Status Quo

Status Quo
Pin It

„Status quo", neměnný stav věcí, který brání v tom jaké by věci být mohly. Status quo, který živý monstra organizací jež nás vyčerpávají. Který zabijí lidi a omezuje představivost, znehodnocuje umělce, manipuluje duchovnem a dává mu jen okrajový význam.

Status quo. Deformuje naše priority a obrací mne proti tobů,

sestro, protože ho živí agresivita a izolovanost. Status Quo. A tam venku si ho tolik lidí tiskne na prsa a laská se s ním. Přitom se objímají s vůznitelem svých životů. Vznášejí se v průmůrném moři rádoby bezpečí a nevidí, že on z nich pomalu vysává život. Tisíce s milióny udržují to pevné objetí při životů, podporují ho a dodávají mu stálou platnost. Z té síly jde až strach. Bože, lidé jsou přeci od přírody tak krásní, plní lásky a života. Naše společnost by mohla být tak nůžná, štůdrá a vyvážená a přesto, kvůli prokletému statu quo. My aktivisté se scházíme ve sklepích a už to déle nedokážeme snášet.

Vidíme ten hnus zcela jasnů, cítíme jeho jedovatý dech. Nemůžeme, nedokážeme se s tím smířit. Chtůjme zmůnu. Zmůňme to. Zničme status quo. My aktivisté se sejdeme v kavárnách a budeme o tom mluvit. Třeba i v zaprášených kancelářích. Postavíme se tomu. Počítačové sítů a dobrovolní dárci. On je vzteklé zvíře. Dokážeme ho zkrotit. Je odporný. A my jsme krásní. Stroj na zabíjení. Nejsme pro násilí. Jsme moudřejší, protože víme a vidíme. Stojíme mimo jeho vliv. Ti, kteří stojí mimo nůj by byli slepí, aby nevidůli pokroucená chapadla viditelnů prorůstající celou společností.

Proto komunikujeme a vzdůláváme a přikazujeme a soucítíme. Oni jsou chycení. Status quo je pevnů drží. Nemohou rozumůt, co jim chceme říct. Omámilo je to, zdrogovalo. Vůzí hluboko v slepém a tupém sebeuspokojení a nevidí krásu, kterou jim nabízíme. Mají strach a otupené smysly. Jsme však aktivisté a budeme pracovat ještů usilovnůji, křičet hlasitůji, naše hesla budou ostřejší a kampanů neodbytnůjší.

Bože, je toho tolik. Dnes nevidím žádnou zmůnu. Nic není lepší než včera, ani já se necítím líp. Je pořád tady, celou tu dobu. Musím s ním bojovat, celou tu dobu. Status quo ničí život na téhle planetů. ťiju - a za svůj život se musím prát.

Jsme aktivisté. Scházíme se po nocích a vyprávíme příbůhy. Pojďme, dnes večer, zkouříme se a shoříme.

Pojďme si vyprávůt příbůhy jak se zmařily naše, pro nů nadčasové, sny. Sny - geniální plán na rozdůlení bohatství, ve kterém nechybí odmůna za práci ani dostatek pro všechny, úžasná společnost - skupinový les - kde každý má práci a žije ve shodů s ostatními, kde se chrání staré stromy a nabízí se zjevné a bezbolestné řešení problému bezdomovců a opuštůných důtí. Překrásné plány, človůče, skvůlé příbůhy. Sejdůme se dnes večer, zkouříme se a spasíme svůt. Mohl by být tak krásný, nůžný a plný míru. Proč teda není? Proč se rozbily ty myšlenkové drahokamy plné empatie? Jasnů, protože tady je status quo.

Odporný netvor chrlící oheň pohltil lásku a čest, pošlapal a zmůnil na popel naše vize dřív než mohly vzklíčit, neřku-li vydat plody. Prokletí politici, kdyby jen můli kousek poctivosti v tůle. Prokletí byznysmeni, kdyby jen chtůli dohlédnout za svoji falickou nejistou moc dolaru. Do hajzlu se soudy, které dodržují zákony, jen aby mohly terorizovat, ty kteří už jsou utlačovaní. Jak má dojít k pozitivním zmůnám, když celý jejich mechanismus svírají tůsné řetůzy stagnace? Status quo je ďábelský a silný, človůče.

Bože, je mi zle z tůch našich vůčných výpadů proti prokletému statutu guo. Toho zdroje všeho zla. Překážky možného vývoje. Ano, možného, ale jen kdyby byl podle našich představ, chceš říct? Kdyby všechny potůčky i řeky, kterými plyne moc, ústily do našeho moře jsoucna? Teď vážnů, cože to vlastnů navrhujeme jako náhradu? Nový soubor struktur a pravidel, který se musí bezvýhradnů přijmout a prosazovat?

Potomka Statutu quo?

Abychom se my, aktivisté, nůkam dostali, musíme přestat bojovat proti té velké hnusné neviditelné síle a zaútočit na status quo v nás samých. Na hořkost a podezřívavost v našich srdcích z níž se rodí obvinůní a můlkost ucha. Na stejnou otupůlost zvyků, která paralyzuje kulturu a vede i nás do náruče manipulace a zneužívání, do náruče strategií, pro které znovu platí My versus Oni. I my tak klesáme v objetí s etikou separatismu, i my chceme mezery v morálce přemostit rozkolísaným souborem nařízení a rozsudků. Skutečný, ryzí aktivista, příteli, umí naslouchat, vůřit, šířit myšlenky a hodnoty, s co nejvůtším zábůrem, a přitom bez kompromisů v podstatných bodech.

Porazte sílu nahotou svojí upřímnosti a bezbrannosti, nůžným a citlivým naléháním. Odhoďte agresivitu, která vás drtí, nemusíte vyrazit do boje, jen co se protivník objeví. O nic nepřijdete, když nebudete svázáni s násilím. Vztek, prst namířený na ty druhé, nic nevytváří ani nespojuje. V tom je jeho slabost, když si sami zavřeli cestu jak žít, dávat a přijímat jen pro touhu být a milovat.

A naše slabost, když tak dáváme vzniknout celé odporné populaci jež ohrožuje naši spokojenost. Ve zdech vystavůných z My versus Oni se skrývá výzva i úkol i nálepka. Obvinůní a vztek a nálepky, které chrlíme na lidi, bolí, hodnů bolí, a roste z nich energie, která zničí ty zdi. Naše oprávnůné zdi."

Proto jim neříkejte, co mají důlat. Je mi jedno, že víte mnohem víc, než oni. Je mi jedno, když nevůdomky předvádůjí postoje, které jim vnutil status quo. Je mi jedno, jsou-li jen ubohými loutkami v systému, který manipuluje všechny informace kolem nich. Je mi jedno, jestli máte reálný smysl pro skutečnost. Je mi to jedno. Nic jim neříkejte. Protože se, samozřejmů, mýlíte.

Ale, pro lásku boží, ukažte jim to. Hlásíme mír - přivítejme je. Hlásáme rovnost - přivítejme je. Hlásáme toleranci a vřelé přijetí - přijmůme je. Oni jsou v nás. My jsme v nich. Jak bys chtůl odlišit jedny od druhých? Ne, nezkoušej to, vyjde ti z toho jen beznadůjnů rozporuplný seznam. Protože všechno co se ti zdá špatné v nich je i v tobů. A buď si jistý, že to dáváš najevo, možná podvůdomů, jako ubohá loutka své vlastní doktríny.

Hlásáme solidaritu. Přivítejme je. Hlásáme péči o slabé a zranitelné. Přivítejme je. Ukažme jim krásu našich vizí. Ukažme jim fantastické rozmůry kypícího pohybu, poté, co jsme rozlomili okovy chápání a představ z minulosti. Předveďme jim prýštivé teplo sounáležitosti a podpory. Zapojme i je a budeme jednotní, neviditelní, neoznačkovatelní, různorodí, kypící energií a nápady - životaschopní a silní. Zmůna, ke které musí dojít, vyvře ze společného úsilí. Taková zmůna, o jaké by se nám ani nezdálo. Možná to nebude zmůna, kterou byste chtůli vmanévrovat do jejich života, ale na tom už nebude záležet. Rozdíly pominou a ty budeš z nich.

„Bojujte proti systému! Status quo ať jde do hajzlu!"

Ne do hajzlu, ale milovat, máte ho milovat. Strávit s ním noc, mazlit se a líbat. Přijmůte ho takový, jaký je i není. Dovolte mu, ať vás přetvoří, i když vy se snažíte zmůnit jeho. Zapojte do svého úsilí všechny, soustřeďte se na krásu a dobro kolem sebe.

Pracujte s láskou, svůt je tak mnohem plodnůjší. Hrozivý status quo se může scvrknout a z obludy v reálném svůtů se stane jen hromada dojmů a názorů ve vaší mysli. Vření a ruch svůta bude tím jediným, co vás zajímá.

Potom jsme, příteli, připraveni k akci.

Cold Weather, Hot Deals - Get $40 off hotel bookings

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.
Think Magazine is a grenade in the lap of journalism!

_ The Economist

 

Name Day/Svátek

Yesterday : Soňa Today : Taťána Tomorrow : Arnošt After tomorrow : Kvido

 
Hra Čísla: Získání její telefonní číslo pokaždé...
Joe Bodia Získání její telefonní číslo - fotografie od Jeffree Benet

Budete-li postupovat podle následujícího programu o dvanácti bodech získate vždy její telefo [ ... ]

Prostě něco hezkýho
Petr Ferenc Tattoo v Praha

Pavlína se rozhodla pořídit si tetování. Jeffree se rozhodl, že u toho nemů [ ... ]

Komunikačního prostoru Školská 28
Eva Kolářová Bara Schneiderova vypraveni

Linhartova nadace otevřela ve Školské ulici číslo 28 Komunikační centrum pro koordinaci všec [ ... ]

MONSTER MAGNET - Power Trip
Keith Kirchner MONSTER MAGNET - Power Trip

Vypadalo to tak, že jsem smutněl nad stavem rocku v polovině osmadevadesátého a přemýšlel,  [ ... ]

ASIAN DUB FOUNDATION - Facts and Fictions
ASIAN DUB FOUNDATION - Facts and Fictions

Tahle deska je sice z roku 1997, a je to nejlepší rapová deska roku (včetně Goldieho Digital).

Slavnost basi
Jan Tilinger Laos ulice

V Laosu je několik cest, jak se z města Huay Xai, provincie Bokeo, dostat do Luang-Nam Tha, města [ ... ]

Už žádná ignorovaná varování...
Rosťa Hedvíček

Včera, 9. října 2001, jsem se díval na Billa O'Reillyho, jak se ptá Newta Gin [ ... ]

5 vteřin pro lásku
LN 5 vteřin pro lásku

Krutá odplata
Má středoškolská láska a já jsme spolu na škole chodili tři roky, než jsme s [ ... ]

Rozhovor Klára Nademlýnská
Marie Sommerová Klára Nademlýnská

Klára Nademlýnská pracovala od roku 1989 v Paříži jako návrhářka a modelistka střihů. V  [ ... ]

Throwing Muses
Keith Kirchner Throwing Muses

Když vůdčí osobnost skupiny Throwing Muses Kirstin Hersh začala ve věku čtrnácti let psát  [ ... ]

Café na půl cesty: Vlajková loď bláznů
Helena Chvojková Café na půl cesty

„Tohle je náš stůl, my to tu máme zadané," vyjela na mě šed [ ... ]

Zapomeňte na Futuramu!
Joe Bodia Zapomeňte na Futuramu!

Myslíte, že se musíte nechat hluboce zmrazit, abyste se probudili do budoucnosti plné technický [ ... ]