Welcome to Think Magazine!

Pode Bal: Umění?
fShare
0
Pin It

V galerii ve Špálově ulici v Praze probíhala v lednu 2000 za podpory společnosti Budvar výstava nazvaná Malík Urvi - GEN (Galerie Etablované Nomenklatury) uspořádaná pětičlennou skupinou Pode Bal. Na název projektu se má patrně pohlížet jako na rébus. Asi. Tak jako tak, celá záležitost vydávající se za umění postrádá dobrý vkusu a nadhled.

Cit pro demokracii zůstává někde hodně daleko stranou. Zaujatost, malomyšlenkářství a ta naše povaha česká mají v galerii pré. Výstavou se nazývá řada černobíločervených fotografií osobností z naší politické, společenské a kulturní scény označených titulkem Náhodně vybrán (není jasné odkud a z kolika byly osoby vybrány) a číslem, které připomíná vězeňské označení. Fotografie jsou popsány údaji o členství portrétovaných v KSČ, jejich pozicích minulých i současných, u některých nechybí ani záznam o spolupráci s StB (včetně krycích jmen).

Lidé na fotografiích jsou tak bez upozornění veřejně pranýřováni a bez jejich souhlasu je přetřásána jejich minulost. Nedostali šanci se bránit, neboť o tomhle honu na čarodějnice nebyli předem informováni.

Neposuzuji zde vinu a nevinu vyvěšených, to mi nepřísluší, ale pokud oběti nebyly žalovány, souzeny a za své konání odsouzeny, neměli bychom se spíše řídit presumpcí neviny, než se po hlavě vrhat do levné politické provokace, která vyvolává a podněcuje v návštěvnících galerie nenávist?

Dopouštějí se pak takových tvrzení jako "Havel je darebák, to on je pustil nahoru!!!" Nevolili jsme náhodou i my?

Odvolávám se tu na právo každého člověka na vlastní stanovisko a obhajobu. Neznáme zdroj informací, neznáme pozadí jejich činů, neznáme jejich jednotlivé osudy a nemáme právo po nich nechat plivat. Každý z nás má svá slabá místa, každý není stejně odolný vůči různým druhům nátlaku a každý má právo se předem připravit na veřejnou obhajobu.

Zde jim toto bylo upřeno, což se nemá. Provokovat nenávist prostřednictvím ubohého klišé, hrou na umění, která je pouhou prvoplánovou politickou propagandou, nepovažuji za slušné ani vhodné. Je mi nanic, když vidím, jak zase házíme kamenem. Doufám, že nás do EU nepřijmou, postrádáme patřičnou úroveň. A zase už z nás jde strach.

Některé z namátkově vybraných jsem kontaktovala a požádala o jejich názor:

Radim Valenčík, titulek na jeho fotografii: "Před listopadem 1989 učitel marxismuleninismu na VŠE. Během Palachova týdne v lednu 89 v uniformě LM zasahoval proti demonstrantům. Po listopadu 89 jako redaktor Špíglu hájil zájmy Štěpánovy strany Československých komunistů. Koncem 90. let člen ČSSD a profesor bankovní akademie."

Výňatek z vyjádření pana Valenčíka:

"Pode Bal využil synergického efektu tří momentů. Tím, že napodobují Andy Warhola, který takto vyvěsil hledané zločInce, vytvářejí určitou představu, že my jsme zločinci. Pak ta hrubost v názvu. To je přinejmenším na žlutou kartu. Malík urvi - Malý kurvy. I pan Svěrák v tisku reagoval, že tohle je trochu moc. A třetí moment; říkají, že to je Galerie Etablované Nomenklatury.

Ale vystavují i ty, kteří nebyli v minulé nomenklatuře. Třeba Zdeněk Škromach byl člen KSČ jako řadový dělník, žádná nomenklatura. Pavel Mertlík byl řadový člen strany. Já jsem neměl nikdy ani tu nejmenší funkci, protože jsem vždycky držkoval. A takových je tam samozřejmě mnohem víc.

V jaké nomenklatuře je redaktor Ekonoma Oskar Krejčí nebo pan Kočandrle, ve světě uznávaný špičkový chirurg, který zachránil život stovkám lidí? Ten výběr není náhodný, je velmi účelový. Vyvolávají se tu bohužel ty nejnižší pudy. Někteří lidé jim podléhají, já jsem tam viděl napsaný názory jako "Na kandelábry se všema," ale jsou tam i rozumnější nápisy.

Vyjádřil jsem svoje stanovisko v knize pro návštěvníky, uvedl jsem adresu i domácí telefon a čekal jsem, že mi někdo zavolá, jaký jsem darebák. Kromě vás mi nikdo nezavolal. Několikrát jsem v galerii osobně byl, lidé mě poznali, ale nejevili známky agresivity. Myslím, že tam chodí většinou slušní lidé a že se to nesetkalo s takovou odezvou, jakou Pode Bal čekal.


Žádná originalita

Zejména v globálním pojetí. I Think získává informace z Internetu. Na originalitu si hraje i umělecké sdružení Pode Bal, ačkoli metody, které používá jsou již po několik let směle prezentovány kanadským magazínem Adbusters, který zároveň přišel s výrazem "State Drugs," jehož původ je v jednom z pražských médií přičítán Pode Balu.

Adbusters již léta paroduje reklamu podobným způsobem jako Pode Bal. Jejich exhibice v budově českého parlamentu v roce 1998 ovšem nepostrádala vtip, který další produkci ve Špálově galerii chybí.

Tam prosor pro smích není. Pode Bal je údajně experiment založený na provokování komunikace, která, jak se pět členů Pode Balu domnívá, velké části Evropy chybí. Nevím, z čeho tak soudí a jakou komunikaci myslí. Nazývat tutu skupinu mladými slibnými talenty je trochu přehnané, vezmemeli v úvahu, že se počátkem roku 2000 pouze nevázaně baví urážením lidí.


Bránit tuto záležitost tím, že se jedná o umění je obrana velmi kostrbatá a já jako filozof bych se rozpakoval to tvrdit. Co je to za umění, zvětšit formát fotografie a popsat ji něčím, co z velké části není pravda?

Soudím dle toho, co napsali u mé fotografie. Nemám tudíž důvod jim věřit u ostatních. Není pravda, že jsem zasahoval na Václavském náměstí. To byla kausa, která se táhla rok. Na návrh Standy Grosse a Pavla Dostála byly mezi sjezdy novelizovány stanovy sociální demokracie a ustanoveno, že je možné vyložit ze strany člověka, který kdy porušoval lidská práva.

Mne půl roku jako řadového člena sociální demokracie řešila ústřední kontrolní komise, která sháněla svědectví a rozhodně mi nebyla nakloněná, protože Buzková v televizi řekla, že o mně ví hrozný věci. Napsal jsem jí, ať je doloží. Jedině Zeman z celého vedení strany chtěl, aby se to vyšetřilo. Nenašli nic, žádná lidská práva jsem neporušoval a zůstal jsem řadovým členem sociální demokracie. Celé to byla kočičárna.

Připomínalo mi to dobu, kdy mě kádroval Městský výbor KSČ. Kádrovací mechanismy se tu vyskytovaly na počátku 50.let, byly spojené s politickými procesy a velmi drsné. Pak se vyskytovaly v období normalizace v první polovinů 70. let. Pode Bal je nyní imituje, ale tudy cesta nevede. Je to mindrák vůči těm, kteří něco dokázali.

Čalfa s Dlouhým se dokázali nabalíkovat, ale alespoň něco umí. Dlouhý nepochybně, toho znám, začínali jsme spolu jako asistenti na Vysoké ekonomické. K Dlouhému můžeme mít řadu výhrad, ale rozhodně je to člověk, který rozumí svojí profesi a uměl toho využít.

Lidi jako Kočandrle nebo Cimický něco ve svých odborných profesích dokázali. Oskar Krejčí zůstane jedním z nejlepších analytiků politického vývoje, ať už byl dvojnásobný agent nebo ne. Agentů byly desetitisíce a málokomu to tak myslí jako jemu. Ambiciózní průměr se pod nejrůznějšími záminkami vždycky chová agresivně vůči těm lidem, kteří něco umí, na tom se vždycky staví režimy, které rozhodně nejsou demokratické...

Vůbec jsem to předem netušil, upozornil mě náhodně kamarád... Žaloba? Soud? Ten bude postupovat tak, že to nazve uměleckým dílem. Budeli se žalující strana bránit, takzvané nezávislé expertýzy potvrdí, že to umělecké dílo je. Soud prohlásí, že žaloba není oprávněná a odsoudí žalující stranu k úhradě nákladů strany žalované, která si najme právníky za dvacet, šedesát tisíc. Takže tomu, kdo chce jít do právního sporu v těchto podmínkách hrozí, že se nedoplatí. Já si to rozhodně jako středoškolský učitel nemůžu dovolit."

Pan doktor Cimický, který se o instalaci výstavy dozvěděl ode mne až 25. ledna 2000, se krátce vyjádřil:

"Asi bych se k tomu stejně nevyjadřoval ani kdybych to viděl, nemá smysl špinit srdce záští, nenávistí a nespravedlností. Takové věci jsou nefér, nevím, co ti portrétovaní lidé udělali a proč. Ať si to každý přebere sám."

Kontaktuji pana Nohavicu, který je o věci informován a nemá potřebu se vyjadřovat. "Zeptejte se na podrobnosti těch kluků, kteří to tam instalovali, co je k tomu vedlo a podle čeho si vybírali." Pravím, že jsem Pode Bal emailem kontaktovala a ptala se po příčině a kritériích výběru. Nedostala jsem ovšem až do uzávěrky žádnou odpověď.

"Tak to je taky odpověď nebo spíš tečka za tím vším," konstatuje pan Nohavica!

Name Day/Svatek

Yesterday : Cecílie Today : Klement Tomorrow : Emílie After tomorrow : Kateřina

Jsi skvělý milenec?
Joe Bodia Jsi skvělý milenec?

OK hřebče! Možná si myslíš, že umíš potěšit, ale jsi si opravdu jistý, že víš, jak u [ ... ]

Přečtěte si více
Zvuková vylepšení
Joe Bodia Zvuková vylepšení

Nepostradatelné součásti vybavení do 3,000 Kč...

Přečtěte si více
Loutka beze strun
Martina Zahradníčková Loutka a Jarda, před anebo po?

DJ Loutka začal hrát v roce 1991 v klubu Miš Maš a zúčastnil se i prvních parties ve Slováč [ ... ]

Přečtěte si více
Mistr Loutkař
Ivan, který se stal nedávno pomocníkem balzamovače Mistr Loutkař - Karel Gott

Jednoho dne mě bezmyšlenkovitě listujícího nějakým magazínem zarazila fo [ ... ]

Přečtěte si více
Něco málo o... DJ Bass
Eva Kolářová DJ Bass

Think se ptá: Dá se styl Tvého hraní zakrabičkovat?

Přečtěte si více
Příběh o botách
Pavel Kropáček Příběh o botách

Speed byl čistý, bílý a když jsem ho měl v ústech mezi jazykem a  [ ... ]

Přečtěte si více
OHM SQUARE - Ohmophonica
Keith Kirchner OHM SQUARE - Ohmophonica

Deska roku 1997 se vám dostane pod kůži.

Přečtěte si více
Vyjel jsem si do Bolívie, ale musel jsem se vrátit...
Petr Straka (Foto: Subodh Bharati)

Když proslulí desperáti Butch Cassidy a Sundance Kid přijeli vlakem do Bolívie, aby se zde ukry [ ... ]

Přečtěte si více
Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.