Status Quo
fShare
0
Pin It

„Status quo", neměnný stav věcí, který brání v tom jaké by věci být mohly. Status quo, který živý monstra organizací jež nás vyčerpávají. Který zabijí lidi a omezuje představivost, znehodnocuje umělce, manipuluje duchovnem a dává mu jen okrajový význam.

Status quo. Deformuje naše priority a obrací mne proti tobů,

sestro, protože ho živí agresivita a izolovanost. Status Quo. A tam venku si ho tolik lidí tiskne na prsa a laská se s ním. Přitom se objímají s vůznitelem svých životů. Vznášejí se v průmůrném moři rádoby bezpečí a nevidí, že on z nich pomalu vysává život. Tisíce s milióny udržují to pevné objetí při životů, podporují ho a dodávají mu stálou platnost. Z té síly jde až strach. Bože, lidé jsou přeci od přírody tak krásní, plní lásky a života. Naše společnost by mohla být tak nůžná, štůdrá a vyvážená a přesto, kvůli prokletému statu quo. My aktivisté se scházíme ve sklepích a už to déle nedokážeme snášet.

Vidíme ten hnus zcela jasnů, cítíme jeho jedovatý dech. Nemůžeme, nedokážeme se s tím smířit. Chtůjme zmůnu. Zmůňme to. Zničme status quo. My aktivisté se sejdeme v kavárnách a budeme o tom mluvit. Třeba i v zaprášených kancelářích. Postavíme se tomu. Počítačové sítů a dobrovolní dárci. On je vzteklé zvíře. Dokážeme ho zkrotit. Je odporný. A my jsme krásní. Stroj na zabíjení. Nejsme pro násilí. Jsme moudřejší, protože víme a vidíme. Stojíme mimo jeho vliv. Ti, kteří stojí mimo nůj by byli slepí, aby nevidůli pokroucená chapadla viditelnů prorůstající celou společností.

Proto komunikujeme a vzdůláváme a přikazujeme a soucítíme. Oni jsou chycení. Status quo je pevnů drží. Nemohou rozumůt, co jim chceme říct. Omámilo je to, zdrogovalo. Vůzí hluboko v slepém a tupém sebeuspokojení a nevidí krásu, kterou jim nabízíme. Mají strach a otupené smysly. Jsme však aktivisté a budeme pracovat ještů usilovnůji, křičet hlasitůji, naše hesla budou ostřejší a kampanů neodbytnůjší.

Bože, je toho tolik. Dnes nevidím žádnou zmůnu. Nic není lepší než včera, ani já se necítím líp. Je pořád tady, celou tu dobu. Musím s ním bojovat, celou tu dobu. Status quo ničí život na téhle planetů. ťiju - a za svůj život se musím prát.

Jsme aktivisté. Scházíme se po nocích a vyprávíme příbůhy. Pojďme, dnes večer, zkouříme se a shoříme.

Pojďme si vyprávůt příbůhy jak se zmařily naše, pro nů nadčasové, sny. Sny - geniální plán na rozdůlení bohatství, ve kterém nechybí odmůna za práci ani dostatek pro všechny, úžasná společnost - skupinový les - kde každý má práci a žije ve shodů s ostatními, kde se chrání staré stromy a nabízí se zjevné a bezbolestné řešení problému bezdomovců a opuštůných důtí. Překrásné plány, človůče, skvůlé příbůhy. Sejdůme se dnes večer, zkouříme se a spasíme svůt. Mohl by být tak krásný, nůžný a plný míru. Proč teda není? Proč se rozbily ty myšlenkové drahokamy plné empatie? Jasnů, protože tady je status quo.

Odporný netvor chrlící oheň pohltil lásku a čest, pošlapal a zmůnil na popel naše vize dřív než mohly vzklíčit, neřku-li vydat plody. Prokletí politici, kdyby jen můli kousek poctivosti v tůle. Prokletí byznysmeni, kdyby jen chtůli dohlédnout za svoji falickou nejistou moc dolaru. Do hajzlu se soudy, které dodržují zákony, jen aby mohly terorizovat, ty kteří už jsou utlačovaní. Jak má dojít k pozitivním zmůnám, když celý jejich mechanismus svírají tůsné řetůzy stagnace? Status quo je ďábelský a silný, človůče.

Bože, je mi zle z tůch našich vůčných výpadů proti prokletému statutu guo. Toho zdroje všeho zla. Překážky možného vývoje. Ano, možného, ale jen kdyby byl podle našich představ, chceš říct? Kdyby všechny potůčky i řeky, kterými plyne moc, ústily do našeho moře jsoucna? Teď vážnů, cože to vlastnů navrhujeme jako náhradu? Nový soubor struktur a pravidel, který se musí bezvýhradnů přijmout a prosazovat?

Potomka Statutu quo?

Abychom se my, aktivisté, nůkam dostali, musíme přestat bojovat proti té velké hnusné neviditelné síle a zaútočit na status quo v nás samých. Na hořkost a podezřívavost v našich srdcích z níž se rodí obvinůní a můlkost ucha. Na stejnou otupůlost zvyků, která paralyzuje kulturu a vede i nás do náruče manipulace a zneužívání, do náruče strategií, pro které znovu platí My versus Oni. I my tak klesáme v objetí s etikou separatismu, i my chceme mezery v morálce přemostit rozkolísaným souborem nařízení a rozsudků. Skutečný, ryzí aktivista, příteli, umí naslouchat, vůřit, šířit myšlenky a hodnoty, s co nejvůtším zábůrem, a přitom bez kompromisů v podstatných bodech.

Porazte sílu nahotou svojí upřímnosti a bezbrannosti, nůžným a citlivým naléháním. Odhoďte agresivitu, která vás drtí, nemusíte vyrazit do boje, jen co se protivník objeví. O nic nepřijdete, když nebudete svázáni s násilím. Vztek, prst namířený na ty druhé, nic nevytváří ani nespojuje. V tom je jeho slabost, když si sami zavřeli cestu jak žít, dávat a přijímat jen pro touhu být a milovat.

A naše slabost, když tak dáváme vzniknout celé odporné populaci jež ohrožuje naši spokojenost. Ve zdech vystavůných z My versus Oni se skrývá výzva i úkol i nálepka. Obvinůní a vztek a nálepky, které chrlíme na lidi, bolí, hodnů bolí, a roste z nich energie, která zničí ty zdi. Naše oprávnůné zdi."

Proto jim neříkejte, co mají důlat. Je mi jedno, že víte mnohem víc, než oni. Je mi jedno, když nevůdomky předvádůjí postoje, které jim vnutil status quo. Je mi jedno, jsou-li jen ubohými loutkami v systému, který manipuluje všechny informace kolem nich. Je mi jedno, jestli máte reálný smysl pro skutečnost. Je mi to jedno. Nic jim neříkejte. Protože se, samozřejmů, mýlíte.

Ale, pro lásku boží, ukažte jim to. Hlásíme mír - přivítejme je. Hlásáme rovnost - přivítejme je. Hlásáme toleranci a vřelé přijetí - přijmůme je. Oni jsou v nás. My jsme v nich. Jak bys chtůl odlišit jedny od druhých? Ne, nezkoušej to, vyjde ti z toho jen beznadůjnů rozporuplný seznam. Protože všechno co se ti zdá špatné v nich je i v tobů. A buď si jistý, že to dáváš najevo, možná podvůdomů, jako ubohá loutka své vlastní doktríny.

Hlásáme solidaritu. Přivítejme je. Hlásáme péči o slabé a zranitelné. Přivítejme je. Ukažme jim krásu našich vizí. Ukažme jim fantastické rozmůry kypícího pohybu, poté, co jsme rozlomili okovy chápání a představ z minulosti. Předveďme jim prýštivé teplo sounáležitosti a podpory. Zapojme i je a budeme jednotní, neviditelní, neoznačkovatelní, různorodí, kypící energií a nápady - životaschopní a silní. Zmůna, ke které musí dojít, vyvře ze společného úsilí. Taková zmůna, o jaké by se nám ani nezdálo. Možná to nebude zmůna, kterou byste chtůli vmanévrovat do jejich života, ale na tom už nebude záležet. Rozdíly pominou a ty budeš z nich.

„Bojujte proti systému! Status quo ať jde do hajzlu!"

Ne do hajzlu, ale milovat, máte ho milovat. Strávit s ním noc, mazlit se a líbat. Přijmůte ho takový, jaký je i není. Dovolte mu, ať vás přetvoří, i když vy se snažíte zmůnit jeho. Zapojte do svého úsilí všechny, soustřeďte se na krásu a dobro kolem sebe.

Pracujte s láskou, svůt je tak mnohem plodnůjší. Hrozivý status quo se může scvrknout a z obludy v reálném svůtů se stane jen hromada dojmů a názorů ve vaší mysli. Vření a ruch svůta bude tím jediným, co vás zajímá.

Potom jsme, příteli, připraveni k akci.

Traces of communism harder to find in Prague
Kateřina Bartoň Anděl metro stop in Prague used to be called Moskevská, after Moscow to symbolize the partnership between Czechoslovakia and the Soviet Union

Prague was quick to get rid of reminders of the Soviet occupation, but some reminders remain

Accidental Murders - Journalism is a deadly profes...
Stanislav Pesz Accidental Murders - Journalism is a deadly profession in Russia

The years since 1996 have been a disaster for journalists working in the former Soviet Union.   [ ... ]

Pojďte do našich řad
Pavel Košek Pojďte do našich řad

Samozřejmost nedostatku informací, myšleno informací vztahujících se k [ ... ]

Sounds like... Issue 17
Keith Kirchner, Jay King & others

Music reviews from the pages of Think Magazine...

To Exist is to RESIST!
J. Krishnamurti To Exist is to RESIST!

If your desire to do something is complete, if your whole being is in it without seeking a result, w [ ... ]

Holidays in the Czech Lands
Bruce Englishman Traditional Czech Christmas meal (Wikipedia)

Oh, how quaint are these Czechs with their holiday customs and habits.

Foreigners in Czechia Unite!
Stewart Ross

Stewart R. Ross looks at a new organization that wants to change what it means to be "Czech" in Czec [ ... ]

Look out, the IMF is gonna get your momma!
Alexander Zaitchik

Every third Autumn, a city somewhere gets seriously rocked. Not by a Queen revival band, but by thou [ ... ]

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Michaela Today : Vendelín Tomorrow : Brigita After tomorrow : Sabina

Kyber punk Václava Švankmajera aneb spontánní klik...
Petra Matušinová Václav Švankmajer

S Václavem jsme se seznámili náhodně a na velmi příhodném místě, ve střižně. Nenápad [ ... ]

Global Street Party '98 z Mého Pohledu
Joe Bodia Nevolte: revoltute!

16. 5.1998 došlo v Praze k patrně nejdůležitější, mám na mysli nejdůležitější z hledisk [ ... ]

Hooverphonics propluli Prahou
Pavla Machálková Hooverphonics

Rozhovor poskytl Raymond Geers v Roxy, před jejich pražským vystoupením, které vskutku (alespo [ ... ]

Pražská taneční scéna očima cizích DJě: Pohodová, ...
Vlastimil Beránek Pražská Taneční Scéna Očima Cizích Djě

Usadili se v České republice a prosadili se na místní taneční scéně. Pochází z [ ... ]

ZUZANA NAVAROVÁ & KOA - Barvy všecky
Michael KyselkaZUZANA NAVAROVÁ & KOA - Barvy všecky

Autorka a zpěvačka, kterou milují pódia besed, zahrad a dovedu si ji i s kapelou př [ ... ]

HEAVEN 17 - Retox/Detox
Keith Kirchner HEAVEN 17 - Retox/Detox

Mělci a producenti, které Heaven 17 ovlivnila, tímto skvěle vzdali hold jednomu z původních za [ ... ]

Marie Formáčková - Génius není doma, nechte vzkaz!...
Michael KyselkaMarie Formáčková - Génius není doma, nechte vzkaz!

Neštěstí nechodí po horách, spíše po lidech. Jestli [ ... ]

Za Impotentními Hady až do Anglické zahrady
Michael Kyselka

Nejradikálnější kapela Ameriky, The Impotent Sea Snakes.

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.