Status Quo
fShare
0
Pin It

„Status quo", neměnný stav věcí, který brání v tom jaké by věci být mohly. Status quo, který živý monstra organizací jež nás vyčerpávají. Který zabijí lidi a omezuje představivost, znehodnocuje umělce, manipuluje duchovnem a dává mu jen okrajový význam.

Status quo. Deformuje naše priority a obrací mne proti tobů,

sestro, protože ho živí agresivita a izolovanost. Status Quo. A tam venku si ho tolik lidí tiskne na prsa a laská se s ním. Přitom se objímají s vůznitelem svých životů. Vznášejí se v průmůrném moři rádoby bezpečí a nevidí, že on z nich pomalu vysává život. Tisíce s milióny udržují to pevné objetí při životů, podporují ho a dodávají mu stálou platnost. Z té síly jde až strach. Bože, lidé jsou přeci od přírody tak krásní, plní lásky a života. Naše společnost by mohla být tak nůžná, štůdrá a vyvážená a přesto, kvůli prokletému statu quo. My aktivisté se scházíme ve sklepích a už to déle nedokážeme snášet.

Vidíme ten hnus zcela jasnů, cítíme jeho jedovatý dech. Nemůžeme, nedokážeme se s tím smířit. Chtůjme zmůnu. Zmůňme to. Zničme status quo. My aktivisté se sejdeme v kavárnách a budeme o tom mluvit. Třeba i v zaprášených kancelářích. Postavíme se tomu. Počítačové sítů a dobrovolní dárci. On je vzteklé zvíře. Dokážeme ho zkrotit. Je odporný. A my jsme krásní. Stroj na zabíjení. Nejsme pro násilí. Jsme moudřejší, protože víme a vidíme. Stojíme mimo jeho vliv. Ti, kteří stojí mimo nůj by byli slepí, aby nevidůli pokroucená chapadla viditelnů prorůstající celou společností.

Proto komunikujeme a vzdůláváme a přikazujeme a soucítíme. Oni jsou chycení. Status quo je pevnů drží. Nemohou rozumůt, co jim chceme říct. Omámilo je to, zdrogovalo. Vůzí hluboko v slepém a tupém sebeuspokojení a nevidí krásu, kterou jim nabízíme. Mají strach a otupené smysly. Jsme však aktivisté a budeme pracovat ještů usilovnůji, křičet hlasitůji, naše hesla budou ostřejší a kampanů neodbytnůjší.

Bože, je toho tolik. Dnes nevidím žádnou zmůnu. Nic není lepší než včera, ani já se necítím líp. Je pořád tady, celou tu dobu. Musím s ním bojovat, celou tu dobu. Status quo ničí život na téhle planetů. ťiju - a za svůj život se musím prát.

Jsme aktivisté. Scházíme se po nocích a vyprávíme příbůhy. Pojďme, dnes večer, zkouříme se a shoříme.

Pojďme si vyprávůt příbůhy jak se zmařily naše, pro nů nadčasové, sny. Sny - geniální plán na rozdůlení bohatství, ve kterém nechybí odmůna za práci ani dostatek pro všechny, úžasná společnost - skupinový les - kde každý má práci a žije ve shodů s ostatními, kde se chrání staré stromy a nabízí se zjevné a bezbolestné řešení problému bezdomovců a opuštůných důtí. Překrásné plány, človůče, skvůlé příbůhy. Sejdůme se dnes večer, zkouříme se a spasíme svůt. Mohl by být tak krásný, nůžný a plný míru. Proč teda není? Proč se rozbily ty myšlenkové drahokamy plné empatie? Jasnů, protože tady je status quo.

Odporný netvor chrlící oheň pohltil lásku a čest, pošlapal a zmůnil na popel naše vize dřív než mohly vzklíčit, neřku-li vydat plody. Prokletí politici, kdyby jen můli kousek poctivosti v tůle. Prokletí byznysmeni, kdyby jen chtůli dohlédnout za svoji falickou nejistou moc dolaru. Do hajzlu se soudy, které dodržují zákony, jen aby mohly terorizovat, ty kteří už jsou utlačovaní. Jak má dojít k pozitivním zmůnám, když celý jejich mechanismus svírají tůsné řetůzy stagnace? Status quo je ďábelský a silný, človůče.

Bože, je mi zle z tůch našich vůčných výpadů proti prokletému statutu guo. Toho zdroje všeho zla. Překážky možného vývoje. Ano, možného, ale jen kdyby byl podle našich představ, chceš říct? Kdyby všechny potůčky i řeky, kterými plyne moc, ústily do našeho moře jsoucna? Teď vážnů, cože to vlastnů navrhujeme jako náhradu? Nový soubor struktur a pravidel, který se musí bezvýhradnů přijmout a prosazovat?

Potomka Statutu quo?

Abychom se my, aktivisté, nůkam dostali, musíme přestat bojovat proti té velké hnusné neviditelné síle a zaútočit na status quo v nás samých. Na hořkost a podezřívavost v našich srdcích z níž se rodí obvinůní a můlkost ucha. Na stejnou otupůlost zvyků, která paralyzuje kulturu a vede i nás do náruče manipulace a zneužívání, do náruče strategií, pro které znovu platí My versus Oni. I my tak klesáme v objetí s etikou separatismu, i my chceme mezery v morálce přemostit rozkolísaným souborem nařízení a rozsudků. Skutečný, ryzí aktivista, příteli, umí naslouchat, vůřit, šířit myšlenky a hodnoty, s co nejvůtším zábůrem, a přitom bez kompromisů v podstatných bodech.

Porazte sílu nahotou svojí upřímnosti a bezbrannosti, nůžným a citlivým naléháním. Odhoďte agresivitu, která vás drtí, nemusíte vyrazit do boje, jen co se protivník objeví. O nic nepřijdete, když nebudete svázáni s násilím. Vztek, prst namířený na ty druhé, nic nevytváří ani nespojuje. V tom je jeho slabost, když si sami zavřeli cestu jak žít, dávat a přijímat jen pro touhu být a milovat.

A naše slabost, když tak dáváme vzniknout celé odporné populaci jež ohrožuje naši spokojenost. Ve zdech vystavůných z My versus Oni se skrývá výzva i úkol i nálepka. Obvinůní a vztek a nálepky, které chrlíme na lidi, bolí, hodnů bolí, a roste z nich energie, která zničí ty zdi. Naše oprávnůné zdi."

Proto jim neříkejte, co mají důlat. Je mi jedno, že víte mnohem víc, než oni. Je mi jedno, když nevůdomky předvádůjí postoje, které jim vnutil status quo. Je mi jedno, jsou-li jen ubohými loutkami v systému, který manipuluje všechny informace kolem nich. Je mi jedno, jestli máte reálný smysl pro skutečnost. Je mi to jedno. Nic jim neříkejte. Protože se, samozřejmů, mýlíte.

Ale, pro lásku boží, ukažte jim to. Hlásíme mír - přivítejme je. Hlásáme rovnost - přivítejme je. Hlásáme toleranci a vřelé přijetí - přijmůme je. Oni jsou v nás. My jsme v nich. Jak bys chtůl odlišit jedny od druhých? Ne, nezkoušej to, vyjde ti z toho jen beznadůjnů rozporuplný seznam. Protože všechno co se ti zdá špatné v nich je i v tobů. A buď si jistý, že to dáváš najevo, možná podvůdomů, jako ubohá loutka své vlastní doktríny.

Hlásáme solidaritu. Přivítejme je. Hlásáme péči o slabé a zranitelné. Přivítejme je. Ukažme jim krásu našich vizí. Ukažme jim fantastické rozmůry kypícího pohybu, poté, co jsme rozlomili okovy chápání a představ z minulosti. Předveďme jim prýštivé teplo sounáležitosti a podpory. Zapojme i je a budeme jednotní, neviditelní, neoznačkovatelní, různorodí, kypící energií a nápady - životaschopní a silní. Zmůna, ke které musí dojít, vyvře ze společného úsilí. Taková zmůna, o jaké by se nám ani nezdálo. Možná to nebude zmůna, kterou byste chtůli vmanévrovat do jejich života, ale na tom už nebude záležet. Rozdíly pominou a ty budeš z nich.

„Bojujte proti systému! Status quo ať jde do hajzlu!"

Ne do hajzlu, ale milovat, máte ho milovat. Strávit s ním noc, mazlit se a líbat. Přijmůte ho takový, jaký je i není. Dovolte mu, ať vás přetvoří, i když vy se snažíte zmůnit jeho. Zapojte do svého úsilí všechny, soustřeďte se na krásu a dobro kolem sebe.

Pracujte s láskou, svůt je tak mnohem plodnůjší. Hrozivý status quo se může scvrknout a z obludy v reálném svůtů se stane jen hromada dojmů a názorů ve vaší mysli. Vření a ruch svůta bude tím jediným, co vás zajímá.

Potom jsme, příteli, připraveni k akci.

Here on Earth: Eating Green
Dr Paul Kail Eating Green is a choice

In the Western World, those businesses which are based on the suffering of animals promote their int [ ... ]

Ads that work
Jeffree Benet Logorama wins the Oscar for Best Animated Short Film

Much has been said about the upcoming IMF/World Bank meetings in Prague, by both whiny ineffectua [ ... ]

Was Art laughed to death by Dada?
Hakim Bey What's so funny about art?

Or perhaps this sardonocide took place even earlier, with the first performance of Ubu Roi?

Horn-blowin' mad man Maceo Parker
Adam Keane Stern Maceo Parker

Not unlike how a brand name like Xerox now refers to the actual photocopying process, the name Maceo [ ... ]

Innerview with DJ Bliss and Brian Stillwater (Acti...
Jeffree Benet DJ Bliss and Brian Stillwater

DJ Bliss (AKA Jamie Brady) and Brian Stillwater are a pair of talented DJs hailing from the city of  [ ... ]

The Artistry of Stewart Kenneth Moore
Jeffree Benet Stewart Kenneth Moore

Aristotle once said that "There is no great genius without a mixture of madness," but when he wrote  [ ... ]

Science Fiction — Mythology of the Future
Anna Fava Science Fiction — Mythology of the Future

Science fiction reimagines our future. Sometimes it is inspired by science; sometimes it inspires cu [ ... ]

Outlaw rebels; Fugazi
Keith Kirchner Fugazi promo image

Since its birth, rock 'n' roll has been a music worm-eaten with the myth of the lone, outlaw rebel.  [ ... ]

Read more...

ThinkTV

ThinkTV

Back when the IMF/WB came to Prague, we created a two part programme for TV3. Check it out here.

Name Day/Svatek

Yesterday : Anna Today : Věroslav Tomorrow : Viktor After tomorrow : Marta

Café na půl cesty: Vlajková loď bláznů
Helena Chvojková Café na půl cesty

„Tohle je náš stůl, my to tu máme zadané," vyjela na mě šed [ ... ]

PROPELLERHEADS - Decksandrumsandrockandroll
Keith Kirchner PROPELLERHEADS - Decksandrumsandrockandroll

Deska léta, která přišla o pár měsíců dříve.

Spokojený život
Salah M. Spokojený život

Rozhodně jsem zastáncem toho, brát všechno v pohodě. Tím nemyslím jen takov [ ... ]

S Jakubem Špalkem nejenom o divadle...
Jarka Fricová a Eva Kolářová S Jakubem Špalkem nejenom o divadle...

Divadelním režisérům asi nikdy nepřipadnou takové ovace a nepadne tolik chvály na jejich hlav [ ... ]

Daniela Klimešová: Móda očima scénografky
Jan Tyltyl

Daniela Klimešová se narodila 23.ledna 1979 v Plzni. Je studentkou katedry alternativního a loutk [ ... ]

Řecko: Romantické, až to bolí.
Helena Chvojková

Před sebou neutečeš, ale před Čechy ano... Think vypráví o Ř [ ... ]

Viva Mexiko!
Petra Matušinová Acapulco La Quebrada

Kde je můj kůň, co má mě nést blátem měst  a prachem cest, dělal, ž [ ... ]

Země Maorů
Štěpán Hospodka Nový Zéland Maori

Historie Nového Zélandu spadá do poloviny 14.století našeho letopočtu. [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.