MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
IBIZARRE - The Ambient Collection Vol. 5 Ostrov Ibiza si už před více než deseti lety oblíbili (nejen) britští klubeři jako místo, kde tráví své dovolené a prázdniny ve víru tance v tamních klubech, barech nebo přímo na pláži. Ibiza se díky tomu stala legendou a také výhodným komerčním artiklem. ...

Filmové umění
fShare
0
Pin It

Vztah filmu k výtvarnému umění...

"Pravý film, to je obraz předmětu zcela neznámého našim očím, kterým nutno pohnout, chceme-li si jej představit." - Fernand Léger

Filmové dílo vnímáme na bílém plátně kina jako dynamický sled obrazů, vyjadřujících komponovaný děj. Zrak je základním smyslem, kterým si tento proces uvědomujeme.

Vztah filmu k výtvarnému umění je určován už samotnou obrazovou podobou filmu a jeho vizuálním charakterem. Proto již od samotných počátků bylo upozorňováno na vzájemné souvislosti mezi oběma oblastmi, a to kladně i záporně.

Již polyhistorik a všestranný Jan Evangelista Purkyně, český vědec světové pověsti, napsal roku 1865 do Riegrova Slovníku naučného, kde vysvětluje podstatu kinesiskopu čili pohybohledu, který sám sestrojil: "Nadíti se jest, že tato věc mistrností umělců stane se časem zvláštním odvětvím výtvarného umění, kde již nepostačí vytvořiti jediný moment činu se vyvíjejícího, nýbrž celý děj a celé dějstvo."

Je víc než zajímavé, že po třiceti letech od předpovědi Purkyňovy, začali u nás kinematografii realizovat právě ti, kteří měli určitý vztah k výtvarné práci, zvláště k architektuře.

Kinematografický přístroj bratří Augusta a Louise Lumiérových byl předveden již roku 1896 v přízemním salónku hotelu "U Saského dvora" v Hybernské ulici a to s přísným utajením všech technických podrobností. Představení bylo ohlašováno jako ukázka živoucích fotografií a přístroj byl lidově pojmenován "hybopis."

Dokonce se v době, kdy se velkoprůmysl stal finančně výnosným odvětvím, začaly se ozývat hlasy věštící brzský konec malířství. Věřilo se dokonce, že film odstraní něco tak přežilého, jako je závěsný obraz.

Úvahy o možném zániku malířství zněly asi takto: "Nač teď pracně malovat, když se ve filmu promítne 16 obrázků za vteřinu!"

Nutno ovšem podotknout, že to byly hlasy právě těch, kteří v malířství spatřovali pasivní, pouze fotografickou reprodukci skutečnosti. Z mnoha stran se však tyto obavy zakládaly na oprávněném strachu před konkurencí filmu, jenž v počátcích ohrožoval stejným způsobem divadlo i obrázkové časopisy. Pravdu však měl moudrý Jan Evangelista.

Film se stal plnoprávnou, novou uměleckou oblastí, jež sice nesplynula s výtvarným uměním, ale dosti dlouho z něho čerpala a bez jeho pomoci se prakticky vůbec neobejde.

S rozmachem filmu totiž vznikla nová tvůrčí oblast filmové výtvarnictví, jež je vskutku součástí výtvarné tvorby. Je to činnost architekta, který pro film navrhuje, upravuje či vybírá stavby, vytvářející filmové jeviště, i činnost odborného pracovníka, nejčastěji specializovaného malíře (kostýmního návrháře), který pro herce navrhuje oblečení - kostýmy a zároveň určuje úpravu masky, tváře filmového herce, prováděnou odborným maskérem.

Začíná se čím dál víc používat účasti profesionálního malíře, aby ještě před samotným natáčením převedl do obrazové podoby hlavní scény filmového scénáře.

Podle jeho představy, vtělené v jakési ilustrace, se pak dává inspirovat sám režisér a mnohdy se jím řídí i kameraman, vedoucí záběr kamery i osvětlení scény tak, jak ji viděla představivost malíře, ilustrujícího scénář.

Tímto způsobem například spolupracoval režisér Jiří Weiss s malířem Otou Janečkem při natáčení zfilmované verze románu Jarmily Glazarové Vlčí jáma a z této spolupráce vzniklo dílo, vyznamenané r. 1958 na mezinárodním festivalu v Cannes. Výtvarnictví zasáhlo do filmu i jinak.

Z přímého přenesení výtvarné techniky v podobě kresby do filmového postupu vzniklo nové odvětví kresleného filmu, k němuž se přidružil i film loutkový, založený na projevu neživých herců, jejichž podobu navrhuje výtvarník a ve složitém tvůrčím procesu je oživuje k působivému filmovému dramatu.

"Cílem filmového umění je přenést nás do království krásy. Tohoto cíle můžeme dosáhnout jen tehdy, přiblížíme-li se co nejvíce pravdě. Jedině realismus může přesvědčit diváky." - Charlie Chaplin


- Další informace: www.muzeumkarlazemana.cz

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Viktor Today : Marta Tomorrow : Bořivoj After tomorrow : Ignác

PRIESSNITZ-ZORRO - Zero.rmxs
Barbora Gregorová

Jesenická kapela Priessnitz má za sebou za léta svého hraní už [ ... ]

O Minulosti A Současnosti Akropole S Jiřím Smrčkem...
Jarka Fricová Jiří Smrček

Dnes přicházím na smluvenou schůzku včas. Jirku nacházím v kanceláři ve dru [ ... ]

New Orleans, been there, done that (byl jsem tam a...
Petra Šedinová Wendy Mucha v New Orleansu (Foto: Jeffree Benet)

Tajemné město, o kterém je řeč, se půvabně vlní do tvaru srpečku (odtud je jedna z přezdí [ ... ]

Kia Motors: Kia Dubstep Soutěž
Joe Bodia

Kia dubstep contest Mini auto je o to šílenství ve světě paliva a sportovním ž [ ... ]

Co je vaší závislostí?
Tomáš Sláma Co je vaší závislostí?

Samotný název tohoto preparátu vyznívá velmi pozitivně.

Kam zmizely dobré mravy?
Jeffree Benet Mono tramvaje

Elitáři bezpochyby nastolili v historii etiky tvrdou linii. Nicméně, její základní principy n [ ... ]

Krátká zpráva z Roxy
Jarka Fricová Roxy

Experimentální prostor Roxy má v současné době, potíže se svou budoucí existencí, doufejme [ ... ]

Co s přicházejícím Silvestrem?
Eva Kolářová

Ne každý z nás patří mezi aktivní plánovače oslav, ale Silvestr je Silvestr.

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...