Nedávný průzkum provedený v České republice před dvěma lety ukázalo, že dva ze tří lidí bylo ve prospěch dobývat trest smrti.
fShare
0
Pin It

S rozvojem individualismu a postupným prosazováním někdy diskutabilních lidských práv v posledním století, přišla na ,,pořad dne" i otázka trestu smrti. Je to nehumánní, archaická a přežitá záležitost, nebo je nutná a společnosti prospěšná?

I v nejvyspělejších, často sekularizovaných státech, se na trest smrti názory značně liší.

Na otázku, zda je vhodné ponechat trest smrti, se totiž nedá jednoznačně odpovědět, ať už je pohled na věc utilitaristický, či opírající se o náboženské "předsudky".

Vždy bude dost lidí pro i proti. Je to otázka rozhodnutí většiny, neboť argumenty žádné ze stran zřejmě nemůžou být úplně vyvráceny, alespoň v současné době ne.

Trest smrti je nevratný krok, poněkud riskantní a možná v dnešní době i zbytečný. Dnes máme dostatečné prostředky, jak jinak isolovat snad nenapravitelného zločince od zbytku společnosti. Nepochybuji o tom, že každý vězeň by dal přednost doživotí před trestem smrti.

Vlastní život stojí v osobním hodnotovém řebříčku logicky většinou na prvním, či alespoň na předním místě. Má však pachatel vždy nezadatelné právo na život? Neméně důležitou je přece otázka principu trestu, trestu jako prosazení spravedlnosti ve společnosti, jako jejího ozdravného prostředku.

Je to také institucionálně jištěné právo společnosti, a zejména příbuzných obětí, na odplatu. Těm trest doživotí jistě nemusí ,,stačit", a to nejen kvůli riziku, že se zločinec může dostat znovu na svobodu.

Trest je nutný, vězení není jen prostředkem k nápravě a převýchově, jak si myslí někteří liberálové. Toto stanovisko zastávají zejména konservativně zaměření občané.

Dle jejich zkušeností podepřeného názoru je trest nutný proto, aby byla zachována jedna z nejvyšších hodnot společnosti, spravedlnost. Nemělo by se přece zapomínat, že zločinec nepoškodil.

Jedním z hlavních argumentů odpůrců trestu smrti je definitivnost tohoto aktu a možnost nespravedlivé popravy. Tato možnost však většinu zastánců trestu smrti neodradí. Argumentují tím, že se tento omyl stát nemůže a také zanedbatelností takovéhoto rizika.

Co je však horší, být nespravedlivě odsouzen a popraven státem, nebo být zabit uprchlým zločincem? Na tuto otázku se samozřejmě nedá odpovědět jinak, než subjektivně.

Avšak je tu ještě jedno nezanedbatelné riziko. Byť je to málo pravděpodobné, existuje tu i možnost ohrožení demokracie. Zavedením trestu smrti dáváme státu prostředek, jak se zbavit některých nepohodlných osob. V zájmu ,,státu" opravdu může někdy být, aby se například některé informace, pro společnost a demokracii důležité, nedostaly ,,ven".

Jak je vidět, tato úvaha, jako jakékoli jiné úvahy o tomto problému, se v lepším případě zmůže na pouhé shrnutí často nevyvratitelných argumentů obou stran.

Striktní zastávání jedné pozice v tomto případě vede k nelítostnému fanatismu, byť často z dobrých pohnutek. Nejvyšším měřítkem, tj. měřítkem všech věcí, je člověk a především s ohledem na něj se máme držet některých principů.

Nalézt nějakou definitivní odpověď na otázku, zda zavést trest smrti, či nikoli, neexistuje. Vždy tu bude dostatek lidí přesvědčených o své pravdě, ale žádný vyšší soudce, který by rozsoudil tento spor, tu není. Tím musí být lidé sami.


- Amnesty International
Smash the smirk (humanifesto 41)
Keith Kirchner

That 'what me worry' thing?? That bloody smirk on his face, that 'where's Waldo'?? That thing he doe [ ... ]

How Money Began (and what it is today)
Douglas and Koneta Roxby How Money Began

Today, when you buy a fifty-cent ice cream cone and you have a dollar, you expect to receive some c [ ... ]

Obecní dům, the Art Nouveau gem of Prague
Ian Wills Obecní dům Prague

Decorative art often fails to get respect. Pleasing to the eye but lacking substance, it's critics c [ ... ]

Crime in Prague: Think meets the people who burgle...
Joe Bodia Criminal Confessions: Burglars speak out

When you leave your overpriced panelák in the morning, do you check to see if all the doors and win [ ... ]

A dog's life...
Angus Mathews

I have a new neighbor.

Are you a man or a woman?
Authors Unknown women vs men

A humorous look at the differences between men and women...

Arnold Schwarzenegger - The Think Innerview
Stanley Holditch

Think recently found Arnold Schwarzenegger pumping his guns at one of the towns's hippest work-out s [ ... ]

Notes From Prague Six: Sqquuuuaak!
Milkmoney Jones Artwork by Truman, for Gamma World's "Famine in Far-Go" module

Has everyone heard the rumor about the chain formerly known as Kentucky Fried Chicken?

Read more...

Name Day/Svatek

Yesterday : Zlata Today : Andrea Tomorrow : Jonáš After tomorrow : Václav

Mugwump
Adam Trachtman

Jsou tam příliš mnoho Američanů v Praze?

Proč je voda důležitá
Joe Bodia Voda pro pizzu

I když teď se Česká republika opět trpí příliš mnoho vody a zaplavení ohrožuje ekonom [ ... ]

Zákon, drogy, společnost a ty
Petra Carter

Je čas jara a veselí, čas kdy plody přírody ukazují světu své nevyzpytatelné, okouzlující [ ... ]

Slangovy slovnik: Cože to sakra říkal?
Keeley Keeley: Slangový slovník

Keeley: Slangový slovník o 3000 výrazech vychází v druhé polovině [ ... ]

Balada Sedičova, aneb metro nám byl čert dlužen...
Petr Tomaides

Sedím rád... Sedím na lavičkách, židlích i sedačkách. Sedím rád snad na všech místech.  [ ... ]

Spokojený život
Salah M. Spokojený život

Rozhodně jsem zastáncem toho, brát všechno v pohodě. Tím nemyslím jen takov [ ... ]

Pode Bal: Umění?
Jarka Fricová Pode Bal: Umění?

V galerii ve Špálově ulici v Praze probíhala v lednu 2000 za podpory společnosti Budvar výstav [ ... ]

U.N.K.L.E. - U.N.K.L.E.
Keith Kirchner U.N.K.L.E. - U.N.K.L.E.

Tolik vychvalovaná spolupráce Jamese Lavelleho, DJ Shadow a týmu nejpopulárnějších alternativ [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.