MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Lepší je chodit pozdě

Lidem, kteří chodí včas se stávají špatné věci. To je skutečnost, o které nemá polovina světa ponětí, protože není nikde dost brzo na to, aby si toho všimla.

...

Art: Psohlavci od Mathauser
Pin It

Globalizace připomíná Adolfa Hitlera ve 30. letech; všichni se radí, jak se k novému fenoménu postavit a on si mezitím dělá, co se mu zlíbí. Politická reprezentace České republiky není vyjímkou.


Množí se krátko i dlouho dobé koncepce, jež mají zaručit úspěch naší země v 21.století. Současná pozice ČR není špatná, i když se často hovoří o opaku. To je však důsledek zkreslené perspektivy, porovnávající naši úroveň s nejvyspělejšími zeměmi světa. Také pohled na mapu, podle níž jsme na geografickém okraji vyspělé části Evropy, vzbuzují v některých domácích pozorovatelích masochistické choutky.

Pro nás je však důležité, jaké postavení má republika mezi všemi zeměmi. Patříme totiž mezi země "bohatého Severu", kde se lidem dostává všeho, co je současná civilizace schopna nabídnout.

Ano - v porovnání s drtivou většinou států zde panuje blahobyt a na tom nemění nic ani výzkumy veřejného mínění ani tvrzení o našem "pokulhávání za světem".

Naopak, Česká republika je v mnoha ohledech ve vedoucí skupině globalizovaných zemí, tedy zemí zapojených do celosvětového procesu výměny zboží a informací.

Zřetelně je to vidět na její ekonomice, zvláště na zahraničním obchodu, který tvoří přes polovinu hrubého domácího produktu (HDP).

Z letos předpokládaného objemu 1,120 biliónu korun připadají tři čvrtiny připadají na země s vyspělou ekonomikou (zvláště Evropskou Unii), pětina na ostatní evropské země a pouze pět procent na země rozvojové.

Když si uvědomíme, že většinu tohoto zboží tvoří stroje, dopravní prostředky a hutnické výrobky, je celkový obraz našeho hospodářství následující: průmyslová země, obchodující s nejsolventnějšími partnery a nepříliš se zajímající o nejistý export do chátrajícího třetího světa.

Mimo to jsme u mezinárodních institucí typu Mezinárodního měnového fondu či OSN a jejích agentur v pozici čistého plátce, což znamená, že těmto organizacím odvádíme více peněz než kolik od nich obdržíme. Tedy typický příklad do sebe uzavřeného a téměř výhradně sebou samým se zabývajícího člena klubu bohatých.

Hodně napoví například letošní srovnání konkurenceschopnosti zemí vypracované prestižní manažerskou školou IMD ve Švýcarské Lausanne, podle kterého jsme na 37. místě na světě. Pro srovnání - Maďarsko je 26., Slovinsko na 35. a Polsko na 40. místě. Při hodnocení, v němž se používá přepočtu HDP na jednoho obyvatele, jsme 29. a v úrovni lidských zdrojů (tedy ve vzdělanosti a jejím využívání) jsme na 30. místě globálního pořadí.

Situace však není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Při podrobnějším pohledu je zřejmé, že sice patříme do skupiny vyspělých zemí, ale jsme na jejjím okraji.

To neznamená, že bychom se měli přehoupnout mezi nerozvinuté země; to se nepovedlo ani komunistům, kteří k tomu měli více prostředků a možností. Vyspělejším zemím se ale přibližujeme tuze pomalu, například v budování právního prostředí či kontrolních mechanismů na obranu občanů a firem.

Existují však náznaky změny. Jedná se hlavně o příliv investic, které zvýší výrobu (a s tím provázanou spotřebu) a tudíž i HDP. Potěšující je, že většinou chtějí v české republice investovat firmy z oblasti elektroniky a automobilového průmyslu, tedy z oborů s velmi vysokou přidanou hodnotou.

Jejich produkce bude téměř výhradně určena na export, což výrazně kladně ovlivní obchodní a následně i platební bilanci země. Zároveň to bude znamenat i přínos knowhow do českého prostředí a širší zapojení do globalizované techniky.

Povzbuzujícím faktem je také to, že pod tlakem je mnoho firem schopno se samo restrukturalizovat. Svědčí o tom i reakce podniků na utažení penězovodů nejdříve centrální, potom i komerčními bankami.

Najednou byla na světě štíhlá výroba, najednou se zjistilo, kolik pracovníků je vlastně postradatelných a ihned se objevila spolupráce s poradenskými firmami. Část české ekonomiky tak projevila vysokou míru přizpůsobivosti na světové podmínky.

Důležitým faktorem je také to, že čeští studenti získávají vědomosti v zahraničí a tamnější vzdělání upotřebí v mezinárodních společnostech.

Životopisy nových českých manažerů jsou téměř všechny podle jednoho střihu: studium na známé zahraniční škole (často i postgraduální), nástup do velké mezinárodní firmy a teprve poté případně řízení českých podniků. Jejich pracovní postupy spojené s představami zahraničních majitelů českých firem rovněž přispívají k rychlejšímu zapojení do globalizovaného světa.

Nelze dnes hovořit o globalizaci a pominout internet. Zde je patrná silná regionální pozice (včetně Slovenska) českých portálů, z nichž největší (Seznam a Centrum) byly v uplynulých měsících prodány zahraničním firmám. Macešský vztah však mají k poměrně novému médiu samotné české podniky.

Ty používají světovou síť pouze jako nástroj propagace a jejím prostřednictvím neobchodují. Podle nedávné studie auditorské a poradenské firmy PricewaterhouseCoopers si lze zboží objednat pouze u pěti procent z pěti tisíc nejvýznamnějších podniků a u čtyř procent ze 150 největších firem.

Hlavní problém je stejný jako všude jinde ve světě: malé bezpečí dat. Softwarové firmy se však brání, že nebudou dělat něco, oč není zájem. Začarovaný kruh tedy pokračuje.

Již deset let je jasné, že nejvhodnějším prostředkem k většímu zapojení ČR do globalizačních procesů je vstup země do Evropské Unie. Stejných deset let již posloucháme, že to bude přibližně za pět let.

"Valíme to datum před sebou jako hovnivál kukličku," neudržel se na jaře tehdejší polský ministr zahraničí Bronislaw Geremek.

O samotné datum však příliš nejde, důležité je, co se děje před tím. Důležitější než se zdá. Nový kandidát totiž musí přijmout za své normy, které jsou běžné v civilizovaném světě a to nejenom normy psané.

Navykání si na ně je nejtěžší období přípravy, protože jedna z dominantních českých vlastností je jakákoliv "vrchnostenská" nařízení obcházet a to nyní dost dobře nejde.

Přijetí nových modelů chování, jednání a zacházení s ostatními lidmi a věcmi, důraz na poctivost a transparentnost, to jsou největší výzvy současnosti. Zároveň jsou to překážky, které nám zabraňují ve větším úspěchu.

Česká republika má různé neduhy, ale její občané jsou flexibilní.

Již František Palacký jednu dobu říkal: "Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm." Podaří - li se tedy překonat ona jenom letmo naznačená úzká hrdla, bude mít naše země důstojné postavení ve světě budoucnosti.

A jelikož se vždy v našich dějinách našlo nějaké východisko, a to i včetně dlouhých období, kdy národ existoval bez státní samostatnosti, je pravděpodobné, že ani nyní nezůstaneme úplně vzadu.

Zřejmě nikdy nebudou karikaturisté malovat místo strýčka Sama s cylindrem s hvězdami a pruhy bahamského strýčka Viktora s modrým klínem na červenobílém pozadí cylindru, ale nemusí nás to mrzet. Pokud invenční, směr určující část společnosti pochopí, co má dělat, není vše ztraceno.

První náznaky tu již jsou.


Jaroslav Lenert, redaktor Hospodářských novin.

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Havel Today : Hedvika Tomorrow : Lukáš After tomorrow : Michaela

Eddie Amador – LA House Star se vrací!
Vlastimil Beránek Eddie Amador (foto: Facebook)

Eddie Amador je všeobecně uznávaný jako jedna z veličin houseové scény na v&# [ ... ]

Pomáhám tělu i duši
Helena Chvojková MUDr. Vladislavem Dolgušinem

Když jsem si přečetla na tabuli před prodejnou zdravé výživy pobl [ ... ]

SONIC YOUTH - A Thousand Leaves
Keith Kirchner SONIC YOUTH - A Thousand Leaves

Pamatuji se, že jsem Live At Leeeds od Who poprvé slyšel v roce 1979.

Chopte se druhé šance!
Tereza Krčálová Chopte se druhé šance!

Znáte asi ty situace, kdy vás posedne touha koupit si něco na sebe. A pociťujete to jako bytostn [ ... ]

Filmové zakázky v Čechách
Hubert Mačík Vin Diesel

Ačkoliv se roční výroba domácích celovečerních snímků  [ ... ]

ANKETA: VIKING se ptá
Michael Kyselka

Jaký je rozdíl mezi prknama divadelníma a muzikantskýma?

Čím se zabývá ESF?
Eva McLeanová

Evropský sociální fond podporuje zaměstnanost, vytváří nové a lepší pracovní příleži [ ... ]

Velikonoční slavnosti Semana Santa
Jarka Fricová Velikonoční slavnosti Semana Santa

Za zhlédnutí rozhodně stojí nedávno instalovaná výstava scénografa Milana Davida.

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...