MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Kam zmizely dobré mravy? Elitáři bezpochyby nastolili v historii etiky tvrdou linii. Nicméně, její základní principy nemusí nutně zapáchat škrobeností, ale mohou ukazovat, jak moc mohou být lidé příjemní, laskaví a ohleduplní. ...

Přemnožený posel nové doby
fShare
0
Pin It

Moderní společnost nás vybavila dopravním prostředkem, kterému se říká automobil, neboli samohyb.

Při jeho stále více masovějším nasazení je to stroj, který má na naše životy zásadní vliv, ať už jej vlastníme, či ne. Vlastníků ale neustále přibývá. Jeho hlavní funkce, rychlé přemístění naložené lidské posádky z bodu A do bodu, se jeví, při pohledu na auty přeplněné městské aglomerace jako absurdní. Vždyť průměrná rychlost automobilu ve velkém městě nepřesahuje ve většině případů rychlost chůze.

Když byl automobilismus ještě v "plenkách", věřilo se, že automobil, jako nositel technologického, ekonomického a sociálního pokroku vyřeší mnohé problémy. Například, že z ulic zmizí koňské exkrementy a tím se zlepší čistota a ovzduší ve městech.

Americký časopis Scientific American viděl budoucnost dopravy velmi pozitivně: "Stěží lze přecenit zlepšení městského života, které nastane po všeobecném rozšíření automobilu. âisté ulice bez prachu a zápachu, po nichž se rychle a bezhlučně prohánějí lehká a nablýskaná vozidla. Zmizí tak převážná část nervozity, zmatků a napětí života v moderním velkoměstě." (Keller: Naše cesta do prvohor, Slon, Praha 1988).

Všeobecné rozšíření automobilu však přineslo něco úplně jiného. Městský a příměstský prostor je přizpůsobován a buduje se tak, aby vyhovoval automobilům, nikoli lidem, kteří používají své chůze jako prostředku k pohybu. Jsou vytvářena místa, která jsou těžko, nebo nejsou vůbec chodcům dostupná. Ubývá životní prostor na úkor automobilů.

Jsou pro ně vyhrazená místa (silnice, parkoviště, atd. ), kde mají větší práva a přednosti než samotný člověk. Jen zkuste přejít ulici, aniž byste se rozhlédli! Buì vás přejede auto nebo v lepším případě dostanete pokutu od policisty, či vynadáno od řidiče, kterému jste vstoupili do dráhy jeho vozu, a on se cítí být v právu, protože si na auto vydělal, získal tak právo používat prostor pro něj vymezený a dodržuje pravidla silničního provozu.

Že automobil omezuje lidskou svobodu z hlediska prostoru na Zemi, je nezpochybnitelné, nepomíjejíc také to, že se člověk sám dobrovolně zavírá do plechové krabice. Další omezení způsobuje užitá technologie pohonu automobilu. Spalovací motor je vlastně transformátor na přeměnu vzduchu ve škodlivé plyny. Podružné produkty jsou teplo a pohyb. Škodliviny jsou pak obsaženy ve vzduchu zbylém, a všichni živočichové, včetně člověka, jsou nuceni je vdechovat.

A dýchat se musí, že ano, jinak bychom umřeli. Znečišťujícím prvkem je automobil sám, se svými jedovatými náplněmi a pro přírodu nestravitelnými součástmi, a navíc je po své medvědí službě odhozen jako vrak.

Co člověka k automobilu tak přitahuje? Je to hlavně možnost se individualizovat, být při přemísťování se nezávislý na jízdních řádech, nesdílet s ostatními prostor ve veřejných dopravních prostředcích. A také možnost vyjádřit osobnost. Automobil plní funkci statusového symbolu. Někteří lidé mluví o tom, jak jim automobil dává volnost. Ovšem jaká je to volnost, prestiž, potažmo vyjádřená individualita, když člověk stojí v koloně vozů s ostatními?

Automobil se stal masovým výdobytkem ekonomického rozvoje. Milióny lidí se přesouvají ze zamořených měst do přírody, kde vytvářejí další prostory negativně poznamenané automobilismem.

Společnost, ve které žijeme, si automobil vyvolila jako spotřební atribut, který, ač hezky vypadajíc, dávajíc svému majiteli pocit moci z ovládání, ve svém důsledku při hromadném nasazení spíše škodí, než je ku prospěchu.


- Fotky: Jeffree Benet

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Ludvík Today : Bernard Tomorrow : Johana After tomorrow : Bohuslav

Lepší myšlení díky chemii
S. Mielonen chytré drogy

Chytré drogy jsou všude. Živel se o nich rozepsal, Time je má na obálce a CNN přináší zprá [ ... ]

Co si počít v česku, když má člověk pocit, že se z...
Jarka Fricová

Deprese sužuje milióny lidí na světě přímo a další mili [ ... ]

Rasismus a Xenofobie
Tomáš Sláma Rasismus a Xenofobie

Rasismus bezpochyby představuje jeden z největších problémů současnost [ ... ]

Pruhy a čísla v klubu Vertigo
Matěj Stránský klub Vertigo

Bylo to pozdě v noci. Rozespalý jsem škvírou nad sebou pozoroval světelné šmouhy ubíhající [ ... ]

Mugwump
Adam Trachtman

Jsou tam příliš mnoho Američanů v Praze?

ČECHOMOR - Proměny
Barbora Gregorová ČECHOMOR - PROMĚNY

S pytlem tzv. worldmusic, který se před několika lety nejen v naší zemi plnou [ ... ]

Klid: Aromaterapie
Marie Sommerová Klid: Aromaterapie

Aromaterapie patří mezi nejstarší a rozhodně i nejpříjemnější metody léčby, podpory zdra [ ... ]

Profil: Jiří X. Doležal
S Jiřím si povídaly Jaroslava Fricová a Eva Kolářová Jiří X. Doležal

Stojíme před domem, ve kterém bydlí „nejlepší pražský  [ ... ]

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...