AKO TO VIDÍM JA alebo Submisívny feminizmus
Pin It

Feminizmus dneška má typicky preexponovaný charakter súčasných trendov.

Reaguje na niečo, čo zašlo priďaleko, ale v reagovaní zašiel přiďaleko on sám. Spochybenie stáročného patriarchátu, kde žena hrala úlohu poddajnej slúžky bez akýchkoľvek práv pred vydajom či po ňom, je jav globálne veľmi pozitívny a musel zákonite prísť.

Tento„odboj" si však žiada aj svoje obete, a to v podobe potlačenia, či naopak prílišného vyzdvihovania ženskosti. Žena, ktorá chce - a musí - byť sama sebou, preberá dominantnů „maskulínnu" úlohu a tým prichádza o časť svojho JA.

Jej realizácia sa tým v podstate zúži na funkciu „dominy" známu z S/M praktík, alebo dráhu lesbičky. Tu často dochádza k mýleniu si pojmov, keď každá forma originality, samostatnosti a otvorenosti je u ženy chápaná ako prejav feminizmu, či dokonca lesbizmu útočiacemu na mužsků časť populácie.

Žena je znovu zahnaná do úzkych, má možnosť voľby len medzi dovma extrémami: hetero-sexuálnou submisivitou a homo-sexuálnou dominanciou. Hovorme však konkrétnejšie.

Tak ako existuje muž a žena ako bytosti z masa a kostí, tak existuje mužský a ženský princíp, jang a jin, v každej z týchto bytostí. V tom tkvie pravdepodobne aj fenomén transvestitizmu a transsexuality. Sekundárny princíp - tj. u ženy mužský a u muža ženský - vypláva na povrch a človek ho nie je schopný potlačovať.

Jeho potláčanie okrem feminizmu vyvoláva tzv. machoizmus, ktorý na akýkoľvek náznak ženskosti reaguje agresívne. Feministky sa namiesto akceptácie „ženského princípu v myslení" obracajú k maskulinizácii, ktorá posobí v končenom dosledku deštruktívne smerom k ženskej prirodzenosti.

V rámci polarity obidvoch princípov je žena nepopierateľne zvýhodnená svojim materstvom. Žena ako matka v sebe obsiahne oba princípy a je jedno či sa ňou niekedy vobec stane. „Žena vždy vedela, že je matkou." Preto žena vždy VIE, čo muž chce a potrebuje, kdežto muž sa može len chabo domnievať. Preto existujú fatálne, tajomné ženy a niet tajomných mužov. Zdá se, že ženy si teda naozaj bez mužov vystačia. Sú to vlastne chudáci, tí muži. Nepotrebný hmyz. Tu sa však chcem zastaviť a formulovať iný typ ženstva, nie veľmi spomínaný a popularizovaný.

Niekde som čítala, že francúzske ženy sa od amerických líšia práve tým, že svojou submisivitou prisipevajů k harmonickému partnerskému vzťahu, zatiaľčo Američanky hneď hádžu taniere a robia neúnostné hystérie. Pritom však týmto zdanlivým podriadením oveľa skor dosiahnu svoje.

Typický ženský paradox.

Za polopredstieranou krehkosťou, jemnosťou a poddajnosťou sa skrýva voľa nezlomnej osobnosti, ktorá dokáže udržať vzťah a to nie za cenu kompromisu. Ako sa hovorí „aj vlk sa naje, aj koza ostane celá". Alibizmus? Nie, obyčajné pravidlo pokojného spolužitia, a to, že sa tak často v tejto oblasti zlyháva, bude asi naozaj dosledkom nemiestneho „hrdinstva", „zásadovosti", a „úprimnosti" za každú cenu.

Vzťah muža a ženy može byť vzťahom dvoch rovnocenných partnerov, no len za predpokladu zachovania a akceptovania špecificky vlastnej sexuality a prirodzene osobnostnej charakteristiky. Každý hrubý a násilný útok voči jednému z týchto princípov má nedozierne negatívne následky. Ponižovaná, utláčaná a týraná žena pred-feministického štádia sa mení na nezlomnú, tvrdú a neomylnú karieristku.

Ani jedna strana však nie je obrazom skutočnej ženy. Táto totiž vie, že jedine submisivitou dosiahne to, čo jej patrí. Tá prvá si nerobí žiadne nároky niečo dosiahnuť a tá druhá si myslí, že dosiahnuť može všetko. Domáca „puťka" bude síce vždy tajne závidieť tým druhým slobodu a nezávislosť, nezávislá žena však bude v hæbke duše skrývať strach zo samoty a zo svojho neprimeraného postavenia.

Závisť vystrieda strach a pocit nenaplnenosti, obzvlásť v lesbických vzťahov z nemožnosti materstva. Tu skutočne nemožno voliť teóriu „menšieho zla" v podobe nanúteného heterosexuálneho manželstva, lesbického spolužitia, alebo naopak zúrivej osamelej feministky. Iste so mnou nebudú súhlasiť tzv. lesby od narodenia, akými sa mnohé titulujú, v žiadnom prípade proti nim ako takým nechcem útočiť.

Mám len z toho celého pocit akéhosi nepatričného kompromisu, ktorý neguje jednu nezameniteľnů stránku ich osobnosti. Myslím, že ide v podstate o negáciu celistvosti človeka, keďže tu chýba polarita, napatie mužského a ženského princípu. A dokona aj jedna takáto „lesba od narodenia" paradoxne priznáva, že stať sa lesbou je vec rozhodnutia.

Napadlo ma ešte jedno porekadlo - nebojte sa, už posledné. „Daj mu prst a zoberie celú ruku." Tým, že sa konečne po dlhom období priznáva ženám autonómia osobnosti a rovnocennosť s mužmi, začína obdobie silných žien, pred ktorými muži pociťujú strach. Žena ako sme ju nikdy predtým nevideli, začína rozhodovať o sebe sama a nepýta sa „pána tvorstva" na jeho názor. Pomoc muža nepotrebuje a verí pevne v svoje vlastné sily. Potiaľto je všetko v poriadku. Má to však jeden háčik: Muži, tie domýšľavé ješitné potvory, sa to nesmú dozvedieť. A verte mi, milé dámy, nič nie je ľahšie.

M.M., Bratislava

Poznámka: Uvedomujem si, že všetko o čom píšem mám podložené nenapadnuteľnými faktami, o to mi ani vobec nešlo. Píšem o tom, o čom cítim, že treba písať a používam pritom čisto vlastné skúsenosti a pozorovania. Tiež ma inšpiroval feministický časopis Aspekt č.1/96, z ktorého čerpám aj niektoré fakty. Mojou metódou je intuícia a nie suchopárne dokazovanie prečo je to tak a nie inak. Je to moj názor a ďakujem, že ste sa ho snažili pochopiť.

Coffee chat with DJ Phonique
Keith Kirchner DJ Phonique

Michael Vater a.k.a Phonique moved to Berlin in the mid 90’s and was a resident DJ at King's C [ ... ]

What's in your stuff?
John C. Ryan and Alan Thein Durning What's in your stuff?

How little we know about the everyday things in our life…

A fictional exploration of the Pagan roots of All...
Jeffree Benet Samhain's New Year's Eve

It's been half an hour since the last trick-or-treater rang the doorbell, and it's only ei [ ... ]

Fiction: Shaped like vulvas
Donna Matrarcki

He lowers the free magazine and says "What's dumbing down?"

Notes From Prague 8
Alexander Zaitchik

On the day US warplanes bombed Baghdad last month, defense and aerospace stocks closed conspicuously [ ... ]

Where in Prague? Vinohradska!
Linda Cawelti Church of the Most Sacred Heart of our Lord - This monumental modern church is a unique architectural work of Slovenian architect Josip Plecnik. It was built in 1928-1932. (Jelena Vukotic/Spectrum Pictures)

The neighborhood of Royal Vinohrady received its name because it was once the Royal vineyard of Char [ ... ]

A day at the beach
Jeffree Benet

Carol and I are at the beach, naked on an Independence Day around 1:30 PM and the sand is full of su [ ... ]

Trump's travel ban bears the hallmarks of historic...
Heather Richardson Steve Bannon - Caricature by DonkeyHotey

I don't like to talk about politics on Facebook - political history is my job, after all, and you ar [ ... ]

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Zlata Today : Andrea Tomorrow : Jonáš After tomorrow : Václav

Tata Bojs are GO!
Joe Bodia a Eva Picmausová Tata Bojs

O kapele, nové desce, přestupu i o jiných věcech si povídal s Milanem Caisem, Tomáš Sláma.  [ ... ]

Profil Jana Laštovková
Eva Kolářová jana-lastovkova.jpg

Kdo to vlastně je? Mladá malířka, kte [ ... ]

Adam Holý, povolání fotograf
Eva Kolářová Foto z výstava

Volba povolání: To tak vyplynulo, když jsem šel na grafárnu, tam se ukázalo, že v mém příp [ ... ]

Pruhy a čísla v klubu Vertigo
Matěj Stránský klub Vertigo

Bylo to pozdě v noci. Rozespalý jsem škvírou nad sebou pozoroval světelné šmouhy ubíhající [ ... ]

Zatopený les
Tereza Nekudová Ilustrace: Martin Němec

Přišla dřív. On právě dorazil. Dlouho se neviděli. Nedřív se ptal o [ ... ]

PENEŘI STRÝČKA HOMEBOYE - Repertoár
Ondřej Skalický

Kromě hulení nemá u nás tradici ani hip-hop. S ohledem na snahu  o upř&i [ ... ]

Gummo
Joe Bodia Gummo

Pravidla komerční filmové tvorby plní stejnou úlohu jako pravidla figurální malby nebo hudebn [ ... ]

Zvuková vylepšení
Joe Bodia Zvuková vylepšení

Nepostradatelné součásti vybavení do 3,000 Kč...

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.