MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Zákon, drogy, společnost a ty Je čas jara a veselí, čas kdy plody přírody ukazují světu své nevyzpytatelné, okouzlující barevné moře krás. Čas kdy krajem zní ptačí hlas a vůně květů svádí duše lidské k pošetilostem a uvolnění. ...

fShare
0
Pin It

Denně nám tisk i další media přibližují Evropskou Unii, jako tu nejlepší a zároveňneodkladnou verzi naší budoucnosti.

Unie s relativně otevřenou náručí přijímá další členy a vytváří tak, za pomoci téměř 30,000 pracovníků, Evropské Spojené Státy. Ty by měly být schopny konkurovat zbytku světa a zajišťovat prosperitu a mír na tomto kontinentě, nemluvě o vylepšování ekonomické situace a obchodu.

Ačkoli myšlenka sjednocené Evropy je již velmi stará, hlavním podnětem pro integraci se v tomto století stala druhá světová válka, která Evropu značně zdevastovala po všech stránkách.

Evropa, přesněji řečeno šest zakládajících států, si v tu chvíli uvědomilo, že jediným východiskem k světlejší budoucnosti je sjednocení a vytvoření silnějšího celku. Udržování malých států, které si zuby-nehty brání svou identitu, měnu, hranice ...atd. by nemělo dlouhého trvání, jelikož taková roztříštěnost by Evropu značně oslabila a ta by pak nebyla schopna se vyrovnat nebo alespoňpřiblížit se světovým mocnostem.

Historie Evropské Unie sahá do padesátých let, přesněji do roku 1951, kdy šest zakládajících členů - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Německo-podepsalo Pařížskou smlouvu a založilo Evropské společenství uhlí a oceli (European coal and steel community).

O šest let později tyto státy podepsaly tzv. Římské smlouvy a vytvořily společenství pro atomovou energii - Euratom - a Evropské hospodářské společenství EHS. Právě tato tři společenství jsou jádrem dnešní Evropské Unie. EU "stojí" na třech hlavních pilířích (konceptech).

První koncept obsahuje doménu společenství a spadají pod něj již zmíněné smlouvy: ES z Říma roku 1957, smlouva Euratom a smlouva ESUO z Paříže podepsaná roku 1951. Druhým konceptem je společná zahraniční a bezpečnostní politika, jejíž cílem je upevnění severoatlantické aliance a posledním konceptem je spolupráce v justici a vnitřních věcech.

Evropská unie zaměstnává téměř třicet tisíc lidí, překládá dokumenty do jedenácti oficiálních jazyků a je rozdělena do několika institucí, které tvoří kostru celého Společenství. Jsou to: Evropský parlament, Rada, Evropská komise, Soudní dvůr a Účetní dvůr.

Evropská rada (The Council of Ministers) je složena z 15 ministrů členských zemí. Zasedá minimálně jednou za šest měsíců a "poskytuje Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směrování."

Evropská komise (The Commission) se skládá z 20 evropských komisařů jmenovaných na dobu 5 let. (Větší státy Společenstvi- Francie, Německo, Španělsko, Itálie a Velká Británie - mají ve Evropské komisi dva zástupce).

Komise má tři funkce: iniciovat činnost Společenství, zajišťovat řádné provádění smluv a vytvářet komunitární pravidla a programy. Evropský parlament (The European Parliament) má 626 členů volených každých pět let a je představitelem 373 mili­onů občanů Unie.

Jeho hlavní funkce odpovídají funkcím kteréhokoli jiného parlamentu tvořit legislativu, sledovat a kontrolovat, jak se užívá výkonné moci. Nejdůležitější pravomocí Evropského parlamentu lze rozdělit do tří kategorií: zákonodárná pravomoc, rozpočtová pravomoc a kontrola exekutivy.

Soudní dvůr (European Union Law and the Courts) je odpovědný za veškerou legislativu Společenství. Je složen z 15 soudců a 9 generálních advokátů, kteří jsou zvoleni do funkce na 6 let s možností opětného jmenování.

Sídlí v Lucemburku. Poslední důležitou institucí je Účetní dvůr (The Court of Auditors) složen z 15 členů, po jednom z každého členského státu, má za úkol přezkoumávat účetnictví všech příjmů a výdajů Společenství.

Kontroluje také, zda všechny příjmy došly, zda všechny výdaje byly ve shodě s právem a zda rozpočtové hospodaření bylo řádné. Všechny zmíněné instituce spolu vzájemně vytvářejí Společenství, které se stane budoucností Evropy.

Již patnáct zemí se pyšní hvězdičkou na vlajce EU a přesto se mnozí obyvatelé brání vydat svou původní národnost a stát se Evropanem.

"Transformace" z Belgičana, Francouze, Itala... atd na Evropana bude trvat přinejmenším několik generací. Tento proces je jeden z hlavních důvodů, proč někteří obyvatelé zavrhují myšlenku sjednocení.

Evropa svou členitostí a osobitostí každé země přitahovala návštěvníky z celého světa. Vytvořením "druhých" Spojených států amerických na tomto kontinentě se zdá jako skorozničení toho, co na tomto území historie po staletí vybudovala.

V počátcích vzniku EU to byla převážně snaha vlád všech zemí, které si byly vědomy nutnosti sjednocení. Občané jednotlivých států většinou nemohli nijak ovlivnit, zda jejich země má či nemá usilovat o vstup do Unie.

V dnešní době pouze Dánsko a Irsko pořádají referenda v případě důležitého rozhodnutí, jakým bylo např. akceptování jednotné měny Euro. Ostatní členské státy činí svá rozhodnutí na vládní úrovni a občanům jednotlivých zemí nezbývá nic jiného než přijmout myšlenku spojené Evropy a stát se Evropanem.

Poválečná Evropa koneckonců neměla jinou šancikromě vytvoření Unie-pokud měla přežít v konkurenci se zbytkem světa.

Důležitá data v kostce

1951: Pařížská smlouva (Belgie, Franci, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Spolková republika Německo založily Evropské společenství uhlí a oceli)

1957: Římské smlouvy - stejných šest zemí vytvořilo Euratom (Evropské společenství pro atomovou energii) a Evropské hospodářské společenství

1968: Dokončení celní unie a nastavení společných tarifů. Zrušení cel mezi zeměmi Evropského společenství.

1973: První rozšíření Evropského společenství - Irsko, Dánsko a Velká Británie

1979: První přímé volby do Evropského parlamentu. Zavedení Evropského měnového systémuspolečná měnová jednotka ECU.

1981: Řecko vstupuje do Evropského společenství.

1986: Podepsán Jednotný evropský pakt, který zavádí principy jednotného vnitřního trhu zboží, kapitálu, osob a služeb. ...panělsko a Portugalsko se připojily ke Společenství.

1992: Podpis Maastrichtské smlouvy.

1993: od 1.1. začíná fungovat jednotný vnitřní trh.

1995: K EU se připojilo Rakousko, Finska, Švédsko.

1997: Podpis Amsterodamské smlouvy. Návrh agendy 2000.

1999: Zavedení společné evropské měny euro. Amsterodamská smlouva vstupuje v platnost.


- Zdroj-Informační centrum evropské unie: www.ec.europa.eu/czech-republic/home_cs/

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Jáchym Today : Petra Tomorrow : Helena After tomorrow : Ludvík

LADIDA - Laser Girl
Keith Kirchner LADIDA - Laser Girl

Ti šťastnější z vás, kteří na svých toulkách tímhle malým světem měli možnost dostat  [ ... ]

Jak správně ubalit jointa?
Howard Marks Jak správně ubalit jointa?

Navzdory nebezpečným vlivům tabáku na zdraví, kouření jointu (ručně ubalená cigaret [ ... ]

S vajglem citu jsem típnul sám sebe
M. Stránský

Vyčistil jsem si zuby, aby mi nesmrdělo z pusy. Styděl bych se za to před tebou. Dal jsem si tel [ ... ]

Hele 03 - Slova redaktora
Eva Kolářová Slova redaktora

Konečně! Jsou pryč pochmurné dny zimní a přichází opravdové jaro.

Prohněte si vlasy!
Michal Červen

Někam byste si zašli, alezdá se vám, že vypadáte podobně jako ta osoba na obrázku? Dostali j [ ... ]

S Nikkitou nejen o barvách...
Jarka Fricová Nikkita

Nikkita je módní návrhářka. Má za sebou už desetiletou praxi. Pracovala na divadelních kost [ ... ]

Japonsko - kluby a drogy
Don Al Fonso

Jak to asi doopravdy vypadá v zemi vycházejícího slunce?

ANDY SMITH - The Document
Keith Kirchner ANDY SMITH - The Document

Co mě nejvíc bere na albu „The Document” DJe Andyho Smithe z Portishead, nejšílenějšího m [ ... ]

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...