Slavná Šlechtova restaurace v dobách největší slávy
fShare
0
Pin It

Náš seriál o schátralých památkách v našem hlavním městě pokračuje v rozsáhlém parku Stromovka.

V historii byla Stromovka Královskou oborou, kde se často pořádaly velkolepé hony. K větší spokojenosti jeho veličenstva Leopolda I. měl v oboře vzniknout nový lovecký letohrádek, který by nahradil dva stávající objekty - horní letohrádek, později místodržitelský a císařský mlýn, jehož stavba se zrodila za vlády Rudolfa II.

Dolní letohrádek byl vystavěn v letech 1688-1692 na břehu rybníka, jež byl napájen z Vltavy Rudolfovou štolou. Patřil mezi císařova oblíbená místa sloužící k zábavě i odpočinku.

Ve dvacátých letech minulého století, dostal letohrádek podobu kavárny. Zasloužil se o to pražský kavárník Václav Steinitz, který si po předložení návrhů na modernizaci letohrádek pronajal. Zajistil mnoho rekonstrukcí a závažných úprav.

Nejdůležitějším zásahem byla stavba balkónu přes celé průčelí, která měla vzhled celé budovy obdařit novogotickým rázem.V roce 1882 si místo pronajal Václav Šlechta, z kavárny zřídil restauraci, kterou jeho potomci udrželi až do 2. světové války.

Na konci čtyřicátých let se Šlechtovka stala součástí státního podniku Hotely a restaurace hl. m. Prahy, což si její poslední majitel Václav Šlechta nepřál a 14. ledna 1950 skonal na srdeční zástavu. Od té doby Šlechtova restaurace chátrá a chátrá, přičemž již dvakrát vyhořela, v letech 1978 a 1980. Od té doby se nic nezměnilo, stále chátrá...

Z důvodu orientace v celé kauze jsem vyhledala Spolek přátel divadla Královská obora, který se již několik let snaží v tomto místě vytvořit přírodní bezbariérové divadlo.

Každoročně pořádá ve Šlechtovce kulturní akce. Letos pouze jednu a ještě v ořezané podobě, bohužel. Bez sponzorské pomoci, s jední grantem se víc těžko zmůže.

Sedíc v zahradním altánu zahradní restaurce, kterou tito pánové mají v pronájmu spolu s Občanskou iniciativou pro podporu znovuzrození Šlechtovy restaurace, jsme si dlouho vyprávěli ... o italském investorovi, který chtěl Šlechtovku zrekonstruovat hned po revoluci, měl vypracovaný projekt, prošel stavebním řízením, obdržel stavební povolení, ale kvůli prohlubujícím se rozporům s lidmi na radnici raději iniciativy zanechal, přestože do projektu investoval nejméně milion... o tom, že rmajitel objektu, kým není nikdo jiný než Obvodní úřad Prahy 7, před delší dobou vyhlásil výběrové řízení, od kterého všichni zájemci, po seznámení s podmínkami, odstoupili... o tom, jak bylo vyhlášeno II. řízení, které opět organizovala firma Sivitas - angažovaná a zaplacená radnicí,v jehož finále do celé akce vstoupil dosud neznámý, podnikatelský subjekt s konkrétním zájmem, přičemž se výběru šikovně vyhnul... o tom, čím došlo k radničním sporům, neboť tito lidé nerespektovali žádná pravidla, a přesto byli do konkurzu zahrnuti, ba co víc, podpořeni Radou obvodního úřadu... o tom, že jako v pohádce vyhrála spravedlnost a slušnost (alespoň v této fázi) a Zastupitelstvo sestavilo pracovní komisi, a ta nasbírala spoustu skutečností a dokumentů s kým uzavřít smlouvu..

. o tom, jak tím nejkompetentnějším se komisi zdál, z těchto a těchto klíčových důvodů, majitel několika pražských kaváren a restaurací (Érra, Mecca, Pálffy Palác) Roman Řezníček... o tom, že k uzavření smlouvy přesto nedošlo, neboť si radnice vymyslela tak absurdní podmínky vyřčeny z úst právníka zastupujícího úřad, že jejich podepsání je z podnikatelského hlediska totožné se sebevražedným uvázáním smyčky kolem krku, ovšem oficiální verze zní opačně...

o tom, jak právě obě sdružení hledala další a další možnosti, jak dát dohromady Šlechtovku, o dalších plánech a představách, velmi realistické se zdálo uzavření vnitřní dohody s přizvanou Akademií výtvarných umění o vztahu vnitřních subjektů do té doby, než bylo nevůlí některých kruhů na radnici zmařeno... a dál o tom, že s radnicí nefunguje komunikace, v podstatě nemají žádné dostupné informace a ty poslední jsou červnové o natažení sítí, připojení elektřiny a zabezpečení objektu na zimu, ale zatím kde nic tu nic...

o tom, že snad zásadní zhroucení nehrozí, ale povolují prvky atiky galerie, která lemuje tuto novogotickou přístavbu z minulého století ze tří stran a také povolují její nároží, kamennými bloky prorůstá vegetace a trhá je, i když nyní se situace o něco zlepšila, neboť na jejich prosbu reagovali ochránci přírody a rostoucí stromky jsou už vyřezané, čímž se rozkladný proces zpomalil... to už opouštíme altán a společně se prodíráme polorozbořeným plotem a hustě zarostou džunglí, která jen stěží připomíná původní zahradu.

Hlavní část, barokní dům s klenbou je na tom nejhůře. Ohořelé zdi kontrastují s promáčeným pravým rohem sálu, kterým prosakují kapky již několika hodinového deště. Vše působí úzkostlivě, až depresivně. Stoupáme po rozbořených schodech, vstupujeme na ochoz.

Uhnilý kus okapu se válí na zemi, je to zbytek toho, co lidi nerozkradli, křížové klenby spálí v zimě mráz, již nyní se z nich uvolňují cihly. Pilíře ochozu se trhají v horní části, sleduji, jak do nich zátékají proudy vody. Rozpadá se kamenná atika a její jednotlivé části už nedrží při sobě. A izolace? Ta je k smíchu!

Z celého výběrového řízení, konkurzu či jak to kdo chce nazývat, vyšel nejlépe Roman Řezníček. Ve svém mladém, ovšem podnikavém životě, se asi nesetkal s ničím podobným, jako je domluva, spíše nedomluva s Obvodním úřadem Prahy 7 a jeho majetkovým odborem. Škoda. Šlechtovka mohla mít schopného investora a následného majitele, jež byl ochoten do ní vložit obrovskou částku a zajistit tak její budoucnost.

THINK/HELE: Jaký byl Váš záměr se Šlechtovkou? Vím, že restaurace, ale zajímá mě konkrétní projekt?

ŘEZNÍČEK: Celý koncept vyplýval ze třech provozů s malohotelovou částí. Jeden provoz by byla zahradní restaurace koncipována do lidových cen, protože jak jistě víte, každý den tam chodí spousta lidí běhat, spousta lidí se psem nebo se jen tak projít - je to vyhlášená lokalita. I teď, když je tam maličké občerstvení venku, lidi tam sedí, konzumují pivo a jiné nápoje a jednoduchá jídla.

Takže to měla být zahrádka, v přední části pod balkónem, vlastě pod ochozem Šlechtovy restaurace, měla celý rok fungovat restaurace s lidovými cenami, kuchyně by nabízela hotová jídla i minutky na objednání. Třetí cenová skupina. Vlastní sál měl sloužit jako dražší restaurace, ale hlavně na cateringové akce, na jednotlivé party, větší večere organizované pro skupiny lidí a náročnější klientelu.

THINK/HELE: Došlo k jednání s radnicí a byla připravená taková smlouva, že její podepsání by znamenalo podnikatelskou sebevraždu. Samotné vyznění radnice vypadalo tak, že jste nebyl schopen smlouvu dodržet.

ŘEZNÍČEK: Tak, jak byla smlouva postavena, jsem jí nebyl schopen dodržet a vůbec jí nebylo možné podepsat. Když si opravujete byt, asi víte, jaká je to maličkost oproti tomuto případu, ale jaké jsou hlavně problémy s dodavateli, řemeslníky a s vlastní rekonsrtukcí, kterou máte naplánovanou na tři dny a nakonec je z toho dní deset. Smlouva zněla tak, že pokud se s rekonstrukcí opozdím o tři měsíce, radnice má právo vypovědět smlouvu. Což je nemožné podepsat!"

THINK/HELE: Konkurz dopadl nijak. Šlechtovka zůstala radnici ...

ŘEZNÍČEK: Šlechtovka patří radnici a ta se rozhodla, že bude sama postupovat v rekonstrukci."

THINK/HELE: Ale nevěnuje se Šlechtovce ani v nejmenším!

ŘEZNÍČEK: Teď už to nesleduji.

THINK/HELE: Kdyby došlo k vyhlášení nového konkurzu a navržení nové smlouvy, účastnil byste se jednání?

ŘEZNÍČEK: Určitě, kdyby součástí konkurzu byl návrh smlouvy. To znamená, že bych už před konkurzem věděl, jak je nová smlouva postavena a jaká jsou její kritéria. Smlouva je vždy největší kámen úrazu. I když vyhrajete konkurz, nemusíte se městu líbít.


Majetkový odbor vede radní městské části Prahy 7, Štěpán Hasal. Údajně on je pověřen radnicí k řešení situace Šlechtovky, jako jedné z mnoha věcí a zřejmě právě on inicioval myšlenku, že by radnice byla investorem rekonstrukce.

Šlechtova restaurace je v majetku Prahy 7 už od roku 1997 a od té doby se můj předchůdce snažil najít investora a budoucího nájemce. Bylo vypsáno výběrové řízení. Obvodní rada nakonec z druhého výběrového řízení, dovoluji si ho nazvat zpřesňující kolo, vybrala společnost Roped.

Pan Řezníček se k tomu dostal tím, že toto usnesení obvodní rady o výběru nájemce zrušilo a bukovalo obvodní zastupitelstvo jako nejvyšší orgán samosprávy v obci. Od začátku bylo vítězství pana Řezníčka zpochybňováno. Jednání, která okolo toho probíhala, byla složitá. Tuto kausu jsem přebral v únoru letošního roku a měl jsem uloženo obvodním zastupitelstvem uzavřít nájemní smlouvu s panem Řezníčkem.

Neboť jsme se nebyli schopni domluvit na některých podmínkách nájmu, respektive si obě strany uvědomovaly, že smlouva bude velmi složitá... nakonec jsme se s panem Řezníčkem dohodli, i když nebyl touto variantou nadšen, že uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí nájemní. Ze strany městské části tak vznikne závazek, za jakých podmínek se s panem Řezníčkem uzavře smlouva.

Podmínek bylo několik, nejzásadnější byla oblast financování, projektová část a část s upřesněním podnikatelského záměru, protože záměr se kterým šel pan Řezníček do první soutěžě, byl odlišný od záměru, o kterém jsme jednali v dubnu. Vlivem času, vlivem upřesňování prostoru, docházelo k úpravám. Uvedu příklad: v původním projektu nebylo počítáno s bydlením, v tom ke kterému jsme se dostali během března - dubna bylo navrhováno alternativní využití horního patra jako apartmány.

Kolem poloviny dubna sem pan Řezníček donesl dopis, kterým rezignoval na vyjednávání. Důvody, které uváděl, byla například špatná spolupráce s naším právníkem, tedy právníkem městské části. Měli jsme s ním vztahy všelijaké. I na základě jednání o Šlechtově restauraci, dostal výpověď.

Ale tohle jsem panu Řezníčekovi říkal, pravděpodobně zvážil vynaložený čas, který už do toho investoval od roku 1997. Pravda je, že k tomu přistupoval velmi velkoryse a šel do toho s velkým nadšením. Městská část jako instituce funguje, upřímně řečeno, trochu pomaleji, než podnikatel jeho typu. Možná v tom byly i jiné potíže..."

THINK/HELE: Pan Řezníček v rozhovoru se mnou ani jeden z těchto důvodů neuváděl, ale zmiňoval se o konkrétním bodu smlouvy v kterém se uvádí, že pokud bude rekonstrukce Šlechtovky opožděna o tři měsíce,o celý objekt přijde.

HASAL: Proto říkám, že městská část funguje jinak než soukromá instituce. To je standardní podmínka našich dodavatelských smluv a takové smlouvy uzavíráme s každým, protože musíme být opatrní a chráněni proti tomu, že někomu zadáme veřejnou zakázku na základě řízení a nakonec nám ten dodavatel stavbu nedodá.

Tohle je trochu něco jiného, protože pan Řezníček sice byl dodavatel, ale nedodával pro městskou část, ale sám pro sebe, investoval do budovy, kterou měl pak sám užívat. Ten přístup je totožný, standartní klausule, vedli jsme o tom diskuze.

Možná si to špatně vykládal, ale to je věc právníků, aby to zpřesnili. Nebyl by to důvod pro vypovězení smlouvy. Kopnete do země a zjistíte, že tam je kanalizace, o které jste nevěděla a musíte ji překládat, to je věc, kterou jste nemohla tušit."

THINK/HELE: Takže by se celá věc řešila dál?

HASAL:Jasně. Ale teď už mluvíme hypoteticky. Já osobně se mu nedivím. Prvotní podmínka je důvěra obou stran a on se v nějakém okamžiku s tímto rozešel, což já pokládám za největší důvod, že po tak dlouhé době už neměl sílu.

THINK/HELE: Ve finále zůstala Šlechtovka radnici, která počítá s tím, že bude dotovat rekonstrukci. Finančně to je velmi, velmi náročné.

HASAL: Určitě. Řekli jsme si, že je zbytečné v současné době hledat nájemce, který bude muset ze svého zaplatit zhruba sto milionů korun na rekonstrukci s tím, že pokud tuto finanční částku investuje, bude velmi problematické udržet to, co my tam chceme mít. Neříkám lidovou restauraci, ale cenově dostupnou plus kulturní zařízení.

Pokud seženete soukromě právní subjekt, který do toho dá tak velké peníze, tak mu ekonomika nedovolí v reálu, aby kafe stálo patnáct korun. Naším zájmem je, aby tam takové zařízení fungovalo, takže jsme se rozhodli, že budeme investorem. To ale neznamená, že ty peníze musí nutně pocházet z rozpočtu městské části. Jednáme s Pražskou energetikou o zasponzorování části tepelného čerpadla, které by tam mělo být instalováno.

V polovině rekonstrukce můžeme skončit, zajistíme stavbu, natáhneme inženýrské sítě a vypíšeme výběrové řízení na příštího nájemce, který si to sám doinvestuje. Tím mu snížíme počáteční náklady a pro nás to bude mít další výhody. Můžeme zachovat cenovou dostupnost zařízení a požadovat nájemné. Je to motiv, že vynaložená investice se nám v dohledné době vrátí.

THINK/HELE: Viděla jsem celý objekt a vůbec nemám dobrý pocit z toho, v jakém je stavu. Bude na zimu zajištěn? Zatím chybí inženýrské sítě, izolace je nedostačující, mráz udělá své...

HASAL: Tohle jsou asi dojmy, mám zde statickou zprávu, která hovoří o tom, že objekt je ve velmi dobrém stavu k tomu, co se s ním stalo (objekt dvakrát vyhořel, pozn.redakce). Opravovala se provizorně střecha, všechno je tam provizorní. Nějaký peníze se do toho daly a je nám jasné, že se s objektem musí něco dělat! Ale nemá smysl tam dávat super dobrou střechu, když stačí ta, co tam je. Do objektu nyní nezatýká, ten objekt... opravdu nezatýká.

THINK/HELE: Stropní roh je úplně promočený, prosáklý vodou.

HASAL: Nevím. Já mám prostě zprávy o tom, že to není tak špatný. Neříkám, že je to vynikající, ale objekt na tom není tak špatně, aby nepřežil ještě jednu zimu."

THINK/HELE: Správně jsem pochopila, že s rekonstrukcí počítáte až na jaře?

HASAL: Objektu? To já bych ani neviděl tak optimisticky. Samotný projekt je tak složitá věc na projednání, že takový optimismus opravdu nesdílím. Byl bych rád, kdyby se s rekonstrukcí začalo příští rok, ale ne na jaře, to budeme pracovat na „papírové fázi".

THINK/HELE: Myslíte si, že Šlechtovka do té doby vydrží? Nezapomeňte, že patří mezi čtyři nejohroženější historické památky v Praze!

HASAL: Vydrží, no jasně.

Zvykli jsme si na to, jakým způsobem funguje ochrana historických památek. Tato kauza nepřináší nic nového pod sluncem, jen z části monitoruje stav jednoho takového místa, postoj zúčastněných a zodpovídá několik zásadních otázek.

Jenže proč?

Po celou dobu mého působení v této kauze a zejména poté, kdy jsem okolo Šlechtovy restaurace jen tak procházela s čistou hlavou a míjela varovné cedule na plechovém ohrazení, byl můj postoj a názor na její budoucí osud jednoznačný - velmi pesimistický.

Horn-blowin' mad man Maceo Parker
Adam Keane Stern Maceo Parker

Not unlike how a brand name like Xerox now refers to the actual photocopying process, the name Maceo [ ... ]

The Trial of Henry Kissinger by Christopher Hitche...
Alexander Zaitchik The Trial of Henry Kissinger by Christopher Hitchens

Human rights abuses overseen and committed by a superpower’s agents are ignored while those do [ ... ]

Sounds like... Issue 08
Keith Kirchner & Chris Sadler Music reviews from the pages of Think Magazine

Sounds like, music reviews from the pages of Think Magazine...

Ranting and raving without a mention of Trump
Dave 'Dejvická' Tuttle Ranting and raving without a mention of Trump

This is a real letter. 

Both Barrels: The Curtis Jones Interview
Justin Hamilton Salem Curtis Jones of Prague in Think Magazine

"I am not interested in who you were or what you were before you met me."

Smash the smirk (humanifesto 41)
Keith Kirchner

That 'what me worry' thing?? That bloody smirk on his face, that 'where's Waldo'?? That thing he doe [ ... ]

India in Prague?
Phil Abbot Govind Sahai Rajpoot of Om Centrum

Think's Phil Abbot spins chakras with Prague's reluctant guru, Govind Sahai Rajpoot.

The Plague of Prague
Ken Shifrin Why are so many British louts vomiting all over the cobblestones of Prague?

Why are so many British louts vomiting all over the cobblestones? Queen's Subject Ken Shifrin invest [ ... ]

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Tereza Today : Havel Tomorrow : Hedvika After tomorrow : Lukáš

Profil: Oskar Petr
Michael Kyselka Oskar Petr

Muzikant, který se vlastně vždy soustředil spíše na nekomerční sf&ea [ ... ]

Nebojte se Ducha, nekouše!
Luděk Wellner

Úvaha na současné společenskopolitické téma...

Poptrash
Joe Bodia DJ Bobo

Pokud jste nestrávili posledních pět let ve stavu paranoidní deprese, zamčeni ve svém  [ ... ]

Země Maorů
Štěpán Hospodka Nový Zéland Maori

Historie Nového Zélandu spadá do poloviny 14.století našeho letopočtu. [ ... ]

ANKETA: VIKING se ptá
Michael Kyselka

Jaký je rozdíl mezi prknama divadelníma a muzikantskýma?

Péče o krásu vlasů - Tajemství lesklých vlasů...
Alice Bles a Eva Kolářová

Vlasy ovlivňují naši psychiku. Jestliže naše vlasy nejsou v pořádku, něco se děje. Chlubím [ ... ]

Vyjel jsem si do Bolívie, ale musel jsem se vrátit...
Petr Straka (Foto: Subodh Bharati)

Když proslulí desperáti Butch Cassidy a Sundance Kid přijeli vlakem do Bolívie, aby se zde ukry [ ... ]

Graffiti - komunikace stala tváří města
Pavel Koška VYTARNE UMENI  Graffiti

Když přijíždíte do německého Bayreuthu, je ze silnice lemují [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.