MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Populární anomálie Marilyn Manson

Bylo to někdy na přelomu let 1989 a 1990, když se Brian Warner, toho času redaktor proslulého hudebního časopisu Rolling Stone, poprvé rozhodl svléknout svoji starou identitu a vyplazit se na světlo Boží jako androgynní bytost jménem Marilyn Manson.

...

drogy
fShare
0
Pin It

Drogovou scénu každý chápe poněkud jinak.

 Je zde zřetelná snaha drogy legalizovat, kriminalizovat, tabuizovat, využívat, zneužívat, kupovat a prodávat. Není však jisté, jestli chceme drogy všeobecně poznávat, a tak na otázku, co je to droga, existuje mnoho odpovědí, více či méně uspokojivých.

Nejnebezpečnějším úskalím drog je možnost vzniku závislosti na nich, která s nově vyvíjenými syn- tetickými drogami rapidně stoupá, kupř. pravděpodobnost vzniku závislosti na morfinu je v průběhu několika měsíců 60%, u heroinu je již během týdne 80% a u drogy zvané ICE (derivát amfetaminu) vzniká návyk již při prvním užití.

Nehledě na tyto aspekty, historie (zne)užívání drog sahá velmi hluboko do dějin lidského pokolení (konzumace hašišových drog se datuje již od roku 3000 před n.l.).

Pro začátek si definujme některé základní pojmy.

Droga - pochází z arabského označení durana, což v původním smyslu znamená léčivo. Současná definice však drogu chápe jako jakoukoliv látku, která, je-li vpravena do lidského organizmu, může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí.

Návykové látky - Alkohol, omamné, psychotropní a ostatní látky schopné nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování (§ 89 odst.13 trestního zákona).

Omamné a psychotropní látky - látky, u nichž vzniká nebezpečí chorobného návyku nebo psychických změn nebezpečných pro společnost nebo pro toho, kdo je bez odborného dohledu užívá.

Drogová závislost - psychický nebo fyzický stav vyplývající ze vzájemného působení mezi živým organizmem a drogou, charakterizovaný změnami chování a jinými reakcemi, které zahrnují nutkání brát drogu stále nebo pravidelně pro její psychické účinky, a někdy také proto, aby se zabránilo nepříjemnostem plynoucím z její nepřítomnosti. Tolerance (schopnost organizmu snášet určité látky) může být přítomna, ale také nemusí. Závislost může vzniknout na jednu či více drog.

Toxikomanie - Periodická či chronická intoxikace.

Usus drog - upotřebení drog jako léku podle dispozic lékaře.

Misusus - nenáležité užití léků.

Abusus - zneužívání drog.

Nejvýraznější skupinou přírodních látek rostlinného původu se schopností ovlivňovat biochemické procesy, lidskou psychiku a vnímání, jsou bezpochyby alkaloidy. Stručně řečeno po chemické stránce se jedná o látky obsahující dusíkaté heterocykly, mající zásaditý charakter (tzv. alkálie), vyskytující se ve formě solí, ve směsích, a jejichž obsah v rostlinách kolísá (se dny, ročními obdobími).

Ještě stručněji řečeno - jedy, léky, drogy. Alkaloidy jsou z chemického pohledu systematicky strukturovány do několika skupin: alkaloidy tropanového typu, opiové alkaloidy, námelové drogy, purinové alkaloidy a široké spektrum ostatních různých alkaloidů. Jakkoliv tento výčet zní poněkud vzdáleně, většina alkaloidů byla, je a bude běžnou součástí našeho života.

AlkaloidyAlkaloidyAlkaloidy tropanového typu

Tato skupina zahrnuje dva nejvýznamnější alkaloidy: atropin a kokain. Látky tohoto druhu se vyznačují prudkými účinky a byly zpočátku používány, zvláště atropin, jako omamné nebo smrtící, a teprve postupem času našly své uplatnění v lékařství.

Atropin je výtažek z rulíku zlomocného a dříve než zakončil své putování v očním lékařství, býval podstatnou součástí trávicích dobrůtek. Je proslulý svým silným účinkem na nervový systém. Společně se skopolaminem se ve středověké Evropě proslavil také jako součást nápojů používaných čarodějnicemi k vyvolání otravy spojené s halucinacemi, označovanými jako let na sabat, nebo slet čarodějnic, a pomáhal těmto ženám, aby mohly obcovat s ďáblem.

Ačkoliv rostliny tohoto druhu, blín černý, durman obecný, jsou ze stejné čeledi jako brambory, škodlivost poží­vání brambor je mnohem méně závažnější.

Do širšího povědomí se zapsal spíše druhý ze zástupců této skupiny, kokain. Indiánům z oblasti And po dlouhá staletí pomáhalo žvýkání listů (tzv. aplikace per os) kokového keře překonat únavu při běžném životě a práci ve vysokohorském prostředí. V 60. letech 19. století lékaři objevili příčinu blahodárného povzbuzujícího účinku na lidský organismus, který spočíval v přítomnosti 0,2-0,6% kokainu v listech koky (lat. Erythroxylon coca). Podle neoficiálních údajů dnes obchod s kokou zajišťuje až 80 % příjmů HDP některých jihoamerických států.

hemphempZískání kokainu z koky je poměrně jednoduchou chemickou záležitostí, a tak nic nebránilo použití jeho stimulačních schopností při působení na centrální nervovou soustavu. Kokain byl ve svém původním využití docela paradoxně aplikován jako odvykací látka pro morfinisty.

Původně docházelo k jeho aplikaci intravenózně, tj. nitrožilně, injekčně, a i sir Arthur Conan Doyle nechával svého legendárního Sherlocka Holmese relaxovat za přítomnosti 7% roztoku kokainu v oběhové soustavě (to aby odpočinul strojové práci svého geniálního mozku).

Jeho fenomén se naplno projevil ve formě populárního narkotika tzv. high-society, k distribuci a zneužívání je však používán bílý prášek - sůl (hydrochlorid kokainu).

Aplikuje se šňupáním (sniffing) nebo také jeho vtíráním do sliznice nosu. Kokain způsobuje efekt zvaný flash: po dobu 15-60 minut vyvolává prudké horko, euforii, pocit blaha a snížení úzkostí, po kterém následuje přechod do somnolence (chorobná spavost). Vyšší dávky způsobují křeče, třes, poruchy srdce.

Po tělesné stránce se užívání projevuje hubnutím, tělesnou sešlostí a bledostí, proděravěním nosní přepážky, po psychické nespavostí, paranoidními stavy, halucinacemi, iluzemi, brněním a svěděním, jakoby malí parazitové cestovali mezi kůží a masem. Navíc vám nikdo nezaručí, že získaná dávka kokainu je opravdu to, co by jste chtěli zkusit. Čistá podoba kokainu se nazývá crack (rock, wash rock, base, free-base) a aplikuje se kouřením. Závislost vzniká po jedné či dvou dávkách. V lékařství se dnes používá k lokálnímu znecitlivění.

Opiové alkaloidyOpiové alkaloidyOpiové alkaloidy

Základem opiových alkaloidů je zaschlá šťáva z nezralých makovic z rostliny máku (Papaver somniferum), což je vpodstatě opium a směs asi 20 dalších alkaloidů (morfin, kodein, papaverin, narkotin, thebain). Surové opium obsahuje 15-25% opiátů, z toho kvalitní opium okolo 10 % morfinu, jsou však i případy až 30 % obsahu.

Kouření opia a opiová doupata byly typickým obrázkem jihovýchodní Asie minulého století. Dějiny Číny dokonce poznamenala trojice opiových válek v letech 1839-1860, kdy syndikáty obchodníků s opiem v zájmu svých zisků potlačily snahy domorodého obyvatelstva zastavit přísun opia do země.

Opium ke kouření se nazývá čandu. Je to bílá těstovitá hmota, která se ohřeje na jehlici na plameni, vloží do dýmky a uvolněné výpary se inhalují. Minulé století přistupovalo k tomuto problému poměrně frivolně a opiáty byly jak v Americe, tak v Evropě volně dostupné. Mezi prostým lidem se odvarem z makovic uspávala malá zlobivá nemluvňata, na povznesení intelektuální úrovně venkova to však mělo sporný dopad.

Opiáty spadají mezi tišící farmaka, analgetika, čistě přírodní je však pouze morfin, syntetickým derivátem morfinu je pak třeba heroin a kodein. Čistě uměle vyráběné, odvozené látky se snaží snížit obrovskou míru návykovosti opiátů s využitím jejich protibolestivých účinků. Nebezpečnost opiátů spočívá v jejich schopnosti procházet placentální barierou, a tím dochází k jejich působení i na lidský plod.

Morfin, kromě své velmi silné návykovosti a schopnosti tišit bolest, pro kterou je využíván v posledních stadiích těžkých nemocí, jakou je třeba rakovina, má v souvislosti s lidským organizmem ještě jednu zvláštnost. Lidský mozek pro- dukuje látky, které jsou morfinu velmi podobné, tzv. endogenní (vnitřní) morfiny, endorfiny.

Endorfiny jsou regulátory neurochemických reakcí organizmu, kupř. regulují citlivost na bolest. Stejné úseky nervových buněk využívají při svém působení i opiáty, deriváty morfinu a halucinogeny se stejnou stavbou, jakou se vykazují endorfiny.

Nejproblematičtějším syntetickým derivátem morfinu je heroin, který patří mezi silně návykové opiáty, což ho činí lehce zneužitelným. Heroin je v čisté podobě bílá, krystalická látka, nažloutlé až hnědé barvy způsobené nečistotami, a často je cítit octem. Přesnou identifikaci však může zajistit pouze spektrální analýza. Distribuuje se smíchaný s cukrem laktosu, v množství 10-20 %, který je snadno rozpustitelný v teplé vodě.

Směs se pak lehce přefiltruje a nitrožilně aplikuje. Účinky se projeví v efektu flash, který je spojen se stejně minimálně nepříjemnými následky na lidském organizmu. Dochází také k aplikaci směsi zvané speed-ball, která spojuje uvolnění opiátem a ideovou stimulaci kokainem.

Kodein je součástí léků proti kašli, papaverin součástí léků proti křečím.

cajcajNámelové drogy

Námelové drogy vděčí za své jméno námelu, což je stadium paličkovice nachové, houby parazitující na žitě. Z něho se izoluje kyselina lysergová, známější je její derivát dimetylamid, lysergid, LSD.

Poprvé na sobě jeho halucinogenní účinky vyzkoušel v dubnu 1943 švýcarský biochemik Hofmann, který svým počinem popatřil světu vysoce účinnou syntetickou drogu. Na popularitě LSD nabírala od 50. let, pod výrazným vlivem hudby Rolling Stones a Beatles (vzpomeňme píseň Lucy in the Sky with Diamonds). Účinná dávka představuje 0,1 mg a méně a aplikuje se ústy či injekčně. Konzumenti nejsou prakticky schopni si dávku připravit sami, a tak je dodávána distributory jako kostka cukru, kousek papíru, tablety léčiv nebo kousek želatiny, do kterých se dávka (trip) nechá vsáknout a zaschnout.

Aplikace LSD způsobuje halucinace a spletení vjemů, odosobňuje, současně však dochází k poškozování nervové soustavy a vyšší dávky mohou způsobit zástavu srdce, selhání plic a smrt. Halucinogeny všeobecně způsobují zkreslené vnímání, poruchy logického myšlení, deformaci tvarů a prostoru a ponoření se do sebe, které může vést až k panice, sebevražedným pokusům a agresi. Avšak jejich složení je zvláště důležité při výrobě psychofarmak, které doprovázejí medikamentózní léčbu psychických poruch.

Další námelovou drogou je kupř. ergometrin, který je součástí léků proti krvácivosti.

Purinové alkaloidy

Pod poměrně nevšedním názvem je zahrnuta skupina alkaloidů, které každý z nás už alespoň jednou okusil. Všechny mají stimulující, povzbudivé účinky, příjemnou chuť a vůni. Alkaloid kofein je primárně spojený s kávou a kávovníkem, pravdou však zůstává, že čajové lístky obsahují zhruba 2,5 x více kofeinu než-li plody kávovníku (asi 1-4 % podle druhů lístků). V čaji jsou i další povzbuzující složky - thein (v některé starší literatuře mylně označován jako dřívější název kofeinu), izomer kofeinu a teofilin. Povzbuzující účinky kakaa zajišťuje teobromin.

Ostatní alkaloidyOstatní alkaloidyOstatní alkaloidy

Již přes pět století patří nikotin neodmyslitelně k životu moderní civilizace. Nikotin je obsažen v tabáku, má stimulující účinky a objektivně zlepšuje krátkodobou i dlouhodobou paměť.

Negativní účinky se u nikotinu projevují na cévní soustavě (arterioskleróza), plicích a trávicí soustavě, která je také vystavena vlivům karcinomů doprovázejícím inhalaci tabákového kouře.

Matkám-kuřačkám by neměl uniknout fakt, že nikotin ovlivňuje průtok krve děložní stěnou, a tím i přívod kyslíku pro plod. Nikotin také vykazuje insekticidní účinky, na moly ale přece jen asi bude lepší naftalín než krabička cigaret.

Jako další alkaloidy můžeme uvést muskarin, jed z muchomůrek, jehož zvláštností je, že se jeho složení průchodem organizmu nemění, a tak k další aplikaci může dojít vypitím moči s jeho obsahem, tubokarin; jed z tropických jihoamerických rostlin, koniin; jed z bolehlavu, reserpin, součást léků snižujících krevní tlak. Neúplný výčet obsahuje ještě kurare, alkaloid získávaný jihoamerickými Indiány z kůry a lián rodu Strychnos, hořký hnědý jed, do kterého namáčejí hroty šípů do foukaček. Mimo válečnou stezku je využíván pro uvolnění svalového napětí během lékařských zákroků.

Chynin je hořká látka z kůry chyninovníku, kterou do Evropy přivezeli Španělé z Brazílie a je dodnes nejdůležitějším lékem proti malárii, ačkoliv se již dostalo i na nová antimalirika. Strychnin je rostlinný jed, kterým se převážně hubí hlodavci, ale občas dochází za jeho pomoci i k ukončování životů vyšších bytostí. Skupinu halucinogenů zde zastupuje psilocybin z hub lysohlávek, které jsou sice běžné i u nás, ale euforických účinků využívali hlavně mexičtí Indiáni k náboženským a kultovním obřadům a nazývali drogu teonanacatl - boží maso. Meskalin, další rituální droga mexických Indiánů, se získává z kaktusu peyotl a způsobuje zrakové halucinace.

Další mexická halucinogenní rostlina, Ipomoea violacea, poskytuje semínka obsahující ergin, amid kyseliny lysergové, velmi podobný LSD, který je zpracováván drcením semen, ze kterých se vyrábí nápoje pro bdělý sen. Pokud je tento výčet ještě stále příliš exotický, tak informace, že silice z muškátového oříšku mohou vést k halucinogenním stavům, a že speciálně upravené slupky banánu obsahují halucinogen serotomin, může předčit jen informace, že jsou využívány i halucinogeny produkované v sekretu ropuch Bufo marinus.

Možnost využití alkaloidů je více než transparentní a doposud je na tomto poli široký prostor pro nejrůznější aktivity. Jejich zneužívání, ať už je nazýváno útěkem či rozšiřováním vědomí nebo úplně jinak, je také možné, záleží na přístupu a kalkulaci přínosů a rizik, které droga může přinést. Působení drogy na tělesnou stránku lidského organizmu je povětšinou nevalné - nitrožilní aplikace může způsobit otravu krve, záněty jater, kouření pak plicní problémy, celkově dochází k neurologickým komplikacím a totálnímu marasmu organizmu, přistupuje riziko nakažení se pohlavními chorobami, hepatitidou a AIDS.

Současný přístup legislativních orgánů v ČR se nejeví jako ideální doplnění nedostatečně podporovaných preventivní programů řešících sociálně-patologické projevy konzumace drog ve společnosti. Novela trestního zákona, tzv. protidrogový zákon, stanoví držení drogy pro vlastní potřebu v množství větším než je malé, za trestné. Vytváří prostor minimálně pro diskuzi o její efektivnosti.

Sporná je zejména trestnost držení drogy pro vlastní spotřebu, která ve vztahu k trestnosti výroby a distribuce vyvolává otázku v analogii třeba k sebevraždě a sebepoškozování. To trestné není, přičemž jejich škodlivost pro společnost není nikterak zanedbatelná. Naproti tomu napomáhání k sebevraždě a ublížení na zdraví trestné je. Neméně pozoruhodná je formulace množství „menší než malé”.

Bude tedy záležet na soudu justice, nezřídka na úsudku a náladě jednotlivce, co toto množství představuje, a v tradici kontinentálního psaného práva posun k precedentálnímu anglosaskému systému, se kterým ovšem, podle mého, nemáme příliš velké zkušenosti. Vytvoření precedentu v tomto případě bude velmi ožehavou záležitostí. Zahraniční zkušenosti ukazují potřebnost jasné kvantifikace tohoto ukazatele - ve Švédsku je malé množství definováno jako 0,1-0,2 g nervových stimulancií, 0,75-1 g konopí, v Nizozemí jde až o 30 g konopí, v Rakousku pak je kvantifikováno množství značné a ve Švýcarsku množství výjimečného rozsahu.

Není také úplně zřejmé, koho by toto ustavení mělo nejvíce postihnout. Legislativci tvrdí, že by se mělo jednat obzvlášť o dealery, mně spíše připadá, že nejohroženější skupinou se stanou zejména prvokonzumenti a drogově závislí. Vzhledem ke zvýšenému riziku „podnikání” také stoupnou pouliční ceny drog a následně tedy i kriminalita drogově závislých ve snaze získat prostředky na dávku. Řešení problémů spojených s konzumací drog tak začíná připomínat hon na čarodějnice.

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Cecílie Today : Klement Tomorrow : Emílie After tomorrow : Kateřina

OLIVE - Extra Virgin
Keith Kirchner OLIVE - Extra Virgin

Tohle je prostě trip hop, rozumíme?

Přečtěte si více
Koketování s nesmrtelnosti
Vít Hradec Koketování s nesmrtelnosti

Ještě donedávna znamenala smrt poslední mezník lidského bytí, závěrečnou k [ ... ]

Přečtěte si více
Pražské Graffiti Underground
Fantomas

Graffiti v té podobe, jak ho známe dnes, vzniklo na přelomu 60. - 70. let v New Yorku jako specif [ ... ]

Přečtěte si více
Graffiti - komunikace stala tváří města
Pavel Koška VYTARNE UMENI  Graffiti

Když přijíždíte do německého Bayreuthu, je ze silnice lemují [ ... ]

Přečtěte si více
GROOVE ARMADA - Goodbye Country (Hello Nightclub)
Vlastimil Beránek

Dvojice Tom Findlay a Andy Cato alias Groove Armada patří k muzikálně nejinteli [ ... ]

Přečtěte si více
S hou$e music do dalšího tisíciletí
Spejbl Illustrace: Mario Torero

House party je jedním z hlavních druhů zábavy mladých lidí a konečně u  [ ... ]

Přečtěte si více
PRIESSNITZ-ZORRO - Zero.rmxs
Barbora Gregorová

Jesenická kapela Priessnitz má za sebou za léta svého hraní už [ ... ]

Přečtěte si více
Fashion whore, what's in store...
Pavlína Farkašová moda praha

Zdravím všechny čtenáře!!! Nastala zima, což znamená, že se budeme muset přiobléci! Takže [ ... ]

Přečtěte si více
Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...