Anglo-americká univerzita
fShare
0
Pin It

Opět jsem se setkala během svého studia na anglo-americké University s názory, kdy si lidé myslí, že studuji na nějaké střední škole a že škola, kterou navštěvuji, je pouze továrna na dobré známky, kde se nic nemusí dělat, protože se zde platí školné.

Ale ono je to přesně naopak. Tím, že se zde platí školné, je škola schopná zaplatit kvalitní učitele a tím nás něco naučit, takže naše známky jsou zasloužené a rozhodně ne koupené. Přesto ale panuje názor mezi mými bližními, že je to tady nějaká flákárna a že se něco takového nedá srovnat s klasickým vzděláním na českých univerzitách.

Jenomže opět je to přesné naopak a to jsem si nedávno ověřila, když jsem si chtěla vzít přednášku vyučovanou profesorem české národnosti. Ačkoliv se jednalo o strašně zajímavý předmět, hned po zahájení první hodiny se mě zmocnil známý pocit, který jsem vždycky měla na českých školách.

Vzápětí mi došlo, že volba tohoto předmětu, respektive přednášejicího, byl těžký omyl a na základě toho jsem se jasně rozpomněla, jak to vypadá se školstvím českým a zamrazilo mě v zádech.

Rozdíl mezi školou, kterou studuji já a mezi českými univerzitami, je opravdu markantní a ani zdaleka to není pouze v ohledu na financování studií. Nebudu se zabývat tím, jak je výhodné, že zde studenti studují všechno v anglickém jazyce,, takže pak vlastně školu opouštějí jako bilinguální, čímž jsou vysoce atraktivní pro případné zaměstnavatele ve spoustě oborů. I když popsat jak není žádná legrace studovat integrály a derivace v angličtině by také bylo zajímavé, spíše se pokusím osvětlit nějaké dosud přehlížené rozdíly o vysoké škole se západním typem vzdělání a českými školami.

Největší rozdíl je totiž mezi přístupem lektorů k výuce a studentům na anglo-american University a lektorů na českých univerzitách, případně dalších ústavech jako jsou třeba gymnázia a střední školy. To pak determinuje všechny ostatní rysy zmíněných škol jako třeba výsledky studentů a i jejich chování a způsob přemýšlení.

Já osobně jsem byla po absolvování gymnázia školou tak zhnusená, že jsem si nikdy nedovedla představit, že bych ještě někdy do nějaké školy měla zavítat. Můj názor ale změnilo následné studium angličtiny v Londýně, kde učitelé, kteří mě učili, se naprosto diametrálně lišili od českých despotů a to mělo vliv i na mé studium, takže jsem látku zvládla dvakrát rychleji než ostatní studenti. Takže jsem nakonec na vysokou školu v Praze šla, ale ne na českou.

Když bych měla charakterizovat přístup českých lektorů ke studentům - je žě od prvního momentu komunikace znát, že je značné nadřazený a neosobní. To naprosto nechápu proč, vzhledem k tomu, že jednak k tomuto přístupu nemají žádný důvod a jednak proto, že tento přístup u dospělých jedinců není příliš žádaný proto, že je znám jako velmi neefektivní.

Nicméně čeští lektoři tento způsob praktikují už léta a mohl by to pouze být pozůstatek komunistické doby, kdyby byl na ústupu a nepoužívali jej i mladí lektoři. Ti ho ale praktikují i přesto, že mají dost často možnost pobýt v nějakých cizích zemích a tím by jim mohlo být umožněno poznat, jak to chodí na univerzitách v cizích zemích. Jenomže se mi nezdá, že by si z těchto zkušeností vzali ponaučení pro svou výuku, a tak právě tento nadřazený pasivní přístup nebude výsledkem režimu nebo systému, nýbrž je v lidech samotných.

V naší zemi se o učitelské posty ucházejí zjevně lidé, kteří nemají ani tak zájem o výuku jako takovou, ale spíše to je pro ně možnost, jak uplatnit své autoritativní choutky a vychutnat si sílu moci, anebo jim na práci nezbylo nic jiného. Asi se není čemu divit, protože učitelské posty nejsou zas tak dobře placené, takže se nemohou stát atraktivními pro schopné lidi určitých kvalit a znalostí.

Samozřejmé není možné takto soudit všechny učitele, protože všude se najdou výborní odborníci, kteří rozumí svému oboru a jsou v něm špičkou a dokonce jej ještě přednáší na vysoké škole. Ale těch je málo a když už jsou, stejně jejich znalosti nemají žádoucí efekt na studenty, protože systém českého školství je zkrátka nedobrý a neefektivní.

Anglo-americká univerzitaAnglo-americká univerzitaTotiž - i když lektor nepřistupuje ke studentovi s nadhledem a ví, o čem přednáší, většinou prostě neumí vůbec učit.

Anebo mu to není ani umožněno. Na českých univerzitách to chodí tak, že v aule pro 150 lidí si profesor odkroutí svůj sáhodlouhý monolog a záleží na studentovi, jak rychle umí psát a kolik pasáží monologů se mu podaří zaznamenat.

Vlastně na studentovi i záleží, jestli si vůbec ten monolog přijde poslechnout, protože docházka na přednášky na českých univerzitách není příliš kontrolovatelná a kdo by tam chodil, když jsou ty přednášky tak nezábavné, že se člověk musí celou době snažit, aby neusnul. Jenomže je fakt, že studenti nemají zas tak moc píle a touhy na ty přednášky chodit a je pro ně mnohem jednodušší na ně celý semestr ani nepáchnout a pak se látku sporadicky naučit ke zkouškám systémem sazka sportka, kdy se prostě naučí nějaké otázky a zbytek ne a doufá, že si vytáhne otázku, kterou umí.

Jenomže je tohle záruka toho, že studenti vlastně rozumí svému oboru? Není. A zdá se, že to v zásadě nevadí ani přednášejicím. Jim jde nejčastěji o to, jak to student pěkně odříká zpaměti a zbytek je nezajímá. Případně studenta ohodnotí podle sympatií, které k němu chovají či nechovají anebo podle nálady.

To je nevýhoda známkování ústních zkoušek, jelikož je velmi subjektivní a to pak nesnesitelní studenti jako jsem třeba já nemají šanci uspět. Studenti českých vysokých škol si povětšinou předají cenné informace o tom, co má jaký lektor rád, jestli je na holky a tak.

Jenomže s tímhle přístupem a formováním charakteru nemají zase oni šanci později uspět v konkurenci zahraničních studentů, kteří mají ke studiu celkem jiný přístup a nejsou zvyklí používat cestičky tohoto typu. Pak taky podle toho vypadá chování celé České Republiky a ta nemá zrovna nejlepší pověst co se tohoto aspektu týče. Takže k tomu, aby český student úspešně absolvoval vysokou školu, mu stačí ohebný hřbet, bystré uši a dobré brusle.

a to rozhodně nestačí studentovi, který chce uspět na anglo-american University. Zde by někomu nebyly k něčemu ani ty nejlepší brusle, protože tady se bruslit zkrátka nedá.

Na anglo-american University je docházka povinná a kontrolovatelná, což není problém při počtu 10 až 20 studentů ve třídě. Většinou je povolena jedna absence za semestr a je jedno, jestli je omluvená nebo ne. Mít zameškané víc než dvě přednášky docela vážně ohrožuje výslednou známku, takže student na přednášky prostě musí. Ale on to není až zase tak velký problém, protože přednášky vyučované tzv. interaktivní metodou mají něco do sebe a vlastně jsou zábavné. interaktivní prvky výuky jsou založené hlavně na komunikaci lektora se studenty, takže výuka probíhá spíše v podobě dialogu, ne monologu typu diktát.

K této metodě je ovšem nutné zmínit, že příprava na přednášky v podobě načtení probíraného materiálu dopředu je značně žádoucí, protože při počtu osmi studentů ve třídě se neschová ten, kdo nemá načteno a není příliš příjemný pocit sedět jako puk a nic nevědět, když ostatní studenti živě debatují s lektorem.

A hlavně u většiny předmětů není možné se látku pořádně naučit pouze během jedné přednášky, takže příprava z hodiny na hodinu je opravdu nutná. Nutné je také pravidelně vypracovávat domácí práce, většinou v podobě esejí a podobně a tím se studenti přinutí se studiu věnovat průběžně. A vlastně o to tady jde. Na naší škole jde opravdu o to naučit se věci, které se zde vyučují a nejde o to, jaký je kdo bruslař a jak se mu podaří probruslit jednotlivými předměty. A o to by asi mělo jít u vysokoškolského vzdělání.

Způsob známkování a zkoušení je také zcela odlišný od typického českého, kde je možné nic vlastně neumět a přesto projít. To by se na naší škole stát nemohlo, vzhledem k tomu, že zkoušky jsou písemné a dvakrát za semestr, což opravdu přinutí studenty se učit průběžně, tím pádem se látku opravdu naučí a nezapomenou hned týden po zkoušce jako studenti na českých univerzitách. A hodnocení se nesestává pouze ze zkoušek, ale i ze zmíněné docházky, domácích prací a aktivity při přednáškách. Kdyby se měla hodnotit aktivita studentů na českých univerzitách, asi by všichni propadli.

Anglo-American CollegeAnglo-American CollegeDalší nespornou výhodou anglo-american University je i flexibilita rozvrhu, který si dělá každý student sám a má spoustu možností. když se mu nezamlouvá přednášejicí, může počkat do dalšího semestru, kdy ten samý předmět přednáší někdo jiný.

Také je zde možnost vždy dva týdny na začátku semestru dropnout přednášky, které se mu nelíbí a vzít si jiné.

Tohle je možnost opravdu k nezaplacení, protože je těžké dopředu odhadnout jaký bude konkrétní vyučující a jestli se nám bude vyhovovat jeho způsob výuky. Takže není zas tak velký problém mít vyhovující přednášejicí na každou přednášku a to je pak radost chodit do školy.

Anglo-American University má ještě další přínos pro studenty a tím je naučit se komunikovat s lidmi jiné národnosti, což zvlášť pro Čechy bývá často problém, protože nejsou schopni pochopit, že by někdo mohl mít jinou povahu, charakterové rysy a priority než oni a to je potom často kamenem úrazu třeba když mají pracovat v nadnárodních společnostech.

To pak vlastně nejsou schopni vyjít s lidmi jiné národnosti a spolupráce je velmi konfliktní. Na naší škole je asi třetina zahraničních studentů a často mají naprosto jiný temperament než Češi, takže je často nutná notná dávka tolerance, ale je tomu tak i naopak, protože nikde není psáno že Češi jsou v něčem lepší než ostatní a pak odlišnost povah různých národů vede jenom k obohacení.

Ačkoliv je školné docela vysoké a tedy není možné, aby si tento typ vzdělání mohl dovolit každý, je tady možnost díky flexibilitě rozvrhu studovat při zaměstnání. Ovšem zůstává otázkou, jestli by typický student české národnosti stál o to, že musí chodit do školy, dělat úkoly a opravdu se učit.


- Anglo-American University
Horn-blowin' mad man Maceo Parker
Adam Keane Stern Maceo Parker

Not unlike how a brand name like Xerox now refers to the actual photocopying process, the name Maceo [ ... ]

Voda Voda: It's the water!
Darren Ho

When I got called back for reservist duty last month, I was desperate for some way to get out of it. [ ... ]

Sin & Salvation
Jerome Hutchinson A.K.A Big J the Juicer the one that gets looser Listening to good house music is akin to a religious experience

It's been 40 years since the first identifiable house tracks were put on vinyl; 40 years that have s [ ... ]

Ranting and raving without a mention of Trump
Dave 'Dejvická' Tuttle Ranting and raving without a mention of Trump

This is a real letter. 

A dog's life...
Angus Mathews

I have a new neighbor.

Tales of a Hungry Bunny - The Kilo Lounge Experie...
Hungry Bunny Kilo Lounge Singapore

"Why are you the hungry bunny? I've been asked this question too many times. Guys, I'm getting  [ ... ]

Peace, Love, Unity + Respect – circa 1995 AD
Ecto Peace, Love, Unity + Respect

Free your ass and your mind will follow...

The Campaign to Blockade the Temelín Nuclear Power...
News Desk Temelín Nuclear Power Station

On Sunday, July 6, 1997, Temelin Nuclear Power Plant will be blockaded by several hundred non-violen [ ... ]

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Ludvík Today : Bernard Tomorrow : Johana After tomorrow : Bohuslav

Pravidla pro chlapce v novém vztahu
Lucie Výborná Pravidla pro chlapce v novém vztahu

Na začátku, ještě předtím, než začne být řeč o nějaké fázi „vztahu“, prochází ka [ ... ]

Hyundai nové myšlení je geniální
Joe Bodia Hyundai Azera/Grandeur

Jako elegantní jako Lexus, aniž by na drahý bolesti hlavy...

A dostala nepocítanych
Josef Moník

Květa Šerá, korektorka významného nakladatelství, si domluvila schůzku s jedním překladatel [ ... ]

Detoxikace člověk je na to absolutní sám.
Jarka Fricová

Detoxifikace - postupné vysazování drogy a překonávávání tělesných obtíží neboli první [ ... ]

Těžký život filmového diváka
Vít Hradec Těžký život filmového diváka

Nevím, zda si čtenáři uvědomují, k jakým dalekosáhlým změnám v českých kinech došlo v  [ ... ]

Artist Showcase: Terezy Urbanové
Joe Bodia

Think ptá se o Obrázky. Proč v dnešní době, kdy je každá výstava virtuální nebo multimedi [ ... ]

Sociální kapitalismus
Theoryslut Sociální kapitalismus

Společenský život jedince se v sociokapitalismu odehrává skrze Systém zvaný „Chození do sp [ ... ]

ZZZZIIIIIIIPPPPPP!
Anonymní kalhoty nahody

Vykonává-li muž svou potřebu, nesmí se některé věci uspěchat - jak je [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.