fShare
0
Pin It

Je čas jara a veselí, čas kdy plody přírody ukazují světu své nevyzpytatelné, okouzlující barevné moře krás. Čas kdy krajem zní ptačí hlas a vůně květů svádí duše lidské k pošetilostem a uvolnění.

Ovšem ani všemocné jaro nemá tu sílu změnit lidské činy. Takové činy, jenž jsou nesprávné a destruktivní a tudíž neplodí nic dobrého.

Existuje nespočetně mnoho věcí, které ovlivňují jedince i celá společenství a je na každém z nás, jak se jimi necháme ovlivňovat a jak budeme čelit negativním vlivům chaotického a globalizujícího světa. Jedním z mnoha negativních vlivů se pro člověka stala droga.

Význam tohoto nevinného slova (převzatého z arabštiny) popisuje jedna z definic:

surovina rostlinného nebo živočišného původu používaná k přípravě léků. Kéž by se tato knižní definice tolik nelišila od někdy tak smutné reality! Je zajímavé, že v minulých kulturách byly velmi striktní zákony určující, kdo a kdy smí tyto (upravené) látky užívat a pokud zákon nebyl respektován, viník byl nemilosrdně potrestán.

Člověk, na kterého se sankce nevztahovaly, byl zpravidla šaman (tunguzsky - v prvobytné společnosti kouzelník, léčitel, posléze první privilegovaný vykonavatel kultu v rozkládající se rodové společnosti, jedna z nejdůležitějších postav rodové aristokracie).

Již tito lidé znali velké nebezpečí a nevyzpytatelnost drog, a proto je nebrali z nudy či zoufalství, jak je tomu v mnoha případech dnes, ale pro různé spirituální nebo jiné konkrétní účely.

Podívejme se na problém zneužívání drog z pohledu našich zákonů: (historie právní úpravy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek.)

Rok 1938: opiový zákon byl první komplexní normou, umožňující trestněprávní postih zneužívání drog. Tento zákon stanovil jako trestný čin výrobu, přípravu, zpracování, přepracování a přechovávání některých omamných látek a za obchod s nimi.

Rok 1923: je zajímavé, že již v době prvorepublikové byl zákon, který sice postihoval výrobu, dovoz, prodej, rozdělování, používání a vývoz zpracovaného opia, ale porušení těchto zákonů byl pouhý přestupek a případ se tudíž ani nedostal k soudu.

1950: zákon z této doby se již podobá dnešním zákonům. Trestným byl ten, kdo bez povolení vyrobil, dovezl, vyvezl, jinému opatřil nebo přechovával omamné prostředky nebo jedy. Mohl být uložen trest odnětí svobody až na 5let a trest peněžní.

1961: byla rozšířena škála trestů a zákon již umožňoval postih za přechovávání omamných látek pro vlastní potřebu a platil beze změny až do počátku 90.let.

1990: zde se poprvé objevuje výraz psychotropní látka.' Po pádu komunismu byla do právního řádu zařazena mezinárodní úmluva o psychotropních látkách, která odstraňovala trestní postih přechovávání pro sebe a jako trestný čin postihovala přechovávání omamné, psychotropní látky či jedu pro jiného. Byl také zaveden nový trestný čin - šíření toxikománie, který platí dodnes a praví: ten, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje, může být odsouzen až na tři roky vězení.

Na 1 až 5 let vězení může být odsouzen ten, kdo spáchá trestný čin šíření toxikománie vůči osobě mladší 18 let. (Návykovou látkou se rozumí omamné, psychotropní a ostatní látky, které mohou nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.)

Obrovské spory vyvolala skutečnost, že zákon ponechal na libovůli rozhodujícím orgánům (policie, státní zástupce, soudce), co je množství větší než malé. V zásadě lze toto "množství" chápat jednak jako vyjádření hmotnosti látky (v přepočtu na její čistotu, t.j. 100% formu) nebo jejího účinku na psychiku a celkový zdravotní stav člověka.

Další možností, jak vymezit množství drogy, je individuální přístup podle konkrétních okolností případu a osoby pachatele.(posuzuje se také stupeňzávislosti držitele drogy, nutné znalecké posudky z oboru toxikologie a psychiatrie).

Rok 1998: Tento zákon rozšířil a zpřísnil trestnost zneužívání drog. Především zavedl trestnost držení drogy pro vlastní potřebu. Právě zde hraje velkou roli tento podivuhodný slovní obrat 'množství větší než malé,' neboť jedná-li se o člověka, který potřebuje návykovou látku natolik, že jeho život je ohrožen případnou (náhlou) abstinencí, zákon připouští právě toto malé množství, které je v případě těchto nemocných lidí nezbytnou nutností k jejich momentálnímu přežití. (Drogové závislosti se uživatel musí zbavovat postupně pod lékařským dohledem a s pomocí odborníků, neboť odvykání často doprovází stavy nepředstavitelných fyzických bolestí a psychických muk.)

Doufám, že Vás, milý čtenáři, tento proud informací z oblasti právní příliš nevyčerpal, ale domnívám se, že vzhledem k aktuálnosti tohoto problému není rozhodně na škodu, seznámit se se samotným obsahem českého zákona. Neboť,jak jsem jednou slyšela, kritika není možná bez porozumění kritizovaného tématu.

Z té opačné strany, aneb Pán tvorstva, jemuž nadvládou se stala droga.

Tvrdá droga: heroin. Deset injekcí vytvoří kompletní návyk. Můžete si přečíst přímo od člověka, který v tom jel, jaké to je, když přijde...

"Rok jsem se nekoupal ani si neměnil šaty a jen si každou hodinu vrážel jehlu do šlachovitého zeleného strnulého masa konečné závislosti... Dokázal jsem se 8 hodin dívat na špičku své levé boty.K činnosti jsem se vyburcoval pouze, když docházely přesýpací hodiny drogy. Střeva jsou plná usedlých srůstů, což vyžaduje zákrok vykrajovačem jablek, nebo jeho chirurgickým ekvivalentem."

V pražských ulicích potkávám tváře mladých lidí, kteří jen tak zbůhdarma mrhají časem svého bytí. Jejich oči mě vždy připomenou, jak absurdní je svět velkoměsta a civilizace. Tak pro sebe si říkám: vy nemáte co polehávat v pasážích metra. Máte kopat do míče někde na fotbalovém hřišti, cvrnkat kuličky a rozbíjet prakem okna!"

Malá úvaha na závěr: Nemůžeme i my býti jednou z mnoha příčin, proč člověk začne padat do černé lživé klamoucí a scestné propasti, nežli začne žít jen pouhou iluzí?

Neboť otázkou zůstávájedna věc, kdyby měl každý z nás vytříbeno mravní, pozitivní myšlení a zároveňpřirozené estetické cítění a kdyby neexistovala chamtivost, předsudky, slepota a ignorance Pánů tvorstva, nesestávala by naše společnost z mnoha zdravých jedinců?

Ale je čas jara, doufejme, že nás poctí svou návštěvou ještě mnohokrát...


- Ilustrace Lee Cox
A fictional exploration of the Pagan roots of All...
Jeffree Benet Samhain's New Year's Eve

It's been half an hour since the last trick-or-treater rang the doorbell, and it's only ei [ ... ]

Global Culture on Video
Sinclair Nicholas

I just watched a film I have been wanting to watch for a long time now; I watched it so I could writ [ ... ]

There is no home for Ivan Král
Michael Kyselka

Young Ivan Král left for the States together with his parents in the late 1950's. Later on he becam [ ... ]

Don’t say “sax in the city”...
Darren Ho Nicole Duffell (photographs by Jeffree Benet)

She may be a pretty gal, but tell her that she's hot, sexy, pretty and beautiful without additional  [ ... ]

Foreigners in Czechia Unite!
Stewart Ross

Stewart R. Ross looks at a new organization that wants to change what it means to be "Czech" in Czec [ ... ]

Nancy Braun asks: What is sexy?
Nancy Braun Ground Zero Cafe, Haight Street, San Francisco

I'm thinking of an old Rod Stewart video. The one where he's in some bar (wearing what I now kn [ ... ]

Poetry: The Great Smoke Off
Shel Silverstein The Great Smoke Off

In the laid-back California town of sunny San Rafael, lived a girl named Pearley Sweetcake, you prob [ ... ]

Weave a little bit of Prague; Soukenická Street
Luke Salkeld Soukenická Street is constantly reinventing itself

A short way from Staro Nám, along Dlouhá and across Revoluční, is an intriguing little street  [ ... ]

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Petra Today : Helena Tomorrow : Ludvík After tomorrow : Bernard

EASTERN UPRISING - Dance Music from the Asian Unde...
Keith Kirchner EASTERN UPRISING - Dance Music from the Asian Underground

Pozoruhodná a podařená kompilace.

Rozhovor s Saši Gedeona
Eva Kolářová Saša Gedeon

Saša Gedeon Narodil se v roce 1970 v Praze, ale jelikož jeho maminka je Slovenka, žil do svých  [ ... ]

Hit List: Kdo a co?
Jarka Fricová Moby, umělec roku 1999

Připravila Jarka Fricová s použitím zahraničních materiálů...

Co je na umění tak zábavného?
Hakim Bey Co je na umění tak zábavného?

Umřelo Umění s dadaisty smíchy? Nebo snad k této sardonocidě došlo mnohem d&# [ ... ]

Reklama blbne za vás
Bohoušek Reklama blbne za vás

Není dne abych se nesetkal s reklamou. Působí na mne doma, na ulici i v dopravním prostředku. J [ ... ]

V jaké restauraci jíte vy?
Marie Vokálková a Jakub Štefanko Globe Bookstore & Cafe

Přibírání nových zážitků z našeho intimního života patří k jednomu z hlavních (a dovol [ ... ]

Pomoc je tady: Rozkoše bez Rizika
Jarka Fricová Sex pracovník (Foto: Jeffree Benet)

Povídám si s paní Hanou Malinovou, výkonnou tajemnicí organizace Rozkoš bez rizika, která má [ ... ]

Prohněte si vlasy!
Michal Červen

Někam byste si zašli, alezdá se vám, že vypadáte podobně jako ta osoba na obrázku? Dostali j [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.