MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Umělec měsíce: Honza Blažíček Kdo to vlastně je? ...

Sociální kapitalismus
fShare
0
Pin It

Společenský život jedince se v sociokapitalismu odehrává skrze Systém zvaný „Chození do společnost" neboli hledání něčeho, co by se dalo večer dělat, pořádání večírků, randění atd., ale v podstatě se pořád jedná o to samé.

V sociokapitalismu existuje tak málo společenských institucí, že Systém chození do společnosti je asi tak jediný způsob, jak mohou lidé vůbec nějaký společenský život vést (tj. důvěrné styky, pocit družnosti).

Podstatou Systému chození do společnosti je, že pokud úspěšně neorganizujete nebo nejste vorganizováni do společenského života, tento prostě neexistuje.

Jestli nemáte s kým si vyjít, zůstanete sami doma. Tento extrémní trest za porušení pravidel visí nad každým, jak Damoklův meč.

Ideologie se shoduje nad tzv. cílovou orientací, znamenající, že musíte mít účel, proč si někam vyjít - tj. že si někam vyrazíte něco určitého dělat. Blízcí přátelé se prostě chtějí vidět, ale u většiny ostatních plánů, musí být účel - navštívení koncertu nebo shlédnutí filmu - jasným ospravedlněním toho, proč se někam jde.

Vše vyplývá z faktu, že společenský život není nikdy zaručen. Buď seženete lidi, s kterými si můžete vyjít nebo oni chtějí strávit večer s vámi - a nebo zůstanete sami doma, vyhoštěni ze společnosti.

U „usazených" lidí středního věku žijících mimo velkoměsto neexistuje společenský život v pravém slova smyslu, protože vše je „mimo". Jestli vše není až zas tak mimo (máte spoustu lidí, kteří teprve hledají druha na společný život) nebo je kolem dost míst umožňujících lidem sejít se na pár slov (kavárny a bary, hustě obydlená sousedství) - lidé si vytvářejí okruh lidí, od kterých mohou pravděpodobně očekávat, že si s nimi vyjdou ven.

Tuto skupinu obchodních partnerů na společné ražení za zábavou nazýváme telefonním seznamem.

Běžná čeština by tuto skupinu označila slovem kamarádi, ale to pravděpodobně není zrovna nejlepší výraz, protože slovem kamarádi se obyčejně míní někdo jiný. Ponecháme si ho raději pro někoho důvěrného, kdo je vám blízký již léta navzdory konfliktům či dlouhým odloučením.

Telefonní seznam je spíše okruh známých - lidí, které celkem dobře znáte, ale nejste s nimi až tak spřízněni. (Ačkoli většina lidí by použila slovo známý ve smyslu někoho, koho jste viděli jednou nebo si sním potřásli rukou...) Ale tito nejsou pouhými známými, protože jejich prvotní důležitost spočívá v společensko -obchodním vztahu, konkurenčním trhu v oblasti společenského života. To jest, jsou důležití, protože s vámi spolehlivě rádi někam půjdou, a to ani ne proto, že byste nějak speciálně toužili je vidět.

Nicméně s těmito obchodními partnery soutěžíte. Kdykoliv si chcete někam vyjít a pokoušíte se přemluvit někoho dalšího, aby šel s Vámi, soutěžíte. Toto soutěžení, vytváří něco jako trh, společensko - obchodní vztahy mezi lidmi, za běžných tržních charakteristik. A lidé znají pravidla trhu. Každý ví, jak se „vmísit" do pojmu společenské významnosti, co musí udělat, aby zaplnil svůj společenský kalendář. Viz následující příklady.

Pamatujte si, je na vás do jaké míry budete tato pravidla dodržovat. Některé z nich, které zvyšují vaši společenskou prestiž, mají zvláště špatnou pověst. Především proto, že lidé, kteří se honí hlava nehlava za kariérou, je k tomuto prospěchu využívají. Ať tak či onak, pravidla Systému se týkají každého. Ti, kteří je dodržují, těží z nich ve velké konkurenci, jakou jistě úspěšné organizování společenských aktivit je. A do jisté míry je dodržuje každý - pokud se ovšem úplně nevyloučí z veřejného života.

Soutěživost mezi organizátory však situaci opravdu komplikuje. Způsobuje neustálou potřebu prokazovat úspěšné organizační schopnosti - ze zábavy a společenského života dělá práci a podkopává veškerou důvěru a vazby. Není tedy divu, že Systém vytváří a podporuje tak vysokou úroveň soutěživosti a tak nízkou úroveň skutečného života.

A nejkomičtější na celé věci je, že i když hrajete podle pravidel, přesto to nemusí fungovat.

Například večírky. Pomyslete jen, kolik je na ně vynaloženo úsilí. Lidé, kteří pořádají dobré večírky, do nich vloží spoustu práce, ne nepodobné tomu, kolik je jí potřeba k založení malého podniku: nakoupení věcí, oznámení (reklama), čas strávený telefonováním. A ne jen tak každý může udělat party - musíte mít dostatečný společenský význam, jinak bude příšerně viditelné, jak málo kamarádů (obchodních partnerů) máte.

V každém případě, co večírkem získáte? Z velké části to bude něco jako konverzace mírně opilých lidí, zaměřená na (vesměs neúspěšné) zvyšování společenské důležitosti, většinou se každý baví s tím, s kým přišel - členy svého telefonního seznamu. A to se všechno odehraje během jedné noci, pak se lidé vytratí, aby se zase sešli o měsíce později. Absolutně slabé ve srovnání i s tím nejhloupějším středověkým vesnickým festivalem století čtrnáctého, nejhorší hospodou století osmnáctého či nejnudnějšími promenádami na hlavní třídě století devatenáctého.

Systém ale často tvoří mnohem horší výplody, než jakými jsou večírky. Obvykle se lidé scházejí v menším počtu - jeden s jedním, či možná pár členů z telefonního seznamu. Můžete flámovat každou noc, pokud jste mladí, báječní, úspěšně dovedete dát lidi dohromady a ještě jste si nenašli vážnou známost a nežijete mimo město. Co ale takové flámování obnáší? Většinou se tak dvě hodinky parádíte, dvě hodiny se koukáte na film nebo posloucháte koncert, a potom si můžete kolem třiceti minut z celkového času opravdu popovídat.

Takže už tímto počínaje je společenský život pěkně mrzutý, i když je úspěšný.

Spousta lidí se ale nechodí bavit každou noc - a ani tak nemůže činit. A když je organizování neúspěšné, izolovaný organizátor sedí sám doma. Jedinec tedy pořád bojuje o holé společenské přežití. Jedinec je pořád v nebezpečí vraždy Společenského Já, jako trest za nedostatečnou schopnost zorganizovat společenské aktivity.

Jedná se o vraždu v pravém smyslu, o vraždu celých segmentů vašeho života, které by měly patřit vám. Celá součást vaší bytosti žijící veřejným životem je pomalu ubíjena.Tato vražda Společenského Já není žádnou vzácností, jako, řekněme, vyloučení z vesnice za prohřešky vůči komunitě.

A děje se tomu stále. Pokaždé, když se necítíte dobře a deprimováni. Nebo unaveni prací Nebo zoufale toužíte po důvěrnosti, sexu nebo konverzaci. Nebo když bojujete s jedním či dvěma hlavními lidmi z vašeho telefonního seznamu. Nebo když není co dělat. Nebo když se vaši kamarádi začnou ženit a vdávat a kamsi se stěhovat. Nebo jste prostě měli smůlu, každý má nabitý program a vy jste nezavolali dostatečně včas.

Nikdo neuknine občasnému nezdaru, pro většinu lidí je ale neúspěch v tomto ohledu na denním pořádku.

Základním stavem Systému konkurenčního organizování je tedy neústálý boj o přežití Společenského Já, o přežití holého lidského života, který je ovšem jen zřídka úspěšný. I když dodržujete pravidla a jde vám to jak má, je to tak konkurenční, nespolehlivé a příšerné, že to stejně nestojí za tu námahu.

Nemyslete si, že uniknete. Nemyslete si, že nějakým zázrakem budete mít v budoucnu spoustu „kamarádů" a nebo snad perfektního přítele-přítelkyni a nebo že se stanete populárními a lidé se za vámi sami pohrnou.

To se málo kdy stává. Pochopte, nic se nezmění, dokud se nezmění celý tento systém - dokud tento způsob života nebude zničen a nahrazen něčím úplně jiným.

Nezměníte to pouze hezkým přístupem k lidem. Ne, postupné změny budou pohlceny a včleněny do konkurenční logiky Systému. Jestliže polevíte, vaši kamarádi vás nechají plavat a nebo jeden jako druhý ztratíte na společenském postavení. Musíme s touto věcí už pro jednou skoncovat. Musíme to udělat tak, aby byl společenský život neustále zorganizován a bude s ním možno počítat. Budete tak moci věnovat svou energii skutečnému životu a ne jen hledání dočasných konců zoufalství a nudy a můžete tak čelit všem těm skvělým společenským aktivitám. To se musí stát.

Přemýšlejte o tom.


Buďte středem pozornosti! Ujistětě se, že každý přesně ví, jak významní a cenní jste!

1. Buďte v pohodě. Když někomu voláte, jestli s vámi někam nechce jít, dejte si pozor, aby jste nezněli potřebně či zoufale. Přece byste nechtěli vyvolat dojem, že jste s tím někdy měli jakékoliv trable, protože potom si lidé myslí, že nejste nijak důležití a přestanou vám volat.

2. Vždy se snažte působit dojmem, že znáte milión skvělých lidí, i když tomu tak není.

3. Přehánějte, jak dobře se s druhými lidmi znáte. Když je někdo jenom známý, říkejte mu dobrý kamarád.

Jestli je někdo, koho jste sotva potkali slavný, klidně mu tak říkejte taky.

4. Obchodujte. Nejsou-li lidé z vašeho telefonního seznamu dostatečně společensky významní, sežeňte si jiné, pokud můžete. A zbavte se starých, aby jste nebyli posuzováni podle toho, že se s nimi stýkáte.

5. Nechte je čekat. Nevolejte nikomu příliš často nebo pravidelně. Občas odmítněte něčí nabídku někam si vyjít, i když to znamená, že budete sedět zastrčený doma, protože chcete vypadat těžko dostupní a cenní.

6. Vždy buďte děsně „busy", i když nejste. Potřebujete, aby si každý myslel, že jste v centru dění a víte o spoustě zajímavých událostí, o kterých oni nemají ani tušení. Takže všichni budou volat o to častěji, myslíce si, že jste „in".

7. Musíte být spokojeni, absolutně spokojeni s tím, jak se vám to daří, takže všechny nezdary přičítejte „potřebě být sám" raději než neúspěchu.

8. Pěstujte nesmyslné koníčky, pracujte opravdu tvrdě na skvělé kariáře, zaobírejte se spoustou nepotřebných maličkostí, přesvědčivě se tak budete zdát „busy". To pomůže zaplnit volný čas, když se vám nepodaří nikoho sehnat a vypadá to, že nevíte, kam dřív skočit.

9. Nepokoušejte ukazovat se sám. Někdo vás může potkat a myslet si, že se vám nepodařilo domluvit si s nikým schůzku. Jestli opravdu chcete být sami, ukryjte se doma.

10. Nikdy si nestěžujte na společenský život jako takový. Mohlo by to nahrát domněnce, že s ním máte problémy.

11. Jestli jste často sami, vzdejte to. Řekněte, že jste nad těmito záležitostmi (diskutování s lidmi apod.) povzneseni a ponořte se až po uši v práci.


Vybírejte dobře!

Pamatujte si, ve světě cílově orientovaném, je váš výběr cílů (tj. výběr toho kam se půjde) posuzován, a tím je posuzována vaše tržní hodnota na trhu chození do společnosti. Zaměřte se tedy na „vychytání" opravdu těch nejcennějších společenských aktivit, když si chcete s někým vyjít ven.

1. Jde o to kam jdete, ne s kým jdete. Mějte na paměti, že nikdy nesmíte dopustit, aby to vypadalo, že se jen tak s někým potloukáte bez dobrého důvodu. Mohlo by to vyvolat dojem, že jste zoufalí. Je mnohem lepší jít na špatný koncert nebo ubohý film. A ještě lepší, pokud se Vám podaří přesvědčit sami sebe, že je to opravdu to, co jste chtěli dělat.

2. Pracujte na svém výzkumu. Předplaťte si časopisy nebo cokoliv je potřeba ke zjištění toho, jaká jsou ta pravá, živá a populární místa.

3. Jestli jste to vy, kdo rozhodne kam se půjde, vytvořte iluzi, že se jedná o velkou věc, i když je to příšerná nuda. Říkejte věci jako „To je bomba, člověče „, „To je tak neuvěřitelně pohodový" a „Bavíte se všichni dobře?".

4. Žijete ve městě, kde je pořád co dělat? Na tom nezáleží, protože k udržení konkurenčního náskoku potřebujete být pořád o krok napřed než ostatní. Takže si můžete někam vyjít, jen když jsou na programu ty nejlepší, nejvíce vzrušující věci. I když se třeba méně ceněné věci zdají právě tak zábavné, raději zůstaňte doma.


Nikdy se k ničemu nebo nikomu nezavazujte!

Pochopte, všechny závazky se staví proti logice Systému. Jakýkoiv závazek, který učiníte, pouze snižuje vaši „hodnotu" zatímco zvyšuje hodnotu někoho jiného. Jestliže se zavážete, mohou vaše karty ukázat ostatním lidem a snažit se dostat lepší nabídku. Takže je radši dunuťte, aby se oni zavázali vám a nechte si zadní vrátka otevřená.

1. Vyhněte se závazkům typu scházení se ve stejnou dobu se stejnou osobou nebo lidmi, či plánování dlouho dopředu. Vždy se snažte ponechat vše „otevřené". Nechcete být příliš usměrňováni, protože víte, že vždy můžete dostat lepší nabídku.

2. Dobrý nápad je pojistit se, tj. dohodnout si více schůzek s více lidmi a potom si na poslední chvíli vybrat nejlepší možnost.

3. Dívky, nebojte se předstírat bisexualitu . Nejlepším způsobem, jak být pro chlapce přitažlivá, je přivést s sebou další dívku. Mluvte hodně o tom, jak jsou kamarádství mezi ženami hluboká, a jak byste si možná měla najít přítelkyni, a jak by jste se vy dvě možná měly dát dohromady. Až toho kluka „dostanete", zameťte po sobě, neodpovídejte jí na telefonáty. Tento trik nefunguje u mužů, protože muži stejně nejsou schopni otevřeně mluvit o vztazích.

4. Samozřejmě, můžete se zavázat k sexuální monogamii. Jestli se již chcete usadit, najděte si vážnou známost. Můžete tak ale učinit pouze v případě, že se cítíte dostatečně „dospělí" (připraveni vzdát se veškerého společenského života, přestěhovat se do nějakého zapadákova a starat se o dětičky).

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Jaromír Today : Zlata Tomorrow : Andrea After tomorrow : Jonáš

Bigbit v rytmu osudů
Michael Kyselka Vladimír Mišík a Ivan Khunt

Vladimír Mišík a Ivan Khunt spolu hráli v kapele Flamengo a natočili "the" L [ ... ]

Do Meccy na house
Jarka Fricová Jaroslav "Yarda" Krampol

O tom, jak se to mění v holešovickém klubu Mecca si povídám s novým produkčním devětadvace [ ... ]

DJ Pavel Krejdl: Poslední Teplice s Pavlem
Michael Kyselka Dj Pavel Krejdl Oldschool Techno Classic

Nechci být zločinec, protože rád kouřím marihuanu...

Apex Mixer od Intimidation
Joe Bodia The original white edition of the UK built Intimidation Apex from the 90s

Firma Intimidation představuje Apex Mixer.

Support Lesbiens nebo Support Les Biens?
Barbora Horáčková

"Hrajeme o Životě, jak nás baví, jak nás nebaví"...

Kam se jen poděly ty kavárny?
Tomáš Lachman Lenka Reinerová: Kavárna nad Prahou. Labyrint 2001

Lenka Reinerová: Kavárna nad Prahou. Labyrint 2001

Jeden týden s Teatrem Novog.O.Fronta
Ester Štarmanová

Je pátek 16.dubna, něco kolem sedmé hodiny ráno. Sedím u snídaně a najednou zazvoní telefon. [ ... ]

Zenový experiment s televizí
Bernard McGrane Zenový experiment s televizí

"Kolik z vás ví, jak se dívat na televizi?" zeptal jsem se jednoho dne ve své třídě. Po [ ... ]

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...