MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Drsná pohlednice z Walesu Caradog Prichard: Za úplňku (Volvox Globátor 2001) ...

AKO TO VIDÍM JA alebo Submisívny feminizmus
Pin It

Feminizmus dneška má typicky preexponovaný charakter súčasných trendov.

Reaguje na niečo, čo zašlo priďaleko, ale v reagovaní zašiel přiďaleko on sám. Spochybenie stáročného patriarchátu, kde žena hrala úlohu poddajnej slúžky bez akýchkoľvek práv pred vydajom či po ňom, je jav globálne veľmi pozitívny a musel zákonite prísť.

Tento„odboj" si však žiada aj svoje obete, a to v podobe potlačenia, či naopak prílišného vyzdvihovania ženskosti. Žena, ktorá chce - a musí - byť sama sebou, preberá dominantnů „maskulínnu" úlohu a tým prichádza o časť svojho JA.

Jej realizácia sa tým v podstate zúži na funkciu „dominy" známu z S/M praktík, alebo dráhu lesbičky. Tu často dochádza k mýleniu si pojmov, keď každá forma originality, samostatnosti a otvorenosti je u ženy chápaná ako prejav feminizmu, či dokonca lesbizmu útočiacemu na mužsků časť populácie.

Žena je znovu zahnaná do úzkych, má možnosť voľby len medzi dovma extrémami: hetero-sexuálnou submisivitou a homo-sexuálnou dominanciou. Hovorme však konkrétnejšie.

Tak ako existuje muž a žena ako bytosti z masa a kostí, tak existuje mužský a ženský princíp, jang a jin, v každej z týchto bytostí. V tom tkvie pravdepodobne aj fenomén transvestitizmu a transsexuality. Sekundárny princíp - tj. u ženy mužský a u muža ženský - vypláva na povrch a človek ho nie je schopný potlačovať.

Jeho potláčanie okrem feminizmu vyvoláva tzv. machoizmus, ktorý na akýkoľvek náznak ženskosti reaguje agresívne. Feministky sa namiesto akceptácie „ženského princípu v myslení" obracajú k maskulinizácii, ktorá posobí v končenom dosledku deštruktívne smerom k ženskej prirodzenosti.

V rámci polarity obidvoch princípov je žena nepopierateľne zvýhodnená svojim materstvom. Žena ako matka v sebe obsiahne oba princípy a je jedno či sa ňou niekedy vobec stane. „Žena vždy vedela, že je matkou." Preto žena vždy VIE, čo muž chce a potrebuje, kdežto muž sa može len chabo domnievať. Preto existujú fatálne, tajomné ženy a niet tajomných mužov. Zdá se, že ženy si teda naozaj bez mužov vystačia. Sú to vlastne chudáci, tí muži. Nepotrebný hmyz. Tu sa však chcem zastaviť a formulovať iný typ ženstva, nie veľmi spomínaný a popularizovaný.

Niekde som čítala, že francúzske ženy sa od amerických líšia práve tým, že svojou submisivitou prisipevajů k harmonickému partnerskému vzťahu, zatiaľčo Američanky hneď hádžu taniere a robia neúnostné hystérie. Pritom však týmto zdanlivým podriadením oveľa skor dosiahnu svoje.

Typický ženský paradox.

Za polopredstieranou krehkosťou, jemnosťou a poddajnosťou sa skrýva voľa nezlomnej osobnosti, ktorá dokáže udržať vzťah a to nie za cenu kompromisu. Ako sa hovorí „aj vlk sa naje, aj koza ostane celá". Alibizmus? Nie, obyčajné pravidlo pokojného spolužitia, a to, že sa tak často v tejto oblasti zlyháva, bude asi naozaj dosledkom nemiestneho „hrdinstva", „zásadovosti", a „úprimnosti" za každú cenu.

Vzťah muža a ženy može byť vzťahom dvoch rovnocenných partnerov, no len za predpokladu zachovania a akceptovania špecificky vlastnej sexuality a prirodzene osobnostnej charakteristiky. Každý hrubý a násilný útok voči jednému z týchto princípov má nedozierne negatívne následky. Ponižovaná, utláčaná a týraná žena pred-feministického štádia sa mení na nezlomnú, tvrdú a neomylnú karieristku.

Ani jedna strana však nie je obrazom skutočnej ženy. Táto totiž vie, že jedine submisivitou dosiahne to, čo jej patrí. Tá prvá si nerobí žiadne nároky niečo dosiahnuť a tá druhá si myslí, že dosiahnuť može všetko. Domáca „puťka" bude síce vždy tajne závidieť tým druhým slobodu a nezávislosť, nezávislá žena však bude v hæbke duše skrývať strach zo samoty a zo svojho neprimeraného postavenia.

Závisť vystrieda strach a pocit nenaplnenosti, obzvlásť v lesbických vzťahov z nemožnosti materstva. Tu skutočne nemožno voliť teóriu „menšieho zla" v podobe nanúteného heterosexuálneho manželstva, lesbického spolužitia, alebo naopak zúrivej osamelej feministky. Iste so mnou nebudú súhlasiť tzv. lesby od narodenia, akými sa mnohé titulujú, v žiadnom prípade proti nim ako takým nechcem útočiť.

Mám len z toho celého pocit akéhosi nepatričného kompromisu, ktorý neguje jednu nezameniteľnů stránku ich osobnosti. Myslím, že ide v podstate o negáciu celistvosti človeka, keďže tu chýba polarita, napatie mužského a ženského princípu. A dokona aj jedna takáto „lesba od narodenia" paradoxne priznáva, že stať sa lesbou je vec rozhodnutia.

Napadlo ma ešte jedno porekadlo - nebojte sa, už posledné. „Daj mu prst a zoberie celú ruku." Tým, že sa konečne po dlhom období priznáva ženám autonómia osobnosti a rovnocennosť s mužmi, začína obdobie silných žien, pred ktorými muži pociťujú strach. Žena ako sme ju nikdy predtým nevideli, začína rozhodovať o sebe sama a nepýta sa „pána tvorstva" na jeho názor. Pomoc muža nepotrebuje a verí pevne v svoje vlastné sily. Potiaľto je všetko v poriadku. Má to však jeden háčik: Muži, tie domýšľavé ješitné potvory, sa to nesmú dozvedieť. A verte mi, milé dámy, nič nie je ľahšie.

M.M., Bratislava

Poznámka: Uvedomujem si, že všetko o čom píšem mám podložené nenapadnuteľnými faktami, o to mi ani vobec nešlo. Píšem o tom, o čom cítim, že treba písať a používam pritom čisto vlastné skúsenosti a pozorovania. Tiež ma inšpiroval feministický časopis Aspekt č.1/96, z ktorého čerpám aj niektoré fakty. Mojou metódou je intuícia a nie suchopárne dokazovanie prečo je to tak a nie inak. Je to moj názor a ďakujem, že ste sa ho snažili pochopiť.

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Ludvík Today : Bernard Tomorrow : Johana After tomorrow : Bohuslav

Prohněte si vlasy!
Michal Červen

Někam byste si zašli, alezdá se vám, že vypadáte podobně jako ta osoba na obrázku? Dostali j [ ... ]

Chystáte se ke kadeřníkovi?
Petra Šedinová

Vlasy již dlouho nejsou pouze potřebnou pokrývkou hlavy před slunečním žárem či nočním ch [ ... ]

Oranzovy embécko s bublinkama
M. Stránský Fotopozadí: Matěj Stránský

Skoro bych řekl, když se dívám zpátky na to LOVESTORY uboze natočený, jak na Petříně a na  [ ... ]

Viva Mexiko!
Petra Matušinová Acapulco La Quebrada

Kde je můj kůň, co má mě nést blátem měst  a prachem cest, dělal, ž [ ... ]

MORCHEEBA - Big Calm
Keith Kirchner MORCHEEBA - Big Calm

Chvíli mi trvalo, než jsem si tuhle desku plnou různých stylů oblíbil.

Graffiti je krásná
Thinky grafitti prahy

Graffiti v té podobe, jak ho známe dnes, vzniklo na přelomu 60. - 70. let v New Yorku jako specif [ ... ]

Velikonoční slavnosti Semana Santa
Jarka Fricová Velikonoční slavnosti Semana Santa

Za zhlédnutí rozhodně stojí nedávno instalovaná výstava scénografa Milana Davida.

Mugwump
Adam Trachtman

Jsou tam příliš mnoho Američanů v Praze?

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...