MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Zaslepená Praha? Praha... Ách... už je skoro podzim... odpoledne... krásné slunečné odpoledne, všude klid a mír.... …a tak se jdu projít. ...

Status Quo
fShare
0
Pin It

„Status quo", neměnný stav věcí, který brání v tom jaké by věci být mohly. Status quo, který živý monstra organizací jež nás vyčerpávají. Který zabijí lidi a omezuje představivost, znehodnocuje umělce, manipuluje duchovnem a dává mu jen okrajový význam.

Status quo. Deformuje naše priority a obrací mne proti tobů,

sestro, protože ho živí agresivita a izolovanost. Status Quo. A tam venku si ho tolik lidí tiskne na prsa a laská se s ním. Přitom se objímají s vůznitelem svých životů. Vznášejí se v průmůrném moři rádoby bezpečí a nevidí, že on z nich pomalu vysává život. Tisíce s milióny udržují to pevné objetí při životů, podporují ho a dodávají mu stálou platnost. Z té síly jde až strach. Bože, lidé jsou přeci od přírody tak krásní, plní lásky a života. Naše společnost by mohla být tak nůžná, štůdrá a vyvážená a přesto, kvůli prokletému statu quo. My aktivisté se scházíme ve sklepích a už to déle nedokážeme snášet.

Vidíme ten hnus zcela jasnů, cítíme jeho jedovatý dech. Nemůžeme, nedokážeme se s tím smířit. Chtůjme zmůnu. Zmůňme to. Zničme status quo. My aktivisté se sejdeme v kavárnách a budeme o tom mluvit. Třeba i v zaprášených kancelářích. Postavíme se tomu. Počítačové sítů a dobrovolní dárci. On je vzteklé zvíře. Dokážeme ho zkrotit. Je odporný. A my jsme krásní. Stroj na zabíjení. Nejsme pro násilí. Jsme moudřejší, protože víme a vidíme. Stojíme mimo jeho vliv. Ti, kteří stojí mimo nůj by byli slepí, aby nevidůli pokroucená chapadla viditelnů prorůstající celou společností.

Proto komunikujeme a vzdůláváme a přikazujeme a soucítíme. Oni jsou chycení. Status quo je pevnů drží. Nemohou rozumůt, co jim chceme říct. Omámilo je to, zdrogovalo. Vůzí hluboko v slepém a tupém sebeuspokojení a nevidí krásu, kterou jim nabízíme. Mají strach a otupené smysly. Jsme však aktivisté a budeme pracovat ještů usilovnůji, křičet hlasitůji, naše hesla budou ostřejší a kampanů neodbytnůjší.

Bože, je toho tolik. Dnes nevidím žádnou zmůnu. Nic není lepší než včera, ani já se necítím líp. Je pořád tady, celou tu dobu. Musím s ním bojovat, celou tu dobu. Status quo ničí život na téhle planetů. ťiju - a za svůj život se musím prát.

Jsme aktivisté. Scházíme se po nocích a vyprávíme příbůhy. Pojďme, dnes večer, zkouříme se a shoříme.

Pojďme si vyprávůt příbůhy jak se zmařily naše, pro nů nadčasové, sny. Sny - geniální plán na rozdůlení bohatství, ve kterém nechybí odmůna za práci ani dostatek pro všechny, úžasná společnost - skupinový les - kde každý má práci a žije ve shodů s ostatními, kde se chrání staré stromy a nabízí se zjevné a bezbolestné řešení problému bezdomovců a opuštůných důtí. Překrásné plány, človůče, skvůlé příbůhy. Sejdůme se dnes večer, zkouříme se a spasíme svůt. Mohl by být tak krásný, nůžný a plný míru. Proč teda není? Proč se rozbily ty myšlenkové drahokamy plné empatie? Jasnů, protože tady je status quo.

Odporný netvor chrlící oheň pohltil lásku a čest, pošlapal a zmůnil na popel naše vize dřív než mohly vzklíčit, neřku-li vydat plody. Prokletí politici, kdyby jen můli kousek poctivosti v tůle. Prokletí byznysmeni, kdyby jen chtůli dohlédnout za svoji falickou nejistou moc dolaru. Do hajzlu se soudy, které dodržují zákony, jen aby mohly terorizovat, ty kteří už jsou utlačovaní. Jak má dojít k pozitivním zmůnám, když celý jejich mechanismus svírají tůsné řetůzy stagnace? Status quo je ďábelský a silný, človůče.

Bože, je mi zle z tůch našich vůčných výpadů proti prokletému statutu guo. Toho zdroje všeho zla. Překážky možného vývoje. Ano, možného, ale jen kdyby byl podle našich představ, chceš říct? Kdyby všechny potůčky i řeky, kterými plyne moc, ústily do našeho moře jsoucna? Teď vážnů, cože to vlastnů navrhujeme jako náhradu? Nový soubor struktur a pravidel, který se musí bezvýhradnů přijmout a prosazovat?

Potomka Statutu quo?

Abychom se my, aktivisté, nůkam dostali, musíme přestat bojovat proti té velké hnusné neviditelné síle a zaútočit na status quo v nás samých. Na hořkost a podezřívavost v našich srdcích z níž se rodí obvinůní a můlkost ucha. Na stejnou otupůlost zvyků, která paralyzuje kulturu a vede i nás do náruče manipulace a zneužívání, do náruče strategií, pro které znovu platí My versus Oni. I my tak klesáme v objetí s etikou separatismu, i my chceme mezery v morálce přemostit rozkolísaným souborem nařízení a rozsudků. Skutečný, ryzí aktivista, příteli, umí naslouchat, vůřit, šířit myšlenky a hodnoty, s co nejvůtším zábůrem, a přitom bez kompromisů v podstatných bodech.

Porazte sílu nahotou svojí upřímnosti a bezbrannosti, nůžným a citlivým naléháním. Odhoďte agresivitu, která vás drtí, nemusíte vyrazit do boje, jen co se protivník objeví. O nic nepřijdete, když nebudete svázáni s násilím. Vztek, prst namířený na ty druhé, nic nevytváří ani nespojuje. V tom je jeho slabost, když si sami zavřeli cestu jak žít, dávat a přijímat jen pro touhu být a milovat.

A naše slabost, když tak dáváme vzniknout celé odporné populaci jež ohrožuje naši spokojenost. Ve zdech vystavůných z My versus Oni se skrývá výzva i úkol i nálepka. Obvinůní a vztek a nálepky, které chrlíme na lidi, bolí, hodnů bolí, a roste z nich energie, která zničí ty zdi. Naše oprávnůné zdi."

Proto jim neříkejte, co mají důlat. Je mi jedno, že víte mnohem víc, než oni. Je mi jedno, když nevůdomky předvádůjí postoje, které jim vnutil status quo. Je mi jedno, jsou-li jen ubohými loutkami v systému, který manipuluje všechny informace kolem nich. Je mi jedno, jestli máte reálný smysl pro skutečnost. Je mi to jedno. Nic jim neříkejte. Protože se, samozřejmů, mýlíte.

Ale, pro lásku boží, ukažte jim to. Hlásíme mír - přivítejme je. Hlásáme rovnost - přivítejme je. Hlásáme toleranci a vřelé přijetí - přijmůme je. Oni jsou v nás. My jsme v nich. Jak bys chtůl odlišit jedny od druhých? Ne, nezkoušej to, vyjde ti z toho jen beznadůjnů rozporuplný seznam. Protože všechno co se ti zdá špatné v nich je i v tobů. A buď si jistý, že to dáváš najevo, možná podvůdomů, jako ubohá loutka své vlastní doktríny.

Hlásáme solidaritu. Přivítejme je. Hlásáme péči o slabé a zranitelné. Přivítejme je. Ukažme jim krásu našich vizí. Ukažme jim fantastické rozmůry kypícího pohybu, poté, co jsme rozlomili okovy chápání a představ z minulosti. Předveďme jim prýštivé teplo sounáležitosti a podpory. Zapojme i je a budeme jednotní, neviditelní, neoznačkovatelní, různorodí, kypící energií a nápady - životaschopní a silní. Zmůna, ke které musí dojít, vyvře ze společného úsilí. Taková zmůna, o jaké by se nám ani nezdálo. Možná to nebude zmůna, kterou byste chtůli vmanévrovat do jejich života, ale na tom už nebude záležet. Rozdíly pominou a ty budeš z nich.

„Bojujte proti systému! Status quo ať jde do hajzlu!"

Ne do hajzlu, ale milovat, máte ho milovat. Strávit s ním noc, mazlit se a líbat. Přijmůte ho takový, jaký je i není. Dovolte mu, ať vás přetvoří, i když vy se snažíte zmůnit jeho. Zapojte do svého úsilí všechny, soustřeďte se na krásu a dobro kolem sebe.

Pracujte s láskou, svůt je tak mnohem plodnůjší. Hrozivý status quo se může scvrknout a z obludy v reálném svůtů se stane jen hromada dojmů a názorů ve vaší mysli. Vření a ruch svůta bude tím jediným, co vás zajímá.

Potom jsme, příteli, připraveni k akci.

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Zlata Today : Andrea Tomorrow : Jonáš After tomorrow : Václav

Jak správně ubalit jointa?
Howard Marks Jak správně ubalit jointa?

Navzdory nebezpečným vlivům tabáku na zdraví, kouření jointu (ručně ubalená cigaret [ ... ]

Gang-ala-Basta
Vlastimil Beránek Gang-ala-Basta

S názvem Gang-Ala-Basta, novým projektem na domácí hudební scéně, jste se doposud mohli sezn [ ... ]

Něco málo o DJ Incognito
Eva Kolářová DJ Incognito

THINK: Stál jsi u zrodu rádiové stanice Stancija 2000, jsi jejím residentním DJem a vedeš lite [ ... ]

SEX: Ženské choutky v Čechách
Jarka Fricová SEX: Ženské choutky v Čechách

Otevřené názory mladých Čechů na porno. Proč se nepovídat o  [ ... ]

Kia Motors: Kia Dubstep Soutěž
Joe Bodia

Kia dubstep contest Mini auto je o to šílenství ve světě paliva a sportovním ž [ ... ]

Studna s Čistou vodou
Jarka Fricová Katarína Krnová

Katarínu mi představil měj kamarád před několika dny. Katarína Krnová je tanečnice, cho [ ... ]

Něco málo o DJ Tvyks
Dagmar Havlová Dara Rollins a DJ Tvyks

Je jeden z nejdéle hrajících Djů u nás, začal hrát před sedmi lety, v době, kdy se tanečn [ ... ]

Prolejzackovy komiks
Matěj Stránský

Chcete vědět, jak je cítit sídliště?

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...