Drogy a jejich (zne?) užívání
fShare
0
Pin It

Lidé užívali různé látky k ovlivnění svojí mysli od nepaměti a tento jev můžeme, i když vzácně, objevit i u některých druhů zvířat.

Není pravdou, jak se často prezentuje, že v evropské kultuře nemají jiné látky než alkohol tradici.

Konopí se tu pěstovalo odedávna. Sice na provazy ale to nikomu nebránilo, aby listí vykouřil. Navíc jsem se doslechl, že se dříve z námelu vyrábělo cosi velmi podobného LSD a že celé vesnice si takto připravovaly psychedelické zážitky.

Svatý Vít je údajně patronem těch, kteří zbloudili na svém "tripu" a ostatní se k němu modlili, aby zbloudilého vyvedl. Důležité je o těchto látkách něco vědět, než se s nimi začneme intimněji seznamovat, aby se člověk vyhnul zbytečným rizikům.

V kulturách, které soužití s psychoaktivačními látkami zvládají, se vždy vyskytuje určitý mechanismus přenosu tradice či informací na další generaci.

V kmenových kulturách to byl speciálně vyučený šaman, který kmenu různé látky podával a pokud to byl dobrý šaman, dohlížel na to, aby prožitek byl určitým způsobem povznášející. Také může docházet jednoduše ke generačnímu přenosu informací od starších uvědomělých členů společnosti na mladší.

V naší kultuře jsou navíc dostupné literatura a internet. Obecně se dá říci, že drogy v užším slova smyslu aktivují či vyřazují z činnosti určité části mozku, které se třeba za "normálních" podmínek vůbec nepoužívají.

Není to droga nýbrž náš mozek, který tyto zážitky prožívá. Je tedy možné se k nim dostat i bez pomoci drog. Chce to trochu učení, experimentů a sebedisciplíny. Drogy však velmi hodnotným způsobem napomáhají k uvědomění si možnosti změněného vnímání a jejího pocítění.

Iniciují tak nový vhled, který je možno dále rozvíjet. Zde mluvím především o psychedelikách, jakými jsou LSD, halucinogenní houby, marihuana, extáze a další. Bohužel časté užívání drog vede po počátečním inspiračním efektu (této inspirace se často ani nevyužije) ke zkreslení a zúžení pohledu na realitu, většinou v egocentrickém směru a průměrná kapacita mozku se po počáteční aktivaci spíše snižuje. Je třeba tyto látky již od počátku rozlišovat.

Alkohol, heroin a jiné opiáty mozek z provozu v podstatě vyřazují a jejich příjemný efekt je způsoben zapomenutím na problém. Takzvané 'uvolnění se' je v podstatě zapomenutím na problém. Ovšem není důvod nebýt uvolněný i normálně; co na tom, že jsme nedokonalí, je důležité se upřímně a otevřeně snažit posunout se dopředu.

Ve své podstatě se účinkem drogy problémy jen prohlubují a přesunují do oblastí, odkud se ještě obtížneji řeší. Jsou i látky fungující obráceně a komplexněji. Látky jako kokain, amphetaminspeed, pervitin ale i čaj nebo kafe povzbuzují, umožňují nám uvolnit více energie a vedou k eskalaci naší osobnosti včetně pozitivních i negativních stránek.

Psychedelika jakýmsi způsobem uvádějí náš organismus do kontextu s celým vesmírem i s námi samotnými. Jelikož nikdo nejsme dokonalí, toto poznání většinou vyvolá transformaci naší osobnosti. Tyto látky však v sobě mají jakýsi téměř mateřský cit, který je k člověku v podstatě přátelský. Zádrhel spočívá v okolní společnosti, která tento způsob vnímání nezná a tedy víceméně popírá.

Kouzlo psychedelik z velké části spočívá v transformaci či odbourání vlastního ega na jedné straně a schopnosti vcítit se do okolí na straně druhé, což jsou nejdůležitější základy hlubší lásky mezi bytostmi vůbec, navíc pojetí všeho jako celku tomu dodává nový rozměr.

A takhle se svět okolo moc nechová. V budhistické terminologii se tomu říká sansara, neboli neosvícená existence. Jak jsem zmínil, při použití psychoaktivních látek dochází ke změnám vnímání i cítění. To vyvolává i posun či transformaci osobnosti. Je důležité, co se transformuje.

Z mého a nejen mého hlediska je dospívající mládež rizikovou skupinou. Sama totiž již jednou takovou transformací prochází a tyto prožitky ještě zvýší tlak na psychiku jedince. Neříkám, že se nemohou vyskytnout pozitivní ovlivnění či inspirace stran těchto látek, ale je nutné si od nich udržet odstup.

Nevím, zda je to v tomto věku vůbec možné.

Většina těch, kteří se seznámili s psychoaktivními látkami později, si je pochvaluje. Jejich již z větší části dotvořená osobnost jim dává možnost komlexnějšího pohledu pozitivního odstupu a vůbec lepšího prožitku. Negativní efekty se nikdy nedostavují po jednorázovém užití.

Taková věc zůstává v podstatě pozitivním experimentem, který rozšíří náš obzor.

Podle mého názoru pozitivní použití bez zbytečného rizika vyžaduje určitý stupeň úcty k té či oné látce a také předchozí seznámení s jejími účinky a způsobem správného použití, případně s čím lze a s čím nelze kombinovat.

Také je důležité prostředí, které by mělo být pokud možno upřímně přátelské či přírodní nebo alespoň neutrální. Neměli bychom pociťovat akutní problémy či být v určitém časovém či jiném stresu nebo omezení. Měli bychom být v dobré fyzické kondici a odpočatí. Psychedelický zážitek vyžaduje určitou energii. Dodržením těchto základních principů se nám může podařit zážitek prohloubit a učinit ho také příjemnějším, bohatším, pravdivějším a jasnějším.

Většina kultur, které psychedelické látky používají, se shodují, že jim tyto napomáhají ke spojení či přibližení se k Bohu.

Já osobně Boha chápu jako jednotu několika principů, kterými jsou život, pravda, nesobecká láska, bytí, vedení a pozitivní tvoření. Boha mám samozřejmě rád a smyslem života pro mě je k němu dojít. Ovšem takovým hlubokým zážitkům by se člověk neměl chtít za pomoci drogy vystavovat příliš často.

Nejenže ani nestačíme vyčerpat a vstřebat inspiraci, ale zážitek se začne časem degradovat na něco obyčejného. Nakonec jeden obecně uznávaný fakt. Pokud se tyto látky berou jako experiment či k přesně stanovenému cíli - např terapeutickému - mohou nás hodně obohatit.

Avšak v momentě, kdy je začneme brát jen tak z nudy nebo aby nám prostě udělaly dobře, stávají se drogami a my si začínáme hrát s ohněm a ony nám to vrátí. Přeju Vám hodně štěstí a inteligentní legrace.


- Ilustrace: Inkybrain.com
The Canary in the Coalmine
Dr Paul Kail Starving Polar Bears are the face of the future

On June 1st 2017, in one of the hottest Junes on record, Donald Trump said during a press conference [ ... ]

Read more
Notes From Prague Six: 4:57 A.M. Terror.
Alexander Zaitchik

Drenched in sweat. I'm running toward a giant Nokia to call The Prague Post.

Read more
Art, Fashion and Street Sex
Gaia Goddess Wear Street Sex by Gaia Goddess Wear

Re-parametrize the image space. Re-parametrize the body, the soul, the critical nexus, the feed-b [ ... ]

Read more
The Ugly Truth: Cops and skinheads in Prague
Alexander Zaitchik Skinheads in Prague 1999

On May Day, 1999, over two hundred skinheads gathered in Kampa Park to read from Mein Kampf and make [ ... ]

Read more
Some of our favourite Czech and American Monster M...
Vincent Farnsworth

"But does he have a human brain, or the MURDEROUS BRAIN OF A FLY?" Any doubt about the value of mons [ ... ]

Read more
Crow Carnage in Canada
Dr Paul Kail Raven scavenging on a dead shark (CC BY-SA 3.0)

The city council in Chatham, Ontario, has hired men to go round the city at night shooting crows. Su [ ... ]

Read more
The World Rally Championship is sick and depraved
Alexander Zaitchik Racing (or, how to drive the locals crazy)

Think's inside account of motorsport's dusty underbelly...

Read more
Feeling Moog; Stereolab
Keith Kirchner Stereolab promo image photographed by Sabrina Tabuchi

From south London, Stereolab wear their John Cage and John Cale influences on their sleeves, but wit [ ... ]

Read more
Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Vendelín Today : Brigita Tomorrow : Sabina After tomorrow : Teodor

Phil Shöenfelt, když oční víčka oddělují noc ode d...
Jarka Fricová Phil Shöenfelt

Krátce poté, kdy jsme si byli představeni, sedíme s Philem za šatní p& [ ... ]

Přečtěte si více
Poptrash
Joe Bodia DJ Bobo

Pokud jste nestrávili posledních pět let ve stavu paranoidní deprese, zamčeni ve svém  [ ... ]

Přečtěte si více
Rasta in the heart (of Europe)
Petr Tomaides Mladý Michael Kyselka

aneb pohádka o jednom rastamanovi z Prahy...

Přečtěte si více
Fashion whore, what's in store...
Pavlína Farkašová Fashion whore

Pro všechny, kteří ještě neví co koupit své nejmilejší osůbce na Sv. Valentýna , mám rad [ ... ]

Přečtěte si více
Gang-ala-Basta
Vlastimil Beránek Gang-ala-Basta

S názvem Gang-Ala-Basta, novým projektem na domácí hudební scéně, jste se doposud mohli sezn [ ... ]

Přečtěte si více
Filmové zakázky v Čechách
Hubert Mačík Vin Diesel

Ačkoliv se roční výroba domácích celovečerních snímků  [ ... ]

Přečtěte si více
Zatopený les
Tereza Nekudová Ilustrace: Martin Němec

Přišla dřív. On právě dorazil. Dlouho se neviděli. Nedřív se ptal o [ ... ]

Přečtěte si více
V jaké restauraci jíte vy?
Marie Vokálková a Jakub Štefanko Globe Bookstore & Cafe

Přibírání nových zážitků z našeho intimního života patří k jednomu z hlavních (a dovol [ ... ]

Přečtěte si více
Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.