Filmové umění
fShare
0
Pin It

Vztah filmu k výtvarnému umění...

"Pravý film, to je obraz předmětu zcela neznámého našim očím, kterým nutno pohnout, chceme-li si jej představit." - Fernand Léger

Filmové dílo vnímáme na bílém plátně kina jako dynamický sled obrazů, vyjadřujících komponovaný děj. Zrak je základním smyslem, kterým si tento proces uvědomujeme.

Vztah filmu k výtvarnému umění je určován už samotnou obrazovou podobou filmu a jeho vizuálním charakterem. Proto již od samotných počátků bylo upozorňováno na vzájemné souvislosti mezi oběma oblastmi, a to kladně i záporně.

Již polyhistorik a všestranný Jan Evangelista Purkyně, český vědec světové pověsti, napsal roku 1865 do Riegrova Slovníku naučného, kde vysvětluje podstatu kinesiskopu čili pohybohledu, který sám sestrojil: "Nadíti se jest, že tato věc mistrností umělců stane se časem zvláštním odvětvím výtvarného umění, kde již nepostačí vytvořiti jediný moment činu se vyvíjejícího, nýbrž celý děj a celé dějstvo."

Je víc než zajímavé, že po třiceti letech od předpovědi Purkyňovy, začali u nás kinematografii realizovat právě ti, kteří měli určitý vztah k výtvarné práci, zvláště k architektuře.

Kinematografický přístroj bratří Augusta a Louise Lumiérových byl předveden již roku 1896 v přízemním salónku hotelu "U Saského dvora" v Hybernské ulici a to s přísným utajením všech technických podrobností. Představení bylo ohlašováno jako ukázka živoucích fotografií a přístroj byl lidově pojmenován "hybopis."

Dokonce se v době, kdy se velkoprůmysl stal finančně výnosným odvětvím, začaly se ozývat hlasy věštící brzský konec malířství. Věřilo se dokonce, že film odstraní něco tak přežilého, jako je závěsný obraz.

Úvahy o možném zániku malířství zněly asi takto: "Nač teď pracně malovat, když se ve filmu promítne 16 obrázků za vteřinu!"

Nutno ovšem podotknout, že to byly hlasy právě těch, kteří v malířství spatřovali pasivní, pouze fotografickou reprodukci skutečnosti. Z mnoha stran se však tyto obavy zakládaly na oprávněném strachu před konkurencí filmu, jenž v počátcích ohrožoval stejným způsobem divadlo i obrázkové časopisy. Pravdu však měl moudrý Jan Evangelista.

Film se stal plnoprávnou, novou uměleckou oblastí, jež sice nesplynula s výtvarným uměním, ale dosti dlouho z něho čerpala a bez jeho pomoci se prakticky vůbec neobejde.

S rozmachem filmu totiž vznikla nová tvůrčí oblast filmové výtvarnictví, jež je vskutku součástí výtvarné tvorby. Je to činnost architekta, který pro film navrhuje, upravuje či vybírá stavby, vytvářející filmové jeviště, i činnost odborného pracovníka, nejčastěji specializovaného malíře (kostýmního návrháře), který pro herce navrhuje oblečení - kostýmy a zároveň určuje úpravu masky, tváře filmového herce, prováděnou odborným maskérem.

Začíná se čím dál víc používat účasti profesionálního malíře, aby ještě před samotným natáčením převedl do obrazové podoby hlavní scény filmového scénáře.

Podle jeho představy, vtělené v jakési ilustrace, se pak dává inspirovat sám režisér a mnohdy se jím řídí i kameraman, vedoucí záběr kamery i osvětlení scény tak, jak ji viděla představivost malíře, ilustrujícího scénář.

Tímto způsobem například spolupracoval režisér Jiří Weiss s malířem Otou Janečkem při natáčení zfilmované verze románu Jarmily Glazarové Vlčí jáma a z této spolupráce vzniklo dílo, vyznamenané r. 1958 na mezinárodním festivalu v Cannes. Výtvarnictví zasáhlo do filmu i jinak.

Z přímého přenesení výtvarné techniky v podobě kresby do filmového postupu vzniklo nové odvětví kresleného filmu, k němuž se přidružil i film loutkový, založený na projevu neživých herců, jejichž podobu navrhuje výtvarník a ve složitém tvůrčím procesu je oživuje k působivému filmovému dramatu.

"Cílem filmového umění je přenést nás do království krásy. Tohoto cíle můžeme dosáhnout jen tehdy, přiblížíme-li se co nejvíce pravdě. Jedině realismus může přesvědčit diváky." - Charlie Chaplin


- Další informace: www.muzeumkarlazemana.cz
Taking Animals Seriously
Dr Paul Kail

 I recently came across an article on the CNN website....

"Yeah, but is it Y2K Compatible?"
Alexander Zaitchik Y2K Compatable

If I had a crown for every lame article I've been subjected to regarding Y2K, I could buy a plate of [ ... ]

A brief history of the Quadrant Soundsystem
Dr Drew Hemment Quadrant Soundsystem

It's not much when you think about it. A bunch of like minded people, some speakers, records and a v [ ... ]

Chris Denning: Staring Down the Bogeyman
James Pitkin Radio 1 DJ Chris Denning

Quick - who's the scum of the earth? Prague taxi drivers, you say? Cops? Critics? Dealers of bunk dr [ ... ]

Ask the Angst Ridden Teen
Bitchin' Thaddeus Ask the Angst Ridden Teen

Our first, and last, attempt at an advice column, featuring bitchin' Thaddeus!

LFA Sonar: Marine Life in Danger
James Taylor, Pierce Brosnan & Jean-Michel Cousteau

An Open Letter from James Taylor, Pierce Brosnan and Jean-Michel Cousteau regarding Sonar Employment [ ... ]

Jeffree's Kitchari Recipe
Jeffree Benet Jeffree's Kitchari Recipe

In the summer of 2012, I was hit with a case of Bell's Palsy, an inflammation of cranial ner [ ... ]

Cloud 9 Sky Bar & Lounge
News Desk Cloud 9 sky bar & lounge's Charisma cocktail

The bar where the famous Charisma cocktail was created, perfect for NYE!

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Matouš Today : Darina Tomorrow : Berta After tomorrow : Jaromír

SOUNDTRACK - The X-Files
Keith Kirchner SOUNDTRACK - The X-Files

Tak jako předchozí soundtrack televizních Akt X, i nový soundtrack filmu je eklektickou směsí  [ ... ]

LUBOŠ ANDRŠT BAND & RAMBLIN REX - USA Blues Time
Tomas Otradovec LUBOŠ ANDRŠT BAND & RAMBLIN REX - USA Blues Time

Osobně Ramblin Rexe neznám, ale booklet mi celkem napověděl. Hrál se Zappou, Taj Mahalem a s Ca [ ... ]

Graffiti: Komunikace ranou do ksichtu město
Pavel Koška Graffiti: Komunikace ranou do ksichtu město

Když přijíždíte do německého Bayreuthu, je ze silnice lemují [ ... ]

SCI-FI FIKCE: "V Pasti" z Vít Hradec
Vít Hradec V Pasti

Tma. Ticho. Téměř neslyšný chod strojů. Pilotní kabinu osvě [ ... ]

Patrik Ouředník: Europeana, Stručné dějiny dvacáté...
Barbora Gregorová

Postihnout v kostce celé dějiny 20. století, století snad nejkrvavějš& [ ... ]

PROPELLERHEADS - Decksandrumsandrockandroll
Keith Kirchner PROPELLERHEADS - Decksandrumsandrockandroll

Deska léta, která přišla o pár měsíců dříve.

Máte čisté šáty?
Vera Chase "Vogue" foto z Jeffree Benet

Odùvní průmysl stojí v současnosti před zásadní otázkou: dá se dnes vůbec [ ... ]

Hit List: Kdo a co?
Jarka Fricová Moby, umělec roku 1999

Připravila Jarka Fricová s použitím zahraničních materiálů...

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.