MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Der Pendler: Rozhovor s Florianem J. Leibetsederem Nejdřív jen jezdíte do Korutánie a pak se z Vás stane. ...

fShare
0
Pin It

Je čas jara a veselí, čas kdy plody přírody ukazují světu své nevyzpytatelné, okouzlující barevné moře krás. Čas kdy krajem zní ptačí hlas a vůně květů svádí duše lidské k pošetilostem a uvolnění.

Ovšem ani všemocné jaro nemá tu sílu změnit lidské činy. Takové činy, jenž jsou nesprávné a destruktivní a tudíž neplodí nic dobrého.

Existuje nespočetně mnoho věcí, které ovlivňují jedince i celá společenství a je na každém z nás, jak se jimi necháme ovlivňovat a jak budeme čelit negativním vlivům chaotického a globalizujícího světa. Jedním z mnoha negativních vlivů se pro člověka stala droga.

Význam tohoto nevinného slova (převzatého z arabštiny) popisuje jedna z definic:

surovina rostlinného nebo živočišného původu používaná k přípravě léků. Kéž by se tato knižní definice tolik nelišila od někdy tak smutné reality! Je zajímavé, že v minulých kulturách byly velmi striktní zákony určující, kdo a kdy smí tyto (upravené) látky užívat a pokud zákon nebyl respektován, viník byl nemilosrdně potrestán.

Člověk, na kterého se sankce nevztahovaly, byl zpravidla šaman (tunguzsky - v prvobytné společnosti kouzelník, léčitel, posléze první privilegovaný vykonavatel kultu v rozkládající se rodové společnosti, jedna z nejdůležitějších postav rodové aristokracie).

Již tito lidé znali velké nebezpečí a nevyzpytatelnost drog, a proto je nebrali z nudy či zoufalství, jak je tomu v mnoha případech dnes, ale pro různé spirituální nebo jiné konkrétní účely.

Podívejme se na problém zneužívání drog z pohledu našich zákonů: (historie právní úpravy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek.)

Rok 1938: opiový zákon byl první komplexní normou, umožňující trestněprávní postih zneužívání drog. Tento zákon stanovil jako trestný čin výrobu, přípravu, zpracování, přepracování a přechovávání některých omamných látek a za obchod s nimi.

Rok 1923: je zajímavé, že již v době prvorepublikové byl zákon, který sice postihoval výrobu, dovoz, prodej, rozdělování, používání a vývoz zpracovaného opia, ale porušení těchto zákonů byl pouhý přestupek a případ se tudíž ani nedostal k soudu.

1950: zákon z této doby se již podobá dnešním zákonům. Trestným byl ten, kdo bez povolení vyrobil, dovezl, vyvezl, jinému opatřil nebo přechovával omamné prostředky nebo jedy. Mohl být uložen trest odnětí svobody až na 5let a trest peněžní.

1961: byla rozšířena škála trestů a zákon již umožňoval postih za přechovávání omamných látek pro vlastní potřebu a platil beze změny až do počátku 90.let.

1990: zde se poprvé objevuje výraz psychotropní látka.' Po pádu komunismu byla do právního řádu zařazena mezinárodní úmluva o psychotropních látkách, která odstraňovala trestní postih přechovávání pro sebe a jako trestný čin postihovala přechovávání omamné, psychotropní látky či jedu pro jiného. Byl také zaveden nový trestný čin - šíření toxikománie, který platí dodnes a praví: ten, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje, může být odsouzen až na tři roky vězení.

Na 1 až 5 let vězení může být odsouzen ten, kdo spáchá trestný čin šíření toxikománie vůči osobě mladší 18 let. (Návykovou látkou se rozumí omamné, psychotropní a ostatní látky, které mohou nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.)

Obrovské spory vyvolala skutečnost, že zákon ponechal na libovůli rozhodujícím orgánům (policie, státní zástupce, soudce), co je množství větší než malé. V zásadě lze toto "množství" chápat jednak jako vyjádření hmotnosti látky (v přepočtu na její čistotu, t.j. 100% formu) nebo jejího účinku na psychiku a celkový zdravotní stav člověka.

Další možností, jak vymezit množství drogy, je individuální přístup podle konkrétních okolností případu a osoby pachatele.(posuzuje se také stupeňzávislosti držitele drogy, nutné znalecké posudky z oboru toxikologie a psychiatrie).

Rok 1998: Tento zákon rozšířil a zpřísnil trestnost zneužívání drog. Především zavedl trestnost držení drogy pro vlastní potřebu. Právě zde hraje velkou roli tento podivuhodný slovní obrat 'množství větší než malé,' neboť jedná-li se o člověka, který potřebuje návykovou látku natolik, že jeho život je ohrožen případnou (náhlou) abstinencí, zákon připouští právě toto malé množství, které je v případě těchto nemocných lidí nezbytnou nutností k jejich momentálnímu přežití. (Drogové závislosti se uživatel musí zbavovat postupně pod lékařským dohledem a s pomocí odborníků, neboť odvykání často doprovází stavy nepředstavitelných fyzických bolestí a psychických muk.)

Doufám, že Vás, milý čtenáři, tento proud informací z oblasti právní příliš nevyčerpal, ale domnívám se, že vzhledem k aktuálnosti tohoto problému není rozhodně na škodu, seznámit se se samotným obsahem českého zákona. Neboť,jak jsem jednou slyšela, kritika není možná bez porozumění kritizovaného tématu.

Z té opačné strany, aneb Pán tvorstva, jemuž nadvládou se stala droga.

Tvrdá droga: heroin. Deset injekcí vytvoří kompletní návyk. Můžete si přečíst přímo od člověka, který v tom jel, jaké to je, když přijde...

"Rok jsem se nekoupal ani si neměnil šaty a jen si každou hodinu vrážel jehlu do šlachovitého zeleného strnulého masa konečné závislosti... Dokázal jsem se 8 hodin dívat na špičku své levé boty.K činnosti jsem se vyburcoval pouze, když docházely přesýpací hodiny drogy. Střeva jsou plná usedlých srůstů, což vyžaduje zákrok vykrajovačem jablek, nebo jeho chirurgickým ekvivalentem."

V pražských ulicích potkávám tváře mladých lidí, kteří jen tak zbůhdarma mrhají časem svého bytí. Jejich oči mě vždy připomenou, jak absurdní je svět velkoměsta a civilizace. Tak pro sebe si říkám: vy nemáte co polehávat v pasážích metra. Máte kopat do míče někde na fotbalovém hřišti, cvrnkat kuličky a rozbíjet prakem okna!"

Malá úvaha na závěr: Nemůžeme i my býti jednou z mnoha příčin, proč člověk začne padat do černé lživé klamoucí a scestné propasti, nežli začne žít jen pouhou iluzí?

Neboť otázkou zůstávájedna věc, kdyby měl každý z nás vytříbeno mravní, pozitivní myšlení a zároveňpřirozené estetické cítění a kdyby neexistovala chamtivost, předsudky, slepota a ignorance Pánů tvorstva, nesestávala by naše společnost z mnoha zdravých jedinců?

Ale je čas jara, doufejme, že nás poctí svou návštěvou ještě mnohokrát...


- Ilustrace Lee Cox

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Lukáš Today : Michaela Tomorrow : Vendelín After tomorrow : Brigita

DJ Bidlo - Nechci být šoumen
Petra Matušinová DJ Bidlo

DJ OO Bidlo patří v současnosti mezi nejlepší české DJe...

Hradec Králové - Lidé, probuďte se!
Jarka Fricová a Eva Kolářová Hradec Králové - Lidé, probuďte se!

Hradec Králové je město ve východních Čechách, má zhruba 93. [ ... ]

Jak je skvělé být ...
Think Magazine Jak je skvělé být ...

Svet se zmensuje, divne smrdi a myslim, jestlize uz mame sdilet planetu s nekolika biliony cizince, [ ... ]

Kvalita versus množství
Emma Goldman Emma Goldmannova

Kdybych měl jedním slovem shrnout tendenci naší doby, řekl bych Kvantita.

Jedinec a dav
Filip Šebek Lucie Myslíková, 16 let, se stala internetovou hvězdou po tom, co její fotka nakoupila neonacistu na české rally šel virální.

V Praze proběhla nedávno nejmasovější demonstrace od dob "Sametové revoluce".

Apex Mixer od Intimidation
Joe Bodia The original white edition of the UK built Intimidation Apex from the 90s

Firma Intimidation představuje Apex Mixer.

Tento způsob jara zdá se být poněkud podivný.
Renata Kalenská

Tak je to v háji. Jaro nás zase pěkně přelstilo. Vůbec nedorazilo. Mráz, sychravo, plískanic [ ... ]

Zenový experiment s televizí
Bernard McGrane Zenový experiment s televizí

"Kolik z vás ví, jak se dívat na televizi?" zeptal jsem se jednoho dne ve své třídě. Po [ ... ]

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...