MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Zvuková vylepšení Nepostradatelné součásti vybavení do 3,000 Kč... ...

Drogy a jejich (zne?) užívání
fShare
0
Pin It

Lidé užívali různé látky k ovlivnění svojí mysli od nepaměti a tento jev můžeme, i když vzácně, objevit i u některých druhů zvířat.

Není pravdou, jak se často prezentuje, že v evropské kultuře nemají jiné látky než alkohol tradici.

Konopí se tu pěstovalo odedávna. Sice na provazy ale to nikomu nebránilo, aby listí vykouřil. Navíc jsem se doslechl, že se dříve z námelu vyrábělo cosi velmi podobného LSD a že celé vesnice si takto připravovaly psychedelické zážitky.

Svatý Vít je údajně patronem těch, kteří zbloudili na svém "tripu" a ostatní se k němu modlili, aby zbloudilého vyvedl. Důležité je o těchto látkách něco vědět, než se s nimi začneme intimněji seznamovat, aby se člověk vyhnul zbytečným rizikům.

V kulturách, které soužití s psychoaktivačními látkami zvládají, se vždy vyskytuje určitý mechanismus přenosu tradice či informací na další generaci.

V kmenových kulturách to byl speciálně vyučený šaman, který kmenu různé látky podával a pokud to byl dobrý šaman, dohlížel na to, aby prožitek byl určitým způsobem povznášející. Také může docházet jednoduše ke generačnímu přenosu informací od starších uvědomělých členů společnosti na mladší.

V naší kultuře jsou navíc dostupné literatura a internet. Obecně se dá říci, že drogy v užším slova smyslu aktivují či vyřazují z činnosti určité části mozku, které se třeba za "normálních" podmínek vůbec nepoužívají.

Není to droga nýbrž náš mozek, který tyto zážitky prožívá. Je tedy možné se k nim dostat i bez pomoci drog. Chce to trochu učení, experimentů a sebedisciplíny. Drogy však velmi hodnotným způsobem napomáhají k uvědomění si možnosti změněného vnímání a jejího pocítění.

Iniciují tak nový vhled, který je možno dále rozvíjet. Zde mluvím především o psychedelikách, jakými jsou LSD, halucinogenní houby, marihuana, extáze a další. Bohužel časté užívání drog vede po počátečním inspiračním efektu (této inspirace se často ani nevyužije) ke zkreslení a zúžení pohledu na realitu, většinou v egocentrickém směru a průměrná kapacita mozku se po počáteční aktivaci spíše snižuje. Je třeba tyto látky již od počátku rozlišovat.

Alkohol, heroin a jiné opiáty mozek z provozu v podstatě vyřazují a jejich příjemný efekt je způsoben zapomenutím na problém. Takzvané 'uvolnění se' je v podstatě zapomenutím na problém. Ovšem není důvod nebýt uvolněný i normálně; co na tom, že jsme nedokonalí, je důležité se upřímně a otevřeně snažit posunout se dopředu.

Ve své podstatě se účinkem drogy problémy jen prohlubují a přesunují do oblastí, odkud se ještě obtížneji řeší. Jsou i látky fungující obráceně a komplexněji. Látky jako kokain, amphetaminspeed, pervitin ale i čaj nebo kafe povzbuzují, umožňují nám uvolnit více energie a vedou k eskalaci naší osobnosti včetně pozitivních i negativních stránek.

Psychedelika jakýmsi způsobem uvádějí náš organismus do kontextu s celým vesmírem i s námi samotnými. Jelikož nikdo nejsme dokonalí, toto poznání většinou vyvolá transformaci naší osobnosti. Tyto látky však v sobě mají jakýsi téměř mateřský cit, který je k člověku v podstatě přátelský. Zádrhel spočívá v okolní společnosti, která tento způsob vnímání nezná a tedy víceméně popírá.

Kouzlo psychedelik z velké části spočívá v transformaci či odbourání vlastního ega na jedné straně a schopnosti vcítit se do okolí na straně druhé, což jsou nejdůležitější základy hlubší lásky mezi bytostmi vůbec, navíc pojetí všeho jako celku tomu dodává nový rozměr.

A takhle se svět okolo moc nechová. V budhistické terminologii se tomu říká sansara, neboli neosvícená existence. Jak jsem zmínil, při použití psychoaktivních látek dochází ke změnám vnímání i cítění. To vyvolává i posun či transformaci osobnosti. Je důležité, co se transformuje.

Z mého a nejen mého hlediska je dospívající mládež rizikovou skupinou. Sama totiž již jednou takovou transformací prochází a tyto prožitky ještě zvýší tlak na psychiku jedince. Neříkám, že se nemohou vyskytnout pozitivní ovlivnění či inspirace stran těchto látek, ale je nutné si od nich udržet odstup.

Nevím, zda je to v tomto věku vůbec možné.

Většina těch, kteří se seznámili s psychoaktivními látkami později, si je pochvaluje. Jejich již z větší části dotvořená osobnost jim dává možnost komlexnějšího pohledu pozitivního odstupu a vůbec lepšího prožitku. Negativní efekty se nikdy nedostavují po jednorázovém užití.

Taková věc zůstává v podstatě pozitivním experimentem, který rozšíří náš obzor.

Podle mého názoru pozitivní použití bez zbytečného rizika vyžaduje určitý stupeň úcty k té či oné látce a také předchozí seznámení s jejími účinky a způsobem správného použití, případně s čím lze a s čím nelze kombinovat.

Také je důležité prostředí, které by mělo být pokud možno upřímně přátelské či přírodní nebo alespoň neutrální. Neměli bychom pociťovat akutní problémy či být v určitém časovém či jiném stresu nebo omezení. Měli bychom být v dobré fyzické kondici a odpočatí. Psychedelický zážitek vyžaduje určitou energii. Dodržením těchto základních principů se nám může podařit zážitek prohloubit a učinit ho také příjemnějším, bohatším, pravdivějším a jasnějším.

Většina kultur, které psychedelické látky používají, se shodují, že jim tyto napomáhají ke spojení či přibližení se k Bohu.

Já osobně Boha chápu jako jednotu několika principů, kterými jsou život, pravda, nesobecká láska, bytí, vedení a pozitivní tvoření. Boha mám samozřejmě rád a smyslem života pro mě je k němu dojít. Ovšem takovým hlubokým zážitkům by se člověk neměl chtít za pomoci drogy vystavovat příliš často.

Nejenže ani nestačíme vyčerpat a vstřebat inspiraci, ale zážitek se začne časem degradovat na něco obyčejného. Nakonec jeden obecně uznávaný fakt. Pokud se tyto látky berou jako experiment či k přesně stanovenému cíli - např terapeutickému - mohou nás hodně obohatit.

Avšak v momentě, kdy je začneme brát jen tak z nudy nebo aby nám prostě udělaly dobře, stávají se drogami a my si začínáme hrát s ohněm a ony nám to vrátí. Přeju Vám hodně štěstí a inteligentní legrace.


- Ilustrace: Inkybrain.com

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Zlata Today : Andrea Tomorrow : Jonáš After tomorrow : Václav

Co jsou to „Vánoce“?
Jan Tyltyl Co jsou to „Vánoce“?

(průzkum z pražských ulic) Víte, kdy se slaví advent? Víte, co je to "barbor [ ... ]

Fashion whore, what's in store...
Pavlína Farkašová moda praha

Zdravím všechny čtenáře!!! Nastala zima, což znamená, že se budeme muset přiobléci! Takže [ ... ]

Průvodce časopisu Think dívčím oblečením na snowbo...
Joe Bodia Průvodce časopisu Think dívčím oblečením na snowboard

Přiznávám, že mám víceméně stejné pocity, jde-li o specificky ženské oblečení na snowbo [ ... ]

Další na spadnutí?
Eva Kolářová Slavná Šlechtova restaurace v dobách největší slávy

Náš seriál o schátralých památkách v našem hlavním městě pokračuje v rozsáhlém parku S [ ... ]

Hifi hrdina naší doby.
Ondřej Skalický Tobiáš Jirous v filmu Cabriolet

Jsou dvě hodiny odpoledne, hebké dubnové slunce září optimismem.

Dopis HELE č.05
Jarka Fricová Dopis HELE č.05

Konečně se zase po pár měsících vylíhlo nové číslo...

Zákon, drogy, společnost a ty
Petra Carter

Je čas jara a veselí, čas kdy plody přírody ukazují světu své nevyzpytatelné, okouzlující [ ... ]

Další trocha do mlýna proti zneužívání žen....
Jarka Fricová Další trocha do mlýna proti zneužívání žen.

Podle posledních mezinárodních výzkumů se odhaduje, že do sítě obchodu se &# [ ... ]

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...