Welcome to Think Magazine!

Foto: Jeffree Benet
fShare
0
Pin It

Moderní společnost nás vybavila dopravním prostředkem, kterému se říká automobil, neboli samohyb.

Při jeho stále více masovějším nasazení je to stroj, který má na naše životy zásadní vliv, ať už jej vlastníme, či ne. Vlastníků ale neustále přibývá. Jeho hlavní funkce, rychlé přemístění naložené lidské posádky z bodu A do bodu, se jeví, při pohledu na auty přeplněné městské aglomerace jako absurdní. Vždyť průměrná rychlost automobilu ve velkém městě nepřesahuje ve většině případů rychlost chůze.

Když byl automobilismus ještě v "plenkách", věřilo se, že automobil, jako nositel technologického, ekonomického a sociálního pokroku vyřeší mnohé problémy. Například, že z ulic zmizí koňské exkrementy a tím se zlepší čistota a ovzduší ve městech.

Americký časopis Scientific American viděl budoucnost dopravy velmi pozitivně: "Stěží lze přecenit zlepšení městského života, které nastane po všeobecném rozšíření automobilu. âisté ulice bez prachu a zápachu, po nichž se rychle a bezhlučně prohánějí lehká a nablýskaná vozidla. Zmizí tak převážná část nervozity, zmatků a napětí života v moderním velkoměstě." (Keller: Naše cesta do prvohor, Slon, Praha 1988).

Všeobecné rozšíření automobilu však přineslo něco úplně jiného. Městský a příměstský prostor je přizpůsobován a buduje se tak, aby vyhovoval automobilům, nikoli lidem, kteří používají své chůze jako prostředku k pohybu. Jsou vytvářena místa, která jsou těžko, nebo nejsou vůbec chodcům dostupná. Ubývá životní prostor na úkor automobilů.

Jsou pro ně vyhrazená místa (silnice, parkoviště, atd. ), kde mají větší práva a přednosti než samotný člověk. Jen zkuste přejít ulici, aniž byste se rozhlédli! Buì vás přejede auto nebo v lepším případě dostanete pokutu od policisty, či vynadáno od řidiče, kterému jste vstoupili do dráhy jeho vozu, a on se cítí být v právu, protože si na auto vydělal, získal tak právo používat prostor pro něj vymezený a dodržuje pravidla silničního provozu.

Že automobil omezuje lidskou svobodu z hlediska prostoru na Zemi, je nezpochybnitelné, nepomíjejíc také to, že se člověk sám dobrovolně zavírá do plechové krabice. Další omezení způsobuje užitá technologie pohonu automobilu. Spalovací motor je vlastně transformátor na přeměnu vzduchu ve škodlivé plyny. Podružné produkty jsou teplo a pohyb. Škodliviny jsou pak obsaženy ve vzduchu zbylém, a všichni živočichové, včetně člověka, jsou nuceni je vdechovat.

A dýchat se musí, že ano, jinak bychom umřeli. Znečišťujícím prvkem je automobil sám, se svými jedovatými náplněmi a pro přírodu nestravitelnými součástmi, a navíc je po své medvědí službě odhozen jako vrak.

Co člověka k automobilu tak přitahuje? Je to hlavně možnost se individualizovat, být při přemísťování se nezávislý na jízdních řádech, nesdílet s ostatními prostor ve veřejných dopravních prostředcích. A také možnost vyjádřit osobnost. Automobil plní funkci statusového symbolu. Někteří lidé mluví o tom, jak jim automobil dává volnost. Ovšem jaká je to volnost, prestiž, potažmo vyjádřená individualita, když člověk stojí v koloně vozů s ostatními?

Automobil se stal masovým výdobytkem ekonomického rozvoje. Milióny lidí se přesouvají ze zamořených měst do přírody, kde vytvářejí další prostory negativně poznamenané automobilismem.

Společnost, ve které žijeme, si automobil vyvolila jako spotřební atribut, který, ač hezky vypadajíc, dávajíc svému majiteli pocit moci z ovládání, ve svém důsledku při hromadném nasazení spíše škodí, než je ku prospěchu.


Name Day/Svatek

Yesterday : Cecílie Today : Klement Tomorrow : Emílie After tomorrow : Kateřina

O Minulosti A Současnosti Akropole S Jiřím Smrčkem...
Jarka Fricová Jiří Smrček

Dnes přicházím na smluvenou schůzku včas. Jirku nacházím v kanceláři ve dru [ ... ]

Přečtěte si více
GROOVE ARMADA - Goodbye Country (Hello Nightclub)
Vlastimil Beránek

Dvojice Tom Findlay a Andy Cato alias Groove Armada patří k muzikálně nejinteli [ ... ]

Přečtěte si více
Igor Ševčík; Iba si tak lietam…
Michael Kyselka Malíř Igor Ševčík

Malíř Igor Ševčík se narodil u Trenčína a do roku 1970 žil na Slovensku. [ ... ]

Přečtěte si více
S krásou do boje! Aneb jak nalíčit past (či obliče...
Augustýn Krátký Modelka: Žaneta Hucikova, Fotky: Michal Pavlásek

I když je nové tisíciletí teprve batolátko, jasně nám sdělil [ ... ]

Přečtěte si více
METALLICA - Garage Inc.
Keith Kirchner METALLICA - GARAGE INC.

V kariéře známé rokové kapely přichází čas, kdy jsou její členové nezastavitelně pos [ ... ]

Přečtěte si více
STREET WORKERS: Ti, kteří se starají
Eva Kolářová

Před časem jsem se vypravila do terapeutické komunity Magdaléna v Mníš [ ... ]

Přečtěte si více
Velikonoční ošatka
Eva McLeanová Vodafone

Možná jste zaregistrovali po městě billboardy s velikonočními zajíčky! Zajíci v zimě??

Přečtěte si více
Jeden týden s Teatrem Novog.O.Fronta
Ester Štarmanová

Je pátek 16.dubna, něco kolem sedmé hodiny ráno. Sedím u snídaně a najednou zazvoní telefon. [ ... ]

Přečtěte si více
Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.