MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Udělej si sám - DIY kultura Ačkoli názory na současnou mladou generaci v tomto článku vyjadřují výhradně postoj autora, redakce časopisu Think věří, že skutečně odrážejí situaci mladé kultury konce 20. století. ...

Mnoho povyku pro něco!
fShare
0
Pin It

Konec tisíciletí je zcela určitě velký fenomén dneška a i když se ho dočkáme až za rok, úvahy s ním spojené jsou na místě již dnes.

Osobně nepatřím k lidem, kteří by očekávali monstrózní změny univerza v důsledku epochální přeměny jedničky ve dvojku. Již v současnosti se však velmi rychle mění světové společenské ovzduší provázené agresivní globalizací.

Po celém světě již opravdu není problémem prožít univerzální globalizovaný den.

Ať už si čistíte zuby či nikoli, kouříte, jíte, jezdíte autem, koukáte se na televizi, chodíte do kina nebo čtete knihy, je vám nabízen stejný či obdobný produkt. V příštím tisíciletí radostně očekáváme, že se za všechny tyto "kulturní" výdobytky bude dokonce platit stejnými Asy.

Toto Evropské Univerzální Robotizované Odměňovadlo nám velice usnadní pohyb v celém evropském prostoru. Člověk nového tisíciletí se bude pohybovat po novém regionu rychle, efektivně, a nikde nebude narážet na jemu neznámé věci, což ho na jedné straně bude uklidňovat, ale současně i znervózňovat.

Pokud nejsou mé pocity ojedinělé, tak člověk jako tvor jedinečný a neopakovatelný se projevuje odlišnou kulturou a odlišnými potřebami, které jsou dány vývojem a místem výskytu jeho smečky.

Proto snahy po dosažení mutanta typu Homo Evropeisis jsou nanejvýš směšné. Nechci zde samozřejmě vystupovat jako český tradicionalista či snad dokonce nacionalista, ale po staletích, kdy byl náš národ uzavírán do podobných nadnárodních celků, se mi zdá nanejvýš nelogické dělat to samé, dobrovolně a dokonce s nadšením.

V dnešní situaci je nanejvýš pravděpodobné, že současný trend se již nedá zastavit ani zvrátit, podstatné je však, aby různorodé kultury svým vstupem a přijetím této multikultury nepřestaly existovat a dále se svébytně utvářely ve svém vývojovém kontextu.

V tomto smyslu by bylo toto střetávání kultur dokonce pozitivní, protože právě tam, kde se v historii o sebe různé kultury otíraly, byl patrně produktivní vývoj.

V opačném případě, kdy by jednotlivé národy a nárůdky ztratily svou identitu, by nám chyběl k téměř úplné homonymitě už jen jeden společný jazyk.

A taková vize dalšího millénia se mi opravdu ani trochu nezamlouvá, neboť uplynulý tisíciletý vývoj evropské entity, ať už ho hodnotíme jakkoliv, byl vším jiným než podřízením se většinovému konformismu.

Současný stav však svědčí spíše o postupném zániku české kultury a s těmito tendencemi budeme překračovat hranice millénia zcela určitě. Příčin této situace je určitě více, ale jako hlavní problém vidím celkové zrychlení života a následnou poptávku po rychlejším a jednodušším odpočinku.

Dnešní člověk přestal mít čas na odpočinek u kterého bude muset přemýšlet. Regeneruje se bez účasti mozkových buněk, chce se bavit. A kulturní trh se neliší od jiných, hlavní je poptávka. Jakékoli snahy proti tomuto vývoji jsou zbytečné. Nesprávné by však bylo neuvědomování si tohoto problému a jeho přehlížení, tak jak je tomu u nás zvykem. A tento fakt si organizace, námi k tomu dokonce povýšeně, neuvědomují.

Kdyby totiž dostály své funkci, situace by se nemusela jevit až tak tragickou. Ať už se tito kulturní pracovníci vymlouvají na cokoliv, jejich nečinnost je neomluvitelná.

V důsledku obou předešlých problémů, se kterými se česká kultura potýká na prahu nového tisíciletí, si přeji, aby u nás převládly dobré nad přiblblými myšlenkami!


- Illustrace: Jeffree Benet

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Zlata Today : Andrea Tomorrow : Jonáš After tomorrow : Václav

Mnoho povyku pro něco!
Tomáš Hájek Mnoho povyku pro něco!

Konec tisíciletí je zcela určitě velký fenomén dneška a i když se ho dočkáme až za rok,  [ ... ]

Ta malá zvířecí bestijka... mě dělá lepším člověke...
Petra Šedinová

Náš svět je rozdělen na lidi kočičí a lidi psí. Tyto dva druhy jsou striktně odděleny a je [ ... ]

Současnost i minulost fenomenální značky
Jan Gucci

Dnes je Gucci módním pojmem, velmi úspěšnou a známou firmou, těší se všeobecné oblibě me [ ... ]

4 HERO - Two Pages
Keith Kirchner 4 HERO - Two Pages

Třetí nahrávka od tajemné skupiny drum and bassových hlav, která úzce spolupracovala s Roni S [ ... ]

Fashion whore, what's in store...
Pavlína Farkašová moda praha

Zdravím všechny čtenáře!!! Nastala zima, což znamená, že se budeme muset přiobléci! Takže [ ... ]

Řidiči, berte nás!
Tomáš Partl Řidiči, berte nás!

Když se začátkem léta kamarádka Helena vracela vlakem domů na Moravu, zaslechla, jak se mladí [ ... ]

Japonsko - kluby a drogy
Don Al Fonso

Jak to asi doopravdy vypadá v zemi vycházejícího slunce?

Lezu po kolenou, říká Jiří Černický
Petr Pokorný Jiří Černický lampa

Narozen v severočeském sídelním městě 1.8.1966, poučen ve školách: střední uměleckoprům [ ... ]

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...