Filmové umění
fShare
0
Pin It

Vztah filmu k výtvarnému umění...

"Pravý film, to je obraz předmětu zcela neznámého našim očím, kterým nutno pohnout, chceme-li si jej představit." - Fernand Léger

Filmové dílo vnímáme na bílém plátně kina jako dynamický sled obrazů, vyjadřujících komponovaný děj. Zrak je základním smyslem, kterým si tento proces uvědomujeme.

Vztah filmu k výtvarnému umění je určován už samotnou obrazovou podobou filmu a jeho vizuálním charakterem. Proto již od samotných počátků bylo upozorňováno na vzájemné souvislosti mezi oběma oblastmi, a to kladně i záporně.

Již polyhistorik a všestranný Jan Evangelista Purkyně, český vědec světové pověsti, napsal roku 1865 do Riegrova Slovníku naučného, kde vysvětluje podstatu kinesiskopu čili pohybohledu, který sám sestrojil: "Nadíti se jest, že tato věc mistrností umělců stane se časem zvláštním odvětvím výtvarného umění, kde již nepostačí vytvořiti jediný moment činu se vyvíjejícího, nýbrž celý děj a celé dějstvo."

Je víc než zajímavé, že po třiceti letech od předpovědi Purkyňovy, začali u nás kinematografii realizovat právě ti, kteří měli určitý vztah k výtvarné práci, zvláště k architektuře.

Kinematografický přístroj bratří Augusta a Louise Lumiérových byl předveden již roku 1896 v přízemním salónku hotelu "U Saského dvora" v Hybernské ulici a to s přísným utajením všech technických podrobností. Představení bylo ohlašováno jako ukázka živoucích fotografií a přístroj byl lidově pojmenován "hybopis."

Dokonce se v době, kdy se velkoprůmysl stal finančně výnosným odvětvím, začaly se ozývat hlasy věštící brzský konec malířství. Věřilo se dokonce, že film odstraní něco tak přežilého, jako je závěsný obraz.

Úvahy o možném zániku malířství zněly asi takto: "Nač teď pracně malovat, když se ve filmu promítne 16 obrázků za vteřinu!"

Nutno ovšem podotknout, že to byly hlasy právě těch, kteří v malířství spatřovali pasivní, pouze fotografickou reprodukci skutečnosti. Z mnoha stran se však tyto obavy zakládaly na oprávněném strachu před konkurencí filmu, jenž v počátcích ohrožoval stejným způsobem divadlo i obrázkové časopisy. Pravdu však měl moudrý Jan Evangelista.

Film se stal plnoprávnou, novou uměleckou oblastí, jež sice nesplynula s výtvarným uměním, ale dosti dlouho z něho čerpala a bez jeho pomoci se prakticky vůbec neobejde.

S rozmachem filmu totiž vznikla nová tvůrčí oblast filmové výtvarnictví, jež je vskutku součástí výtvarné tvorby. Je to činnost architekta, který pro film navrhuje, upravuje či vybírá stavby, vytvářející filmové jeviště, i činnost odborného pracovníka, nejčastěji specializovaného malíře (kostýmního návrháře), který pro herce navrhuje oblečení - kostýmy a zároveň určuje úpravu masky, tváře filmového herce, prováděnou odborným maskérem.

Začíná se čím dál víc používat účasti profesionálního malíře, aby ještě před samotným natáčením převedl do obrazové podoby hlavní scény filmového scénáře.

Podle jeho představy, vtělené v jakési ilustrace, se pak dává inspirovat sám režisér a mnohdy se jím řídí i kameraman, vedoucí záběr kamery i osvětlení scény tak, jak ji viděla představivost malíře, ilustrujícího scénář.

Tímto způsobem například spolupracoval režisér Jiří Weiss s malířem Otou Janečkem při natáčení zfilmované verze románu Jarmily Glazarové Vlčí jáma a z této spolupráce vzniklo dílo, vyznamenané r. 1958 na mezinárodním festivalu v Cannes. Výtvarnictví zasáhlo do filmu i jinak.

Z přímého přenesení výtvarné techniky v podobě kresby do filmového postupu vzniklo nové odvětví kresleného filmu, k němuž se přidružil i film loutkový, založený na projevu neživých herců, jejichž podobu navrhuje výtvarník a ve složitém tvůrčím procesu je oživuje k působivému filmovému dramatu.

"Cílem filmového umění je přenést nás do království krásy. Tohoto cíle můžeme dosáhnout jen tehdy, přiblížíme-li se co nejvíce pravdě. Jedině realismus může přesvědčit diváky." - Charlie Chaplin


- Další informace: www.muzeumkarlazemana.cz
Nikola Tesla: A Brief History
John A. Popadiuk Nikola Tesla portrait

The world of Nikola Tesla (1856-1943) is not as easily found in our history unlike that of Edison or [ ... ]

Už jsme doma: The Think Interview
Petra Matušinová Photo from Koonda Holaa

Už jsme doma is one of the most original Czech rock bands.

Prague before the truth...
Francis Pruett Old postcard from Prague

I glanced at the postcard that took two years to reach me and knew that I had to go.  

Who the hell is Joss Crooks?
The Divine Miss K Joss Crooks

Englishman DJ Joss Crooks is an interesting man with "golden" hands, sensitive ears, talent from god [ ... ]

Taking the Record Companies out of the Loop!
J. Hurewitz

I am dreaming. I'm dreaming of a world where the sh*tty, shallow, shamefully empty music that domina [ ... ]

Chinese 'Medicine': Bears in Coffins
Dr Paul Kail

Donald Trump's new bum chum, the "People's" Republic of China, has a sh*tty little secret...

Sounds like... Issue 20
Keith Kirchner

Musi reviews from the pages of Think Magazine ... firstly on the poppy side three of the world's hug [ ... ]

The Last Underground (Praha 1999)
Robyn Glennon & Allison Lewis The Last Underground (Praha 1999)

In the shadow of the mainstream, breaking ground at Galerie No D...

Read more...

ThinkTV

ThinkTV

Back when the IMF/WB came to Prague, we created a two part programme for TV3. Check it out here.

Name Day/Svatek

Yesterday : Anna Today : Věroslav Tomorrow : Viktor After tomorrow : Marta

Snaží se naše vlády skrývat existenci bytostí z ci...
Joe Bodia UFO konspiraci

Nejprve se pokusme vyzkoumat, proč by vláda něco takového chtěla dělat?

Mimina: NE!
Jeffree Benet Mimina: NE!

Jestli působím trochu zaujatě a hořce, nezbývá vám, než mou náladu omluvit. Mám totiž por [ ... ]

Status Quo
Thinky Status Quo

„Status quo", neměnný stav věcí, který brání v tom jaké by věci b [ ... ]

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o drogách, ale b...
Pavla Koška drogy

Drogovou scénu každý chápe poněkud jinak.

Vrchlabí
Jarka Fricová Vrchlabí

Když se řekne Špindlerův Mlýn, každému je hned jasné, kter [ ... ]

Styl Kiosk
Anna Koslová Styl Kiosk

Styl novinky a další ...

Péče o krásu vlasů - Tajemství lesklých vlasů...
Alice Bles a Eva Kolářová

Vlasy ovlivňují naši psychiku. Jestliže naše vlasy nejsou v pořádku, něco se děje. Chlubím [ ... ]

Zenový experiment s televizí
Bernard McGrane Zenový experiment s televizí

"Kolik z vás ví, jak se dívat na televizi?" zeptal jsem se jednoho dne ve své třídě. Po [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.