakékoli pochybnosti o tom, zda jste schopni situaci zvládnout, vytočte 155 a zavolejte ambulanci a odbornou pomoc.

Extáze

Už jste o ní pravděpodobně mnohé slyšeli. Extáze se prodává v bílých nebo hněďch tabletkách či kapslích. Vzhledem k tomu, že je relativně nová (ačkoli objevená v roce 1898), všechny její účinky nejsou dosud známy.

Krátkodobý účinek: Dostaví se po dvaceti až šedesáti minutách a trvá několik hodin. Způsobí, že se lidé cítí bezstarostně a plni energie. Jedno ze známých nebezpečí Extáze je zvyšování tělesné teploty a úbytek tekutin. Jestliže vezmete Extázi na místě, kde je velmi horko a hodně tančíte, může dojít k přehřátí.

Je důležité pít hodně vody a zabránit dehydrataci; přibližně půl litru za hodinu.

Ne více, stává se to velmi vzácně, ale lidé zemřeli, protože vypili příliš mnoho vody, opravdu by to nemělo být více než onen půl litr za hodinu. Odpočívejte. Důležitá je také přítomnost soli ve vašem organizmu. Balíček slaných tyčinek či oříšků pomůže. Nemixujte s alkoholem, který také způsobuje dehydrataci. Dalším problémem spojeným s užitím Extáze může být pocit deprese poté, kdy pomine ona "úžasná pohoda."

Dlouhodobé účinky: Užíváte-li Extázi pravidelně, můžete se stát úzkostlivými, zmatenými a mít problémy se spánkem. Existují také záznamy o poškození jater a vypuknutí epileptických záchvatů. V Evropě bylo zaznamenáno několik tragických smrtí po požití Extáze.

Acid (LSD)

Běžně se prodává v malých dávkách nasáklých do pijavého papíru potištěného různými motivy. Užití způsobuje halucinace. Způsob, jak lidé vidí, slyší a cítí, je po požití drogy změněný a někdy, ačkoli zřídka, tento pocit přetrvává i retrospektivně.

Krátkodobý účinek: Trip obvykle začíná během jedné hodiny po požití. Může trvat až 12 hodin. Lidé mohou po užití LSD vidět jasné barvy, slyšet divné zvuky nebo mít podivné vize a myšlenky. Mohou vidět a slyšet věci, které neexistují a být pak nebezpeční sobě i ostatním. Zkušenosti s užitím LSD se velmi liší. Dobrý nebo špatný trip závisí na tom, jak se lidé pod vlivem drogy cítí a co vidí či slyší.

Dlouhodobé účinky: Průzkumy tvrdí, že tělu ani osobnosti patrně nehrozí žádné dlouhodobé poškození či změny. Přesto mohou nastat retrospektivní účinky a lidé prožívají trip znovu bez užití drogy. Tato zkušenost může na člověka a jeho okolí působit velmi nepříznivě. Užívání Extáze může vyvolat některé duševní nemoci.

Magické houbičky

Rostou po celé České republice a sbírají se obvykle na podzim. Suší se a jedí, někdy se vyvaří ve vodě a pije se houbový čaj. Jsou velmi populární, protože jsou zdarma.

Krátkodobý účinek: Magické houbičky mají podobné účinky a úskalí jako LSD, ale jejich účinek není tak silný. Mimořádné nebezpečí u houbiček spočívá v možnosti si je splést s jedovatými houbami a otrávit se.

Dlouhodobé účinky: Nejsou známy.

Piko (Pervitin)

Pervitin se obvykle prodává ve formě bílého prášku zabaleného v kusu papíru.

Krátkodobý účinek: Piko může způsobit, že se lidé cítí sebejistěji a mají více energie. Pro Piko je typická ztráta chuti k jídlu a deprese, když špička pomine. Lidé, kteří vezmou Piko, se mohou cítit podráždění a nedůtkliví.

Dlouhodobé účinky: Čím více se Piko užívá, tím více si na něho tělo zvyká a k vyvolání stejného účinku potřebuje stále větší dávky. Užíváte-li ho soustavně po dlouhou dobu, vystavujete se riziku mentálního poruchy, srdečních potíží či prasknutí cévy v mozku. Mentální porucha může být odstraněna, přestane-li se Piko užívat, často je k tomu však potřeba speciální léčby trvající několik měsíců. Poslední výzkumy Karlovy Univerzity poukazují na spojení mezi Pervitinem a poškozením jater.

Kokain

Kokain se prodává ve formě bílého prášku a obvykle se užívá šňupáním, ale je možné ho i kouřit. Crack, velmi silná forma kokainu (tvrdí se, že byla vyvinuta v CIA k odstranění Afro-Američanů) se vyskytuje v malých krystalcích, které se kouří. To je zvláště nebezpečné, neboť návyk zde vzniká velmi rychle. Kokain je drahý a v České republice není příliš používán, stejně tak crack.

Krátkodobý účinek: Je podobný jako u Pika ale silnější. Lidé se mohu cítit v sedmém nebi. Účinky pomíjejí mnohem rychleji než u Pika. Kokain je velmi silná droga a riziko selhání srdce je poměrně vysoké.

Dlouhodobé účinky: Pravidelné užívání působí na mysl a tělo podobně jako Piko. Užívání drogy po delší dobu ve velkých dávkách vede k návyku. Šňupání prášku může poškodit vaši nosní sliznici a kouření cracku může vést k problémům s ďcháním.

Konopí

Kuřivo se vyrábí ze suchých listů konopné rostliny, z nichž se balí cigarety (jointy), obvykle smíchané s tabákem. Konopí se může také kouřit bez tabáku v ďmkách. Nejlepší a nejúčinnější část z konopí, skunk, je pro labužníky to jediné, co stojí za kouření.

Krátkodobý účinek: Konopí uvolňuje a je mírně halucinogenní, můžete vidět jasnější barvy a ostřejší zvuky. Může způsobit nepokoj, ovlivnit krátkodobou paměť a zmenšit schopnost vyrovnávat se s obtížnějšími úkoly.

Dlouhodobé účinky: Jestli kouříte pravidelně nebo hodně, můžou nastat srdeční a plicní problémy, podobné jako u kouření cigaret. Můžete se také cítit neklidní a nepokojní. Lidé s duševními problémy by konopí neměli pravidelně užívat.

The International Campaign for Tibet
Michael C. van Walt The International Campaign for Tibet

More than a million Tibetans have died from the Chinese occupation of torture, starvation, and exec [ ... ]

Science Fiction — Mythology of the Future
Anna Fava Science Fiction — Mythology of the Future

Science fiction reimagines our future. Sometimes it is inspired by science; sometimes it inspires cu [ ... ]

Hollywood defenestrated
Ted Otis Ted Otis on a fanciful fish ride

An American actor in Prague, Part 3: Defenestration, dinosaurs and Hollywoodland

Think's Guide to the Famous Czech Spa Town of Karl...
Luke Salkeld

Karlovy Vary is a small town nestled snugly in a narrow valley along the banks of the River Tepla, a [ ... ]

The Think Interview with Chris Cornell
Keith Kirchner Chris Cornell

Chris Cornell's 'Euphoria Morning' came out and was a real departure from his old/reformed group Sou [ ... ]

Mugwump Comic Series in Think Magazine
Adam Trachtman Mugwump Comic Series in Think Magazine

During the late 90s, Think's pages were graced some humorous sketches of expat life in the Czech cap [ ... ]

Cattle Mutilations; Satanist Cult or Coyotes with ...
Karl Rotstan Cattle Mutilations; Satanist Cult or Coyotes with Laser Scalpels?

An internet search on the subject twenty years ago would find you only about nine links on the topic [ ... ]

Sounds like... Issue 19
Keith Kirchner

Music reviews from the pages of Think Magazine...

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Bernard Today : Johana Tomorrow : Bohuslav After tomorrow : Sandra

Krátká zpráva z Roxy
Jarka Fricová Roxy

Experimentální prostor Roxy má v současné době, potíže se svou budoucí existencí, doufejme [ ... ]

Něco málo o… DJ A.L.I.
Eva Kolářová DJ A.L.I. (Fotky; Honzo)

Možná ho znáte z pravidelných středečních akcí v XT 3. Tři roky si sem chodí zahrát, ale  [ ... ]

Co to obnáší začít podnikat?
Stefanie Ovamannová Co to obnáší začít podnikat?

Ověřte si uskutečnitelnost svojí myšlenky [ ... ]

Partií měniče spojit s Hyundai pro letošní největš...
Joe Bodia

Iker Casillas (Španělsko), Lukas Podolski (Německo), Giuseppe Rossi (Itálie), Karim Benzema (Fra [ ... ]

Aftermath DB
Jarka Fricová Aftermath DB

Pro mne jako klasického muzikanta pojem drum'n'bass nic neznamenal.

Kia Motors: Kia Dubstep Soutěž
Joe Bodia

Kia dubstep contest Mini auto je o to šílenství ve světě paliva a sportovním ž [ ... ]

Ako to vidím ja alebo Submisívny feminizmus
M.M. AKO TO VIDÍM JA alebo Submisívny feminizmus

Feminizmus dneška má typicky preexponovaný charakter súčasných trendov.

Mnoho povyku pro něco!
Tomáš Hájek Mnoho povyku pro něco!

Konec tisíciletí je zcela určitě velký fenomén dneška a i když se ho dočkáme až za rok,  [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.