Pin It

Denně nám tisk i další media přibližují Evropskou Unii, jako tu nejlepší a zároveňneodkladnou verzi naší budoucnosti.

Unie s relativně otevřenou náručí přijímá další členy a vytváří tak, za pomoci téměř 30,000 pracovníků, Evropské Spojené Státy. Ty by měly být schopny konkurovat zbytku světa a zajišťovat prosperitu a mír na tomto kontinentě, nemluvě o vylepšování ekonomické situace a obchodu.

Ačkoli myšlenka sjednocené Evropy je již velmi stará, hlavním podnětem pro integraci se v tomto století stala druhá světová válka, která Evropu značně zdevastovala po všech stránkách.

Evropa, přesněji řečeno šest zakládajících států, si v tu chvíli uvědomilo, že jediným východiskem k světlejší budoucnosti je sjednocení a vytvoření silnějšího celku. Udržování malých států, které si zuby-nehty brání svou identitu, měnu, hranice ...atd. by nemělo dlouhého trvání, jelikož taková roztříštěnost by Evropu značně oslabila a ta by pak nebyla schopna se vyrovnat nebo alespoňpřiblížit se světovým mocnostem.

Historie Evropské Unie sahá do padesátých let, přesněji do roku 1951, kdy šest zakládajících členů - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Německo-podepsalo Pařížskou smlouvu a založilo Evropské společenství uhlí a oceli (European coal and steel community).

O šest let později tyto státy podepsaly tzv. Římské smlouvy a vytvořily společenství pro atomovou energii - Euratom - a Evropské hospodářské společenství EHS. Právě tato tři společenství jsou jádrem dnešní Evropské Unie. EU "stojí" na třech hlavních pilířích (konceptech).

První koncept obsahuje doménu společenství a spadají pod něj již zmíněné smlouvy: ES z Říma roku 1957, smlouva Euratom a smlouva ESUO z Paříže podepsaná roku 1951. Druhým konceptem je společná zahraniční a bezpečnostní politika, jejíž cílem je upevnění severoatlantické aliance a posledním konceptem je spolupráce v justici a vnitřních věcech.

Evropská unie zaměstnává téměř třicet tisíc lidí, překládá dokumenty do jedenácti oficiálních jazyků a je rozdělena do několika institucí, které tvoří kostru celého Společenství. Jsou to: Evropský parlament, Rada, Evropská komise, Soudní dvůr a Účetní dvůr.

Evropská rada (The Council of Ministers) je složena z 15 ministrů členských zemí. Zasedá minimálně jednou za šest měsíců a "poskytuje Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směrování."

Evropská komise (The Commission) se skládá z 20 evropských komisařů jmenovaných na dobu 5 let. (Větší státy Společenstvi- Francie, Německo, Španělsko, Itálie a Velká Británie - mají ve Evropské komisi dva zástupce).

Komise má tři funkce: iniciovat činnost Společenství, zajišťovat řádné provádění smluv a vytvářet komunitární pravidla a programy. Evropský parlament (The European Parliament) má 626 členů volených každých pět let a je představitelem 373 mili­onů občanů Unie.

Jeho hlavní funkce odpovídají funkcím kteréhokoli jiného parlamentu tvořit legislativu, sledovat a kontrolovat, jak se užívá výkonné moci. Nejdůležitější pravomocí Evropského parlamentu lze rozdělit do tří kategorií: zákonodárná pravomoc, rozpočtová pravomoc a kontrola exekutivy.

Soudní dvůr (European Union Law and the Courts) je odpovědný za veškerou legislativu Společenství. Je složen z 15 soudců a 9 generálních advokátů, kteří jsou zvoleni do funkce na 6 let s možností opětného jmenování.

Sídlí v Lucemburku. Poslední důležitou institucí je Účetní dvůr (The Court of Auditors) složen z 15 členů, po jednom z každého členského státu, má za úkol přezkoumávat účetnictví všech příjmů a výdajů Společenství.

Kontroluje také, zda všechny příjmy došly, zda všechny výdaje byly ve shodě s právem a zda rozpočtové hospodaření bylo řádné. Všechny zmíněné instituce spolu vzájemně vytvářejí Společenství, které se stane budoucností Evropy.

Již patnáct zemí se pyšní hvězdičkou na vlajce EU a přesto se mnozí obyvatelé brání vydat svou původní národnost a stát se Evropanem.

"Transformace" z Belgičana, Francouze, Itala... atd na Evropana bude trvat přinejmenším několik generací. Tento proces je jeden z hlavních důvodů, proč někteří obyvatelé zavrhují myšlenku sjednocení.

Evropa svou členitostí a osobitostí každé země přitahovala návštěvníky z celého světa. Vytvořením "druhých" Spojených států amerických na tomto kontinentě se zdá jako skorozničení toho, co na tomto území historie po staletí vybudovala.

V počátcích vzniku EU to byla převážně snaha vlád všech zemí, které si byly vědomy nutnosti sjednocení. Občané jednotlivých států většinou nemohli nijak ovlivnit, zda jejich země má či nemá usilovat o vstup do Unie.

V dnešní době pouze Dánsko a Irsko pořádají referenda v případě důležitého rozhodnutí, jakým bylo např. akceptování jednotné měny Euro. Ostatní členské státy činí svá rozhodnutí na vládní úrovni a občanům jednotlivých zemí nezbývá nic jiného než přijmout myšlenku spojené Evropy a stát se Evropanem.

Poválečná Evropa koneckonců neměla jinou šancikromě vytvoření Unie-pokud měla přežít v konkurenci se zbytkem světa.

Důležitá data v kostce

1951: Pařížská smlouva (Belgie, Franci, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Spolková republika Německo založily Evropské společenství uhlí a oceli)

1957: Římské smlouvy - stejných šest zemí vytvořilo Euratom (Evropské společenství pro atomovou energii) a Evropské hospodářské společenství

1968: Dokončení celní unie a nastavení společných tarifů. Zrušení cel mezi zeměmi Evropského společenství.

1973: První rozšíření Evropského společenství - Irsko, Dánsko a Velká Británie

1979: První přímé volby do Evropského parlamentu. Zavedení Evropského měnového systémuspolečná měnová jednotka ECU.

1981: Řecko vstupuje do Evropského společenství.

1986: Podepsán Jednotný evropský pakt, který zavádí principy jednotného vnitřního trhu zboží, kapitálu, osob a služeb. ...panělsko a Portugalsko se připojily ke Společenství.

1992: Podpis Maastrichtské smlouvy.

1993: od 1.1. začíná fungovat jednotný vnitřní trh.

1995: K EU se připojilo Rakousko, Finska, Švédsko.

1997: Podpis Amsterodamské smlouvy. Návrh agendy 2000.

1999: Zavedení společné evropské měny euro. Amsterodamská smlouva vstupuje v platnost.


- Zdroj-Informační centrum evropské unie: www.ec.europa.eu/czech-republic/home_cs/
A warning about the electronic highway by Anonymou...
Anonymous JOSE LUIS MAGANA/AP

The electronic highway is becoming an unprecedented world-wide spying network, since it is most like [ ... ]

Gay Prague - Two Perspectives
Stanley Holditch

Everywhere one looks in this city, on every annoying telecom ad, every billboard, every corner, ever [ ... ]

Peace, Love, Unity + Respect – circa 1995 AD
Ecto Peace, Love, Unity + Respect

Free your ass and your mind will follow...

Sounds like... Issue 20
Keith Kirchner

Music reviews from the pages of Think Magazine ... firstly on the poppy side three of the world's hu [ ... ]

9/11: A Call to Action for Peace
No War Collective

Our government has stolen from us the time to grieve.

Mugwump Comic Series in Think Magazine
Adam Trachtman Mugwump Comic Series in Think Magazine

During the late 90s, Think's pages were graced some humorous sketches of expat life in the Czech cap [ ... ]

The Story of Satan: Better the Devil You Know...
Joe Donohoe The Story of Satan

Who doesn't love the devil? That funny guy with the twinkle in his eye, the advertising pi [ ... ]

I like to move, move it!
Darren Ho Dancesport Singapore

The SGDF Singapore Open DanceSport Championships are coming!

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Vendelín Today : Brigita Tomorrow : Sabina After tomorrow : Teodor

Hyundai nové myšlení je geniální
Joe Bodia Hyundai Azera/Grandeur

Jako elegantní jako Lexus, aniž by na drahý bolesti hlavy...

Přečtěte si více
Adam Holý, povolání fotograf
Eva Kolářová Foto z výstava

Volba povolání: To tak vyplynulo, když jsem šel na grafárnu, tam se ukázalo, že v mém příp [ ... ]

Přečtěte si více
Makin' hell calling it house...
Spejbl

"Na podcenění vkusu lidí nikdy nikdo neprodělal." Citoval kohosi můj přítel Boo Taubman, kdy [ ... ]

Přečtěte si více
LATYRX - The Album
Jeffree Benet LATYRX - The Album

Na nějakém sampleru jsem od těchle chlapíků slyšel jednu věc a hned jsem si je zamiloval.  [ ... ]

Přečtěte si více
ZZZZIIIIIIIPPPPPP!
Anonymní kalhoty nahody

Vykonává-li muž svou potřebu, nesmí se některé věci uspěchat - jak je [ ... ]

Přečtěte si více
Chci do svého paneláčku!!!
Jana Výborná HON NA MUŽE

Každá žena chce být žádoucí. Některá se cítí  [ ... ]

Přečtěte si více
"Nejsem skromnej" - Lukas Pollert
Kateřina Procházková Lukas Pollert

Říká o sobě olympijský vítěz z Barcelony z roku 1992, druhý na olympiádě v Atlantě o  [ ... ]

Přečtěte si více
Patrik Ouředník: Europeana, Stručné dějiny dvacáté...
Barbora Gregorová

Postihnout v kostce celé dějiny 20. století, století snad nejkrvavějš& [ ... ]

Přečtěte si více
Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.