MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Z hlubin k výšinám nebo z výšin do hlubin? Jak se liší výšina od hlubiny a naopak? Jde jen o směr nahoře a dole? Ten je přeci v kosmickém kontextu relativní! ...

Pin It

Think vám doporučuje promrznout až na kost a nechat se obalit spoustou sněhu. Užijte si české zimy v jednom ze zázračných sportovních center. Ale nezapomeňte si podložku pod zadek!

Think Magazine suggests you take advantage of this frickin' freeze engulfing us by heading out to one of many of the CZ's winter wonderlands. But don't forget to bring a butt pad!

Bedřichov, Krkonoše/Giant Mountains
Obzvláště populární místo pro běžkaře (odehrává se tu známá Jizerská padesátka). Alpské svahy jsou na severovýchodní straně Vysokého hřebene - 8 vleků, vlastní je tři různé organizace.

Very popular with crosscountry skiers (a venue of the famous Jizerská 50 event). The Alpine slopes are located on the northeastern slopes of Vysoký hřeben - the 8 lifts owned by three different operators.


Benecko, Krkonoše/ Giant Mountains
Původně jedna z nejchudších vesnic v České republice, nicméně dnes cíl vyhledávaný turisty. První lyže pro účastníky Místního přeboru tu byly v roce 1892 vyrobeny z na místě dostupného dřeva. Z vyhlídek v okolí horních zastávek lanovek je nádherný výhled na Krkonoše.

Once one of the poorer villages in the Czech republic, it has now established itself as a prime tourist destination. The first skis of local beech wood were made here in 1892 for the local Count's game keepers. Check out the magnificent views of the Giant mountain from the observation tower at the top of the lifts.


Boží Dar, Krušné hory/Ore Mountains
Boží Dar, nejvýše položené městečko ve střední Evropě, začínalo jako Aspen v Coloradu jako osada pro těžbu stříbra. Kromě lyžování jsou k dispozici sáňkařské dráhy a možné jsou i projíždky na koni. Lyžovat se tu dá i v noci.

The highest little town in all of Central Europe, Boží Dar started it's life like Aspen, Colorado; as a silver mining settlement. Offslope options include equestrian sport and a luge course. Also, try out some Night skiing.


Čenkovice
Klidné historické centrum navštěvované turisty po celý rok se rozkládá v romantickém údolí pod Bukovou horou. Noční lyžování, sáňkařská dráha, paragliding - všechno je tu možné.

A historic and tranquil yearround tourism center in a romantic valley beneath Bukova hora (Beech Mountain), makes this one of the loveliest ski destinations. Night skiing, luge and paragliding are all possible.


Červenohorské Sedlo
Lyžařská oblast pro různé stupně pokročilosti se nachází v historicky významném pásmu mezi Bělou pod Pradědem a Loučnou nad Desnou.

Located on a historically significant pass between the villages of Bělá pod Pradědem and Loučná nad Desnou, is an excellent mixedability ski area.


Český Krumlov, Šumava a okolí/ and Environs
Lyžování tu velmi záleží na tom, kolik napadne sněhu. Hlavní atrakcí je zdejší sjezdovka pro náročné lyžaře, ovšem pokud je pokryta dostatkem sněhu.

Skiing here is very much snowfall dependent. Main attraction is the local downhill, which serves advanced skiers if the snow cover is sufficiently deep.


Deštné v Orlických horách/Orlické Mountains
The largest, busiest and bestequipped ski center in the Orlické Mountains. This resort is spread out across several quiant old hamlets with a goldpanning history.

Největší, nejvyhledávanější a nejlépe vybavené centrum v Orlických horách. Oblast se rozkládá na území několika starých vsí se zlatokopeckou historií.


Desná, Jizerské hory/ Jizerské Mountains
One of the larger Czech ski centers built up of smaller sections run by oddly named organizations like 'the Panorama Skiing Center of the Association of Entrepreneurs' and 'The Skiing Center of the Černá Říčka Fire Brigade'. Night skiing is available.

Jedno z největších českých lyžařských center. Je rozdělené do několika částí spravovaných organizacemi jako 'Lyžařské centrum Panorama pod Sdružením podnikatelů' nebo 'Lyžařské centrum požárního sboru Černá říčka.' Noční lyžování možné.
Harrachov, Krkonoše/ Giant Mountains
This is one of Czechia's most famous ski areas and a world center for ski jumping and ski flying. Lower slopes are illuminated and visitors can try hanggliding from the main Čertova Hora peak (Devil's Mountain) if the got the balls.

Jedna z nejznámějších lyžařských oblastí v České republice a světové centrum skoků a letů na lyžích. Nižší svahy jsou osvětlené a návštěvníci si mohou zkusit hanggliding z vrcholku Čertovy hory.


Jánské Lázně, Krkonoše/ Giant Mountains
An important spa town established in 1697 by a local Count. The first ever cable car was erected here in 1928, replaced by a modern gondola in 1980 giving access to a 2.5 km run, the republic's longest one.

Významné lázeňské město založené v roce 1697 místním hrabstvím. V roce 1928 zde byla postaven první kabelová lanovka, která byla v roce 1980 nahrazena moderními kabinami, které dosahují rychlosti až 2,5 km za hodinu. Lanovka je nejdelší v zemi.


Jedlová, Lužické hory/ Lužické Mountains
Patří k těm menším lyžařským centrům v České republice se svahy do délky 1km a nachází se na svazích vyhaslé sopky. Je tu mnoho příležitostí k jiným aktivitám než lyžařským díky bezprostřední blízkosti několika městeček.

Located on the slopes of a long dormant volcano, this is one of Czechia's larger small ski centers with slopes of up to 1km in length. There is plenty to do offslope too, thanks to the proximity of several midsized towns.


Karlova Studánka
Jedno z nejvýše položených lyžařských center v České republice, které se rozkládá okolo staré královské lázeňské vesnice. Není možné tu zakoupit permanentky, které by platily i v přilehlých oblastech.

One of the highest ski centers in Czechia, based around an old royal spa village. Unfortunately common lift tickets are unusable at the neighboring resorts.


Kořenov, Česko/ Bohemia
Jedna z největších vesnic v Česku se rozkládá na 55 čtverečných kilometrech.Turistika je v této oblasti nejrychleji se rozvíjejícím předmětem podnikání. Příležitosti k lyžování jsou omezené, na místě jsou možnosti spíše pro nenáročné, ale mnoho příležitostí pro náročné skýtají okolní centra jako Harrachov. Je tu 12km dlouhý fonicular, jediný v České republice.

One of the largest villages in Bohemia scattered across an area of more than 55 square kilometers. Tourism is the fastest growing business in the area, with limited but varied easy skiing in the locality and more challenging slopes at nearby centers such as Harrachov. There is a 12km rack railway here, the only one in Czechia.


Loučná, Krušné hory/ Ore Mountains
Většinou slouží k jednodenním výletům. Nejlépe se v Loučné lyžuje na severním svahu Klínovce. K dispozici je více než 1000 lůžek pro turisty a více než 325 míst,kde je možné se najíst.

Used mostly as a daytrip destination, Loucna's best skiing is on the north facing Klinovec mountain. There are, none the less, over 1000 tourist beds and more than 325 places to eat in the district.


Booking.com

Malá Úpa, Krkonoše/ Giant Mountains
V této oblasti vzdálené 100km jižně od Kutné Hory se usadili tyrolští dřevorubci, kteří dodávali dřevo pro těžbu stříbra v Kutné Hoře. Dnes poskytuje tato neobvykle vesnice položená v neobvyklé nadmořské výšce širokou škálu lyžařských příležitostí na poměrně slušně zasněžených svazích.

Today this unusually high altitude village offers a wide range of skiing opportunities on comparatively snow sure slopes.


Mikulov - Bouřňák, Krušné hory/Ore Mountains
Jedno z nejlepších lyžařských center v Krušných horách, dobře vybaveným vleky a kompaktním lyžařským terénem, udržovanou malou výkonnou rolbou. Vesnice má dlouhou historii v těžbě stříbra a olova.

One of the best ski centers in the Ore Mountains, with a well liftserved and compact ski area, maintained by a small, efficient grooming fleet. The village has a long history of silver and lead mining.


Mísečky, Krkonoše/ Giant Mountains
Mísečky leží blízko nejvýnamnějšího českého lyžařského centra Špindlerova Mlýna a zdejší lyžařský vlek je jedním z nejvýše položených v republice.

Close to the most famous Czech ski center of Špindlerův Mlýn, Mísečky offers skiing from one of the highest lifts in the country, with longer than average trails including a rare lengthy black.


Ostružná
Populární lyžařské centrum se třemi samostatnými oblastmi, i když většina (6) je na jednom místě. Naneštěstí je každá lanovka vlastněna a spravována odlišnými společnostmi, takže spolupráce ohledně lanovek a cen za jízdenky není úplně důsledná.

A popular ski center with lifts in three separate areas, although the majority (6) at the one location. Sadly, the lifts are all owned and operated by competing businesses and hence coordination of lifts and ticket prices can be inconsistent.


Pec Pod Sněžkou, Krkonoše/ Giant Mountains
Jedna z nejznámějších oblastí V České republice leží na úpatí Sněžky, nejvyšší hory v Čechách (1602m). Původně se tu těžilo železo. turistika se vyvíjela až po první světové válce a první vlek byl postaven ve čtyřicátých letech.

One of Czechia's best known resorts, lying beneath Sněžka (Snow) Mountain, the country's highest peak (1602 M). Originally an iron mining town, tourism developed after WW1 and the first lift was erected in the 1940s.


Pernínk
Pohraniční město ve vysoké nadmořské výšce s dlouholetou historií v těžbě stříbra. Většina německého obyvatelstva se po válce odstěhovala, ti zbylí se mohutně zabývali turistikou. Lyžování ve větší nadmořské výšce, kterou se nepyšní okolní oblast, skýtá mnohem lepší příležitosti.

High altitude border town with a long history in silver mining. Most of the German population moved out after the war, the remaining inhabitants work largely in tourism. With higher altitude skiing than at neighboring areas, the opportunities for skiing are greater.


Rokytnice Nad Jizerou, Krkonoše/Giant Mountains
Pětihvězdičková oblast v údolí řeky Jizery, ačkoli malá, velmi populární pro snowboardáře. Lyžování možné na Lysé hoře poblíž Harrachova. Noční lyžování na 400 metrovém svahu a kromě lyžování další možnosti jako sauna. kino, tři diskotéky a okolo 20 restaurací.

A FiveStar resort in the Jizera river valley, this may be small but is still very popular with snow boarders. Skiing on Lysá Hora (the bald mountain), close to Harrachov. 400 meter night skiing slope and off the slopes there are saunas, a cinema, three discotheques and around 20 eateries.


Semily, Krkonoše/Giant Mountains
Centrum textilního, dřevozpracujícího průmyslu a strojírenství s malým turistickým ruchem. Lyžování možné na třech místech, jedno z nich, Podskalí se pyšní reflektory a umělým povrchem pro lyžování v podzimních měsících (délka svahu 300m). Další místa: Kozákova hora a prostor nad stanicí vlaku Nad nádražím.

Textile, forestry and engineering center, with a small tourism industry. Skiing at three locations, one, Podskalí, floodlit and with an artificial surface for skiing in the autumn months (300m run). The others are on the Kozákov mountain and above the railway station at Nad Nadražím.


Severák, Jizerské hory/Jizerské Mountains
Nejdůležitější lyžařské centrum v oblasti Jizerských hor v České republice s neuvěřitelnými 12 vleky obsluhujícími lyžařskou dráhu ne delší než jeden a půl kilometru. Městečko Janov nad Nisou v lyžařské oblasti Severák se hodí spíš pro rodinky a začátečníky.

Most important of Czechia's Jizerské mountains ski area, and with an astonishing 12 drag lifts serving a maximum one mile of piste, the small town of Janov nad Nisou's ski area at Severák will mostly appeal to families & beginners.


Špičák, Jizerskéhory/ Jizerské Mountains
Albrechtice byly založeny dřevorytci a tkalci před 300 lety a rozmach turistiky zaznamenaly díky své pitoresknosti. Jsou zároveň jedním z největších lyžařských center v České republice s dlouhými sestupy, větším převýšením a skýtá více příležitostí pro středně pokročilé lyžaře než většina jiných oblastí.

Founded by woodcutters and weavers 300 years ago, Albrechtice has boomed as a tourist destination due to its picturesque setting. It is also one of the largest ski areas in Czechia with longer descents, bigger verticals and more intermediate skiing than most others in the country.


Špindlerův MlýnŠpindlerův MlýnŠpindlerův Mlýn, Krkonoše/Giant Mountains
Největší a nejznámější oblast v České republice, je roztroušená komunita s centrem v staré vesnici Svatý Petr, kde se nachází krásný barokní kostel (1807). Jsou tu dvě lyžařská centra a sněhová pokrývka obvykle přetrvává až do konce dubna.

The Czech Republic's largest and best known resort, Špindlerův is a scattered community centred around the old village of St. Peters, which has a beautiful Baroque church (1807). There are two local ski areas and snow cover is usually good to late April.


Stachy - Zadov, Šumava/ Šumava Mountains
Největší centrum pro běžkaře na Šumavě. Vybavení zahrnuje noční lyžování, čtyři skokanské můstky a tři sauny nezapomínaje na restaurace s rychlým občerstvením.

The largest crosscountry skiing center in the Šumava Mountains. Facilities include night skiing, four ski jumps and three saunas as well as a fast food restaurant.


Staré Město pod něžníkem
Roztroušená komunita vesniček s omezenými možnostmi pro lyžování a turistiku. Nejvhodnější pro začátečníky.

A scattered community of small friendly villages with limited skiing facilities and tourism infrastructure. Currently this region is best suited to beginners and those who like snowboarding in the wild.


Strážné, Krkonoše/Giant Mountains
Malá horská komunita s roztroušenými vleky, ale dlouhou lyžařskou sezónou od listopadu do května. Fitness centrum, sauna poblíž a možné je i noční lyžování.

Quaint mountain community with scattered lifts & a long ski season which last from November to May. There is a fitness center with sauna nearby and night skiing is possible.


Stříbrná, Krušné hory/Ore Mountains
Centrum volného času v oblasti původně zaměřené na těžbu. Pro sjezdaře je základnou centrum Lisák.

A leisure center on the site of a former mining community. The Lisák center is the main base for downhillers..


Tanvald, Jizerské hory/ Jizerské Mountains
Jedno z mála českých lyžařských center s náročnými svahy, ačkoli oddělenými od ostatních. Mnohé další lyžařské oblasti jsou snadno dostupné a místní svahy jsou osvětlené pro noční lyžování. Tanval má na malé město výborný systém služeb.

One of the few Czech ski centers offering a difficult trail, albeit separated from the others. Many other ski areas are nearby, and the local slopes are floodlit for night skiing. Tanvald itself has a most excellent infrastructure for a such small town.


Trajanovice, Beskydy/ Beskydy Mountains
Nejdéle fungující a nejvýše položená oblast v Beskydech. Krásná architektura, scenérie a dlouhé sjezdařské a slalomové svahy, nejpopulárnější je nová sjezdovka 'Grand.'

Longestestablished and one of the highest resorts in the Beskydy mountains. Beautiful architecture, scenery and long downhill and slalom slopes, the most popular being the new 'Grand' trail.


Vítkovice - Aldrov, Krkonoše/Giant Mountains
Snadnější ze dvou lyžařských oblastí ve vítkovickém regionu je sama o sobě roztroušená, ale s dvěma 900 metrovým vlekům skýtá mírný terén. Druhá lyžařská oblast je nedaleko na Janově hoře.

The easier of two ski areas in the Vítkovice region, itself fragmented but with two main 900m drags serving gentle terrain. A second ski area nearby is on the Janova Hora mountain.


Vítkovice - Mísečky - Medvědín, Krkonoše/Giant Mountains
Jedno z nejdůležitějších lyžařských center v Krkonoších se třemi dlouhými svahy pro všechny kategorie lyžařů.

One of the most important ski centers in the Giant mountains, with long treelined runs for all standards.
Vrchlabí, Krkonoše/ Giant Mountains
Toto město (15 000 obyvatel) v centru hlavní české lyžařské oblasti má čtyři lyžařské areály. Hlavní svahy jsou v HerlíkovicíchŽalý, 2km severně od města. Ve městě se nachází množství historických budov včetně zámku ze 16. století.

This city (population 15,000) in the center of the main Czech ski Region has four ski areas of its own. The main slopes are at HerlíkoviceŽalý, 2 km north. The city itself contains many old buildings including a 16th century castle.


Zadní Telnice, Krušné hory/ Ore Mountains
Nejvýchodnější lyžařské centrum v Krušných horách nabízí severně položené svahy. Šest místních lanovek se pohybují v délkovém rozpětí od 150m do 900m.

The most Easterly ski center in the Ore Mountains offer descents on north facing slopes. The six local lifts range from 150m to 900m in length.


Zdobnice
Dlouhodobě fungující turistické centrum s omezenými lyžařskými možnostmi poskytovanými nezávislými spráci, kteří si sami stanovují své ceny.

A long established tourist center, with limited skiing served by numerous independent operators each fixing their own prices.


Železná Ruda, Šumava/ Šumava Mountains
Jedno z největších lyžařských center v České republice soustředěné okolo usedlosti ze 16. století poblíž německých hranic. Oblast Špičáku je nejvíce oblíbená pokročilými lyžaři, spojení k jiným sjezdovkám je zajištěno autobusy.

One of the largest ski centers in Czechia centered on this 16th century settlement close to the German border. The Špičák ski area is most popular with advanced skiers, linked by a ski bus to the other slopes.

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Lucie Today : Lýdie Tomorrow : Radana a Radan After tomorrow : Albína

NATO, jdeme na to!
Michael Kyselka NATO, ne!

Chystáme se vstoupit do NATO a manýry nového světa, který přebral kontrolu nad vší [ ... ]

Přečtěte si více
Tribal Drift Pražský Adventure
Pavla Machálková

Australskou kapelu Tribal Drift snad není třeba představovat. Do Prahy přijeli v rámci [ ... ]

Přečtěte si více
GUS GUS - Polydistortion
Keith Kirchner GUS GUS - Polydistortion

Tahle devítičlenná islandská partička hraje moc dobré a duchaplné melodie, co zní jako 80. [ ... ]

Přečtěte si více
Jak to chodí v tržní ekonomice
Charles Oliver The Morality of Free Markets

Kapitalistické přemlouvání vs. socialistický diktátekonomice...

Přečtěte si více
Hra Čísla: Získání její telefonní číslo pokaždé...
Joe Bodia Získání její telefonní číslo - fotografie od Jeffree Benet

Budete-li postupovat podle následujícího programu o dvanácti bodech získate vždy její telefo [ ... ]

Přečtěte si více
Stanley Kubrick, perfekcionalista a rebel
Jarka Fricová Stanley Kubrick

Posledního filmu nedávno zesnulého kontraverzního amerického režiséra Stanleye Kubricka, se [ ... ]

Přečtěte si více
Morcheeba: Charango
Jakub Štefanko Morcheeba: Charango

Tak by se dala označit tvorba britské hudební trojky,skládající se z bratrů Paula a Ross [ ... ]

Přečtěte si více
Recenze: Retro video hry
Imrich Bodor Max Payne

Líbil se Vám Matrix? Víte kdo to je John Woo? Noir pro Vás není jenom francouzský výraz pro  [ ... ]

Přečtěte si více
Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...