Drogy a jejich (zne?) užívání
fShare
0
Pin It

Lidé užívali různé látky k ovlivnění svojí mysli od nepaměti a tento jev můžeme, i když vzácně, objevit i u některých druhů zvířat.

Není pravdou, jak se často prezentuje, že v evropské kultuře nemají jiné látky než alkohol tradici.

Konopí se tu pěstovalo odedávna. Sice na provazy ale to nikomu nebránilo, aby listí vykouřil. Navíc jsem se doslechl, že se dříve z námelu vyrábělo cosi velmi podobného LSD a že celé vesnice si takto připravovaly psychedelické zážitky.

Svatý Vít je údajně patronem těch, kteří zbloudili na svém "tripu" a ostatní se k němu modlili, aby zbloudilého vyvedl. Důležité je o těchto látkách něco vědět, než se s nimi začneme intimněji seznamovat, aby se člověk vyhnul zbytečným rizikům.

V kulturách, které soužití s psychoaktivačními látkami zvládají, se vždy vyskytuje určitý mechanismus přenosu tradice či informací na další generaci.

V kmenových kulturách to byl speciálně vyučený šaman, který kmenu různé látky podával a pokud to byl dobrý šaman, dohlížel na to, aby prožitek byl určitým způsobem povznášející. Také může docházet jednoduše ke generačnímu přenosu informací od starších uvědomělých členů společnosti na mladší.

V naší kultuře jsou navíc dostupné literatura a internet. Obecně se dá říci, že drogy v užším slova smyslu aktivují či vyřazují z činnosti určité části mozku, které se třeba za "normálních" podmínek vůbec nepoužívají.

Není to droga nýbrž náš mozek, který tyto zážitky prožívá. Je tedy možné se k nim dostat i bez pomoci drog. Chce to trochu učení, experimentů a sebedisciplíny. Drogy však velmi hodnotným způsobem napomáhají k uvědomění si možnosti změněného vnímání a jejího pocítění.

Iniciují tak nový vhled, který je možno dále rozvíjet. Zde mluvím především o psychedelikách, jakými jsou LSD, halucinogenní houby, marihuana, extáze a další. Bohužel časté užívání drog vede po počátečním inspiračním efektu (této inspirace se často ani nevyužije) ke zkreslení a zúžení pohledu na realitu, většinou v egocentrickém směru a průměrná kapacita mozku se po počáteční aktivaci spíše snižuje. Je třeba tyto látky již od počátku rozlišovat.

Alkohol, heroin a jiné opiáty mozek z provozu v podstatě vyřazují a jejich příjemný efekt je způsoben zapomenutím na problém. Takzvané 'uvolnění se' je v podstatě zapomenutím na problém. Ovšem není důvod nebýt uvolněný i normálně; co na tom, že jsme nedokonalí, je důležité se upřímně a otevřeně snažit posunout se dopředu.

Ve své podstatě se účinkem drogy problémy jen prohlubují a přesunují do oblastí, odkud se ještě obtížneji řeší. Jsou i látky fungující obráceně a komplexněji. Látky jako kokain, amphetaminspeed, pervitin ale i čaj nebo kafe povzbuzují, umožňují nám uvolnit více energie a vedou k eskalaci naší osobnosti včetně pozitivních i negativních stránek.

Psychedelika jakýmsi způsobem uvádějí náš organismus do kontextu s celým vesmírem i s námi samotnými. Jelikož nikdo nejsme dokonalí, toto poznání většinou vyvolá transformaci naší osobnosti. Tyto látky však v sobě mají jakýsi téměř mateřský cit, který je k člověku v podstatě přátelský. Zádrhel spočívá v okolní společnosti, která tento způsob vnímání nezná a tedy víceméně popírá.

Kouzlo psychedelik z velké části spočívá v transformaci či odbourání vlastního ega na jedné straně a schopnosti vcítit se do okolí na straně druhé, což jsou nejdůležitější základy hlubší lásky mezi bytostmi vůbec, navíc pojetí všeho jako celku tomu dodává nový rozměr.

A takhle se svět okolo moc nechová. V budhistické terminologii se tomu říká sansara, neboli neosvícená existence. Jak jsem zmínil, při použití psychoaktivních látek dochází ke změnám vnímání i cítění. To vyvolává i posun či transformaci osobnosti. Je důležité, co se transformuje.

Z mého a nejen mého hlediska je dospívající mládež rizikovou skupinou. Sama totiž již jednou takovou transformací prochází a tyto prožitky ještě zvýší tlak na psychiku jedince. Neříkám, že se nemohou vyskytnout pozitivní ovlivnění či inspirace stran těchto látek, ale je nutné si od nich udržet odstup.

Nevím, zda je to v tomto věku vůbec možné.

Většina těch, kteří se seznámili s psychoaktivními látkami později, si je pochvaluje. Jejich již z větší části dotvořená osobnost jim dává možnost komlexnějšího pohledu pozitivního odstupu a vůbec lepšího prožitku. Negativní efekty se nikdy nedostavují po jednorázovém užití.

Taková věc zůstává v podstatě pozitivním experimentem, který rozšíří náš obzor.

Podle mého názoru pozitivní použití bez zbytečného rizika vyžaduje určitý stupeň úcty k té či oné látce a také předchozí seznámení s jejími účinky a způsobem správného použití, případně s čím lze a s čím nelze kombinovat.

Také je důležité prostředí, které by mělo být pokud možno upřímně přátelské či přírodní nebo alespoň neutrální. Neměli bychom pociťovat akutní problémy či být v určitém časovém či jiném stresu nebo omezení. Měli bychom být v dobré fyzické kondici a odpočatí. Psychedelický zážitek vyžaduje určitou energii. Dodržením těchto základních principů se nám může podařit zážitek prohloubit a učinit ho také příjemnějším, bohatším, pravdivějším a jasnějším.

Většina kultur, které psychedelické látky používají, se shodují, že jim tyto napomáhají ke spojení či přibližení se k Bohu.

Já osobně Boha chápu jako jednotu několika principů, kterými jsou život, pravda, nesobecká láska, bytí, vedení a pozitivní tvoření. Boha mám samozřejmě rád a smyslem života pro mě je k němu dojít. Ovšem takovým hlubokým zážitkům by se člověk neměl chtít za pomoci drogy vystavovat příliš často.

Nejenže ani nestačíme vyčerpat a vstřebat inspiraci, ale zážitek se začne časem degradovat na něco obyčejného. Nakonec jeden obecně uznávaný fakt. Pokud se tyto látky berou jako experiment či k přesně stanovenému cíli - např terapeutickému - mohou nás hodně obohatit.

Avšak v momentě, kdy je začneme brát jen tak z nudy nebo aby nám prostě udělaly dobře, stávají se drogami a my si začínáme hrát s ohněm a ony nám to vrátí. Přeju Vám hodně štěstí a inteligentní legrace.


- Ilustrace: Jeffree Benet
The Genius of Frank Lloyd Wright
Linda Cawelti Casa de la Cascada interior

Frank Lloyd Wright is easily America's most influential Architect.

How to influence the #election
Karl Rotstan Republicans vs Democrats

Our votes don't count at all. To believe that is truly to miss the point.

Einstein's life in Prague
Isha Maggu Picture dated 1931 of German-born Swiss-US physicist Albert Einstein (1879-1955), author of Theory of Relativity, awarded the Nobel Prize for Physics in 1921, playing the violin. Photo: AFP

The Nobel Prize-winning physicist credits Prague with helping him develop one of his key theories... [ ... ]

Winters of Discontent - humanifesto 23
Keith Kirchner Winter in Prague

Well, I survived my first winter in Prague, and having lived in a temperate climate for many years I [ ... ]

Globalization Bites The Wax Tadpole
phyla.exe Globalization Bites The Wax Tadpole

Most of us have heard about how Coca-Cola pulled a massive boo-boo when it launched a campaign in [ ... ]

Top 10 coffee joints in Prague
Shay Waraker Top 10 coffee joints in Prague

The gourmet coffee trend has revived Prague's café culture...

A poor Czech girl's weekend
Tereza Kolínková A poor Czech girl's weekend

Friday night, the week is over, no more stress, there is the party, the big night out ...the pull ni [ ... ]

Don’t say “sax in the city”...
Darren Ho Nicole Duffell (photographs by Jeffree Benet)

She may be a pretty gal, but tell her that she's hot, sexy, pretty and beautiful without additional  [ ... ]

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Petra Today : Helena Tomorrow : Ludvík After tomorrow : Bernard

Oranzovy embécko s bublinkama
M. Stránský Fotopozadí: Matěj Stránský

Skoro bych řekl, když se dívám zpátky na to LOVESTORY uboze natočený, jak na Petříně a na  [ ... ]

Další na spadnutí?
Eva Kolářová Slavná Šlechtova restaurace v dobách největší slávy

Náš seriál o schátralých památkách v našem hlavním městě pokračuje v rozsáhlém parku S [ ... ]

Woodstock: V autě uprostřed půl miliónu lidí
Jarka Fricová Woodstock 1969

Byly tři hodiny v noci, 11. srpna 1969. Ležel jsem na pryčně v baráku B u  [ ... ]

Americký DJ v Praze: Tim Otis
Petra Carter Tim Otis (foto: Radio 1)

Čekala jsem kluka s walkmenem, velkou kšiltovkou a v puse americkou žvýka [ ... ]

Kultura velkoměst
Joachim Dvořák Kultura velkoměst

Obklopeno budovami velkoměstského labyrintu přichází za vámi nové číslo kulturn [ ... ]

Průvodce časopisu Think dívčím oblečením na snowbo...
Joe Bodia Průvodce časopisu Think dívčím oblečením na snowboard

Přiznávám, že mám víceméně stejné pocity, jde-li o specificky ženské oblečení na snowbo [ ... ]

COMPILATION - Everybody Dance, Remixed!
Keith Kirchner COMPILATION - Everybody Dance, Remixed!

Ačkoli zde najdete pár dobrých remixů populárních disko hitů, nepochybuji, že pokud to budet [ ... ]

Americká historie X
Michael KyselkaAmerická historie X

Americká historie X Je těžké sledovat titulky k filmu Americká historie X, aniž by si člově [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.